Home

Přídavná jména tvrdá a měkká cvičení

Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 6: Český jazyk: Přídavná jména: Druhy - souhrn: 01b: 6: Český jazyk Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 04b: 6: Český jazyk: Přídavná. 1. cvičení www.rysava.websnadno.cz DOPLŇOVÁNÍ KONCOVEK PŘÍDAVNÝCH JMEN - MĚKKÝCH I TVRDÝCH 1. zajímav í ý i nápad, živ í ý i sen, lidov í ý i tanec, včel í ý i plást, starostliv í ý i přítel, jestřáb í ý i let, mraziv í ý i den, ryb í ý i polévka, holub í ý i vejce, bručiv í ý i medvě PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami.

Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně. Český jazyk - analyticko-syntetická metoda. Český jazyk - genetická Přídavná jména tvrdá a měkká. Třídění. Pro psaní koncovek je důležité rozlišení měkkých a tvrdých přídavných jmen, viz téma druhy přídavných jmen.. U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech!V 1. pádě množného čísla rodu mužského životného píšeme -Í (malí chlapci jako mladí chlapci) Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného.

Seznam cvičení

Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuj Cvičení přídavná jména měkká tvrdá Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovac . U zdvojených mužských rodných jmen se přípona ‑ův/‑ov‑ připojuje až k druhé složce jména: Jean-Claude → Jean-Claudův, Jean-Jacques → Jean-Jacquesův, Jean-Luc → Jean-Lucův, Jean-Paul → Jean-Paulův Přídavná jména tvrdá (koncovka se mění podle rodu podstaného jména) - dlouhý úsek, dlouhá cesta, dlouhé pole Přídavná jména měkká (koncovka je ve všech rodech měkké í) - lesní muž, lesní chata, lesní mraveniště Přídavná jména přivlastňovací - koncovky -ův www.rysava.websnadno.cz 2. cvičení. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - TVRDÝCH. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - MLADÝ. Koncovky přídavných jmen možná znáte jako neoblíbené ovi/ovy, které dokáže v diktátu pořádně potrápit. V tomto cvičení s právě na přídavná jména přivlastňovací zaměříme, protože jak asi víte: Štěstí přeje připraveným. U diktátů a pravopisných cvičení to platí zrovna tak

Doplňování Koncovek Přídavných Jmen - Měkkých I Tvrdýc

Pracovní list - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - skloňování Pracovní list - opakování - doplňovací cvičení: 5. VY_32_INOVACE_5_60.pdf (243,8 kB) Informace o škole TVRDÁ: MĚKKÁ: PŘIVLASTŇOVACÍ: mladý, -á, -é: jarní: otcův, -ova, -ovo matčin, -ina, -in

Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit (5-51

Test - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ - pracovní list y_32

 1. Tvrdá přídavná jména v jednotném čísle pak skloňujeme takto: Pokud se pozorně podíváme na tvary mužského rodu, tak zjistíme, že skloňování životných a neživotných jmen se odlišuje v jednotném čísle pouze ve tvaru 4. pád. Jinak se mužská přídavná jména skloňují stejně
 2. Přídavná jména měkká. Na přídavná jména měkká se ptáme také otázkami: Jaký (jaká, jaké) to je? Který (která, které) to je? U těchto přídavných jmen je ale koncovka vždy měkká. Řadí se sem vždy všechna přídavná jména, která vznikla z názvů zvířat (orlí, želví, kuřecí, hovězí)
 3. 7 Nadání je třeba rozvíjet / reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025 PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ A MĚKKÁ 1. Podle vzoru doplň do cvičení správný tvar přídavného jména
 4. přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Při rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen postupujeme takto: bílý pes, bílá kočka - přídavné jméno tvrdé; cizí pes, cizí kočka - přídavné jméno měkk

5.6. PŘÍDAVNÁ JMÉNA ÚČELOVÁ A DĚJOVÁ: BALICÍ X BALÍCÍ. Tvar přídavného jména balicí představuje přídavné jméno účelové, které blíže určuje podstatné jméno, jemuž dává mu určitou funkci. Tvar přídavného jména balící je přídavným jménem dějovým, které vyjadřuje právě probíhající děj 2. týden - Přídavná jména tvrdá a měkká. Prezentace o přídavných jménech Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům Přídavná jména - CVIČENÍ Druhy přídavných jmen 11. Podtrhn ěte přídavná jména tvrdá, m.

Přídavná jména tvrdá a měkká

 1. Test: Koncovky přídavných jmen 1. Vydáno dne 10.02.2011 od Jana Skřivánková. Umíte správně napsat koncovky přídavných jmen? Dokážete je správně zařadit ke vzorům jarní a mladý
 2. Přídavná jména tvrdá a měkká 1. Žáci se soustřeďují na přídavná jména, především jejich druh - tvrdá a měkká, používají jejich vzory mladý a jarní. Odůvodňují pravopis a doplňují koncovky přídavných jmen. 292 stažení Základní 2. stupe
 3. Některá přídavná jména, zvláště jména odvozená od místních jmen či názvů na -c nebo -k, se tvoří v jednotném čísle pomocí přípony -cký (olomou-cký, kamý-cký). V množném čísle mají tato přídavná jména příponu -čtí , pokud rozvíjí podstatná jména rodu mužského životného
 4. 1) Přídavná jména tvrdá (vzor mladý) Podle vzoru mladý píšeme v koncovkách tvrdé -ý. Např. nov ý (mladý) žák, se štíhl ý m (mladým) stromem, bez mil ý ch (mladých) zákazníků, o zdrav ý ch (mladých) psech, s toulav ý mi (mladými) psy..
 5. Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit (5-51) Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení
 6. ČJ - procvičujeme přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - všechny kopie listů na procvičování nemocným dodám. do sešitu Čj 1 - uč. str. 106/4. Čtení - čítanka str. 21 - 23 - Chodba z Moravy do Prahy - práce s textem. Vla - opakování kraje ČR a jejich krajská města, Praha - hlavní město Č
5-51 Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) - Procvičování

 1. Procvičovací cvičení Hlídej si přídavná jména tvrdá (mladý, mladá, mladé) a přídavná jména měkká (jarní) Za každé přídavné jméno napiš správný tvar vzoru!! Př.: rychlí (mladí) běžc
 2. Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem
 3. Přídavná jména tvrdá Zadání: Doplň správně i, í, y, ý. Stačil slab i í y ý vítr a mal i í y ý motýl v i í y ý létl v i í y ý soko nad strom i í y ý
 4. Článek česká přídavná jména pojednává o přídavných jménech v češtině. Podle skloňovacího typu se dělí na tvrdá, měkká a přivlastňovací; podle významu je lze rozdělit do několika skupin. Typy přídavných jmen dle významu. Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na:.
 5. 1. Z daného cvičení vypiš přídavná jména a roztřiď je na tvrdá, měkká a přivlastňovací: Rychlý povel, brzy se to naučí, zelená žába, cizí člověk, dej to Petrovi, babiččina zahrada, lesní porost, psi štěkali, sousedovy krávy, léčivé rostliny, bílí sněhuláci, kočičí jazýčky, stará auta, trpí bolestí, velcí muži, starý dědeček, malé děti, nauč.

Druhy přídavných jmen - Procvičování online - Umíme česk

Přídavná jména tvrdá mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: -ý v rodě mužském (mladý muž) -á v rodě ženském (mladá žena) -é v rodě středním (mladé děvče) 2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í (jarní vítr, jarn. Přídavná jména Obsahový cíl: na úrovni studenta či požadavcích pedagoga lze používat jen vybraná cvičení.) Jazykový cíl: Přídavná jména mají 3 druhy - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Přídavná jména mají taky 4 vzory - mladý, jarní, otcův a matčin Přídavná jména s. 68 Zapište si do sešitu. Odpovídejte celou větou. Co přídavná jména vyjadřují? Jaké máme druhy přídavných jmen? Podle čeho poznáváme přídavná jména tvrdá a přídavná jména měkká? Od čeho se tvoří přídavná jména přivlastňovací? Vypište do sešitu přídavná jména z cvičení 1/68 a. Cvičení: Rozlište přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací a zdůvodněte pravopis. paví peří; sousedovy děti; čarodějova moc; matčina starost; vodní mlýny; kvašené zelí; Milanova trpělivost; taneční zábava Od podstatných jmen tvořte vhodná přídavná jména přivlastňovací a připojte k nim podstatná v. Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin

Cvičení na přídavná jména

Na stříbrné příčce mezi slovními druhy se hrdě tyčí přídavná jména. Víme toho o nich poměrně dost. Ale i tak nám způsobují při psaní problémy. Jedním z nich je skloňování. Pojďme si v tom tedy udělat jasno Podle vzoru jarní se skloňují měkká přídavná jména: polní, hrací, medvědí, orlí, cizí, psací... •V koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme jen měkké í, Podle vzoru mladý se skloňují tvrdá přídavná jména: starý, plachý, měkký, hrdý, prázdný.. Tvrdá (vzor mladý) - mají v 1. pádě jednotného čísla tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: -ý, -á, -é (mladý muž, mladá žena, mladé dítě). Měkká (vzor jarní ) - mají v 1. pádě jednotného čísla ve všech rodech stejnou koncovku: -í ( jarní vzduch, jarní louka, jarní počasí ) Cvičení: Vyhledejte v textu přídavná jména a podtrhněte je. Drobounká myška vešla na dvůr statku. Přímo před ní byla podivná zvířata. Do sešitu. Vypište přídavná jména s podstatným jménem z několika vět a určete u nich: Pád, číslo, rod, vzor. Drobounká myška: 1. p., j. č., rod ž., vzor mlad Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru mladý (mladá, mladé). Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní. Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzoru otcův a matčin. Přídavná jména mohou být ve větě přívlastkem, jmenným přísudkem nebo doplňkem

2. přídavná jména: vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem (ptáme se na ně: jaký, který, čí) přídavná jména rozlišujeme: tvrdá, měkká, přivlastňovací: 3. zájmena: zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazuj Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná c Přídavná jména.) Na těchto stránkách procvičujte pravopis přídavných jmen. Udělejte si všechny testy na druhy přídavných jmen. Ve středu vás čeká test na známku (pouze tvrdá a měkká přídavná jména!!). 20. 11. ONLINE HODINA OD 8 HODIN. TÉMA: Přídavná jména. UČIVO: Pravopis přídavných jmen přivlastňovacíc Aktivity - měkká přídavná jména Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech měkkých. Žák bude vpisovat do doplňovačky měkká přídavná jména, luštit vzor pro tuto skupinu slov, doplňovat přirovnání v obrázkovém čtení a gramatické kategorie vypsaných slov

Video: Cvičení přídavná jména měkká tvrdá - na-přídavná jména

Přesuň vagónky tak, aby byly slabiky ve správném pořadí. DY; TY; CHY; RY; KY; NY; HY; CI; ŠI; DI; TI; NI; ŘI; ŽI; JI; ČI; Zkontrolovat Zkusit znov Vyjmenovaná slova - souhrnná cvičení; Psaní velkých písmen. Tvarosloví. i/y v koncovkách podstatných jmen; Přídavná jména tvrdá a měkká; Přídavná jména přivlastňovací; Stupňování přídavných jmen; Zájmena (druhy zájmen) Zájmeno já; Zájmena náš, váš; Zájmena on, ona, ono; Číslovky; Číslovky (užívání. Při skloňování rozlišujeme přídavná jména: tvrdá - vzor mladý; měkká - vzor jarní; přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Přídavná jména - pravopis U přídavných jmen tvrdých píšeme všude -y, vyjma 1. a 5. p. č. mn. (mladí lidé, noví žáci, milí přátelé)

│* Koncovka -ích u podstatných jmen je měkká (v lesích). Neplatí│ │to pro zpodstatnělá přídavná jména tvrdá (o mladistvých jako│ │o mladých) a pro jména rodin vzniklá z přídavných jmen│ │přivlastňovacích (o Novákových jako o otcových, matiných). Přídavná jména TVRDÁ podtrhni modře. Přídavná jména MĚKKÁ podtrhni červeně. V noci na čtvrtek se obyvatelé jednoho nejmenovaného města stali svědky podivné události. Podle výpovědi náhodného svědka se v inkriminovanou hodinu celé nebe zahalilo hustým mračnem a výrazně se ochladilo Procvičit a dodělat přídavná jména tvrdá a měkká. Pracovat učebnici strana 97-100, do sešitu dodělat cvičení 3/strana 97 podobně jako jsme si ho začali dělat ve škole. Do sešitu vypracovat písemně: cvičení 2/str. 98 (odůvodňovat si vzory mladý, jarní jako jsme se učili ve škole) - vyjmenovaná slova - cvičení - velká písmena - druhy číslovek - druhy zájmen - test - druhy zájmen - druhy přídavných jmen - přídavná jména koncovky I - přídavná jména koncovky - test II - stupňování přídavných jmen - přídavná jména přivlastňovací - přídavná jména tvrdá a měkká - koncovky podstatných jme

Přídavná jména jako slovní druh. Rozdělení na tvrdá, měkká a přivlastňovací přídavná jména. Kromě toho zde najdete i skloňování příd. jm. podle vzoru jarní i mladý. To a mnoho dlšího Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná c..

Doplnovaci cviceni pridavna jmena | Sleviste

Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5.ročník - Bohmová Naděžda - A5, brožovaná . Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení přídavná jména tvrdá a měkká odvozená od jmen vlastních se píší s malým počátečním písmenem, přídavná jména přivlastňovací odvozená ze jmen vlastních se píší s velkým počátečním písmenem podle tohoto pravidla se přídavná jména s příponou -ský,. Procvičovat budeme pravopis, měkká a tvrdá přídavná jména a naučíme se přídavná jména stupňovat. Uděláte si o stupňování přídavných jmen zápis do školních sešitů a ostatní cvičení mi vypracovaná pošlete na moji školní e-mailovou adresu marcela.harastova@zstovacov.cz. Čtěte pečlivě zadání, pišt Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem. NOVA55 K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, od kterých můžeme utvořít tři různé tvary podle osob. Cvičení. Napište správné tvary následujících přídavných jmen. Konvalinka vonná kvete (bílý) květy. Hugo Haas byl (známý) (filmový) hercem

Skloňování Přídavných Jmen - Tvrdýc

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení Přídavná jména tvrdá a měkká, přehled, vzory, procvičování Materiál slouží k opakování a procvičení učiva o měkkých a tvrdých přídavných jménech Stáhnout soubo

Koncovky přídavných jmen v školních diktátec

Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň VZORY: * (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé * (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní. Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku třídit přídavná jména. Zopakujme si, jaké známe jmenné rody. Budeme vymýšlet vhodná přídavná jména. Naučíme se rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká. Objevíme vzory přídavných jmen a doplníme podle nich správné koncovky. Společně si také zacvičíme Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku rozlišovat přídavná jména a dělit je podle druhů na měkká, tvrdá a přivlastňovací. V této lekci se vypravíme do Asie na ostrov Adjektivánie

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6 roč), Závěrečná cvičení Doplněno klíčem NOVA55 Určeno dětem od 9 let. Naše cestování - přídavná jména Německo - přídavná jména tvrdá a měkká Německo - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Rakousko - vzory přídavných jmen Polsko - vzory přídavných jmen Polsko - koncovky přídavných jme 1 - Druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací. 2 - Přídavná jména tvrdá - vysvětlení. 3 - Přídavná jména měkká - vysvětlení.

Pravopis přídavných jmen – pracovní sešit - Bohmová

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

Tvarosloví - přídavná jména (tvrdá, měkká, přivlastňovací). Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: Sloveso CAN - kladná, záporná věta, otázka, odpověď - 4. lekce (+slovíčka) zadání MS Teams v návaznosti na videokonference - Klimešov Přídavná jména. Cíl prezentace: Druhy přídavných jmen. Časová . dotace: 45 min. Anotace: Výukový materiál je zaměřen na jména přídavná. Žáci se seznámí s definicí přídavných jmen, jejich druhy a vzory. Na závěr své poznatky zúročí v práci s textem, v němž určí druhy přídavných jmen Interaktivní cvičení: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo: Mgr. Lenka Sigmundová: Přídavná jména - tvrdá, měkká - pravopis -procvičování 2. Přídavná jména - tvrdá, měkká - pravopis -procvičování. Rozděl přídavná jména do dvou sloupečků - na tvrdá a měkká: znám- tenista, bílé hus- peří, drav- orel, ryz- zlato, motýl- křídla, rozkvetl- šípkov- keř, vesel-děvčata, borov- les, rychl- posel, ochočen- zvířata, včel- med. 4. Utvoř ze slov přídavná jména a užij je ve větách

Test - VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN - pracovní list y_32_inovace_04

Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce i nebo y) Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ - dum. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ. Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m. Jmenné tvary O Jsou archaické O Jde jen o tvrdá přídavná jména O Vzory: mlád, mláda, mládo O Pravopis se řídí shodou. O Ţeny byly zdrávy. Muţi byli zdrávi. O Toto skloňování má i zájmeno sám. O Sami mi nic neřeknou. (1. pád) O Zachraňte sebe SAMY. (4. pád

Druhy přídavných jmen. a) tvrdá - vzor mladý, mladá, mladé b) měkká - vzor jarní, jarní, jarní (i odvozená od zvířat - psí, lví) c) přivlastňovací - vzory otcův, matčin (odpovídají na otázku ČÍ? Zdůvodňování pravopisu koncovek. 1) rozlišíme přídavná jména přivlastňovací a patřící ke vzoru mladý nebo jarn a) 1. cvičení - opakujeme pravopis, podle podstatných jmen určíme rod, číslo a pád přídavných jmen b) 2. cvičení - poznáváme přídavná jména (u předložených slov určujeme jejich slovní druh) c) 3. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho druh d) 4. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho dru = rozlišujeme přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací a ve tvaru jmenném A. Přídavná jména tvrdá - vzor mladý (např. mladý muž, mladá žena, mladé děvþe) - v 1. pádě se koncovka u jednotlivých rodů liší B. Přídavná jména měkká - vzor jarní (např. jarní den, jarní rosa, jarní slunce

Pro prohození směru překladu použijte tlačítko u volby jazyka překladače Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení Doplňovací cvičení na přídavná jména tvrdá a měkká. Předmět: Český jazyk Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ Učitel: Blanka Ryvolová (ZŠ Havlíčkova 933, Moravské Budějovice) Přidaný: 28.08.2010 23:17 Komentáře v diskuzi:

Skloňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na

Přídavná jména

Přídavná jména skolaposkole

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen - osob, zvířat, jevů. např. skvělý oběd, rozzuřený pes, chemický pokus Ptáme se na ně otázkou JAKÝ, KTERÝ, ČÍ? Dělíme je do 3 druhů: •přídavná jména tvrdá •přídavná jména měkká •přídavná jména přivlastňovac Přídavná jména jsou slova ohebná - skloňují se. S podstatnými jmény . se shodují v rodě, čísle a pádě. Podle způsobu skloňování rozlišujeme: přídavná jména . tvrdá podle vzoru . mladý. přídavná jména . měkká podle vzoru. jarní (přivlastňovací podle vzorů otcův, matčin Tvrdá, měkká a přivlastňovací. Milý i milí, milá a milé, ale jen cizí. Cizí, cizejší a nejcizejší. Dobrý, lepší a nejlepší. Tekoucí, více tekoucí a nejvíce tekoucí. Jak se v tom vyznat? Skloňování přídavných jmen Rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Každý druh má také své vzory. TVRDÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA - vzor Diktáty - Přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací 1 Český jazyk / ZŠ1 5. ročník 2

Naše cestovaní - přídavná jména Německo - přídavná jména tvrdá a měkká Německo - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Rakousko - vzory přídavných jmen Polsko - vzory přídavných jme tvrdá - koncovky : - ý, -á, -é ( mladý, -á, -é ) měkká - stejnou koncovku : -í (jarní) přivlastňovací - (otcův kabát, Lukášův sešit, matčin kabát) Stupňování : Přivlastňovací přídavná jména nelze stupňovat. 1. stupeň - základní míra vlastnosti. 2. stupeň - porovnávání, větší nebo menší míra vlastnosti Odpověď: Přídavná jména tvrdá - mladý, mladá, mladé Přídavná jména měkká - jarní (pro všechny rody) Přídavná jména přivlastňovací - otcův, otcova, otcovo, matčin, matčina, matčino 2. Teorie - přídavná jména přivlastňovací (Zápis si nedělejte, přídavným Tvrdá přídavná jména: тип новый, молодой Poznámky ke skloňování: · Podle vzoru новый skloňujeme PřJ s přízvukem na kmeni i ta PřJ, která mají před koncovkou - г, -к, -х · Podle vzoru молодой skloňujeme PřJ s přízvukem na koncovce. S tvary na přízvučné - ой se v odborném textu setkáváme velmi často - Přídavná jména měkká, vzor jarní: ve všech rodech a pádech píšeme -í o Přečti si růžovou poučku na str.48 a pozoruj pravopis ve cvičení jedna o Písemně vypracuj jen cv.2: z podst.jmen utvoř přídavná jména (koza - kozí mléko, osel - oslí uši, rak - račí klepeto atd.

Ve větě nejčastěji přídavná jména vystupují jako shodné přívlastky, popř. doplňky. Co se týče typů přídavných jmen, v češtině rozlišujeme adjektiva tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní) a přivlastňovací (vzory otcův a matčin) Naše cestovaní - přídavná jména Německo - přídavná jména tvrdá a měkká Německo - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Rakousko - vzory přídavných jmen Polsko - vzory přídavných jmen Polsko - koncovky přídavných jmen Slovensko - koncovky.

Vypište podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie. Ačkoli i zvířata spolu komunikují, pouze lidé mají mentální a fyzické schopnosti používat jazyk, jímž dokážou sdělovat složité myšlenky a poznatky - všechno, bez čeho by civilizace nebyla možná 2. přídavná jména měkká a tvrdá utvořená od vlastních jmen píšeme s malým počátečním písmenem - Konice - konický zámek, Bohuslavice - bohuslavická škola, Velikonoce - velikonoční svátky Učebnice: vypracovat Uč. 73/11, 12 - přepsat do sešitu nebo elektronicky. Pracujte dle VZOR Anotace: Shrnutí učiva přídavná jména, poznávání, třídění - tvrdá, měkká, přivlastňovací, upevnění učiva na cvičeních Autor: Vanda Šimonová. Jazyk: český. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, český jazyk. Očekávaný výstup: Žák určuje slovní druhy, žák rozlišuje druhy přídavných jme

Pridavna jmena | NEJRYCHLEJŠÍ
 • Jan uhljar.
 • Biologická psychologie.
 • Válka s mloky pdf.
 • Spojky cz.
 • Mir 16 001 a230.
 • Maximální rozměry plastových oken.
 • Motokros klasik inzerce.
 • Bolest a řezání v oku.
 • Kurz deratizace.
 • Kuřecí maso na sladko.
 • Restaurace hornik oslavany.
 • Legendární automobily deagostini.
 • Těžnice trojúhelníku konstrukce.
 • Bakaláři zkratky.
 • Test na smysly.
 • Led disco koule.
 • Metabolismus proteinů.
 • Kyselý výtok.
 • Z vnějšku nebo zvnějšku.
 • Anger management online cz.
 • Krimi kniha.
 • Disney princess hry.
 • Bio sampony recenze.
 • Css align.
 • Moby ferry cabins.
 • Auto od 15 rychlost.
 • Český šternberk obchod.
 • Sloh popis jízdního kola.
 • Maďarské ozbrojené síly.
 • Romantismus znaky.
 • Quotes about love.
 • Oblečení cizinecké legie.
 • Telekom sk kontakt.
 • Mnemotechnické pomůcky příklady.
 • Pohádka o abecedě.
 • Samostatná kolečka.
 • Rozdíl mezi lesklou a matnou fotkou.
 • Fakta o snech.
 • Mini lednička redbull.
 • Nfl winners.
 • Nemoci včel.