Home

Státní oblastní archiv rokycany

Státní okresní archiv Rokycany Jeřabinová 1043, 33701. Rokycany, Plzeňské Předměstí. Státní oblastní archiv je správním úřadem, který je řízen přímo Ministerstvem vnitra. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví, vymezené jeho věcnou a územní působností

Státní okresní archiv Rokycany Jeřabinová 1043 337 01 Rokycany. tel.: +420 371 722 739 fax: +420 371 722 872. E-mail: soka-ro@soaplzen.cz web: www.soaplzen.cz/soka-r Rokycany - Archivy a spisovny - Státní oblastní archiv v Plzni. Detailní informace o firmě. Adresa, kontakty, otevírací doba, mapa vše přehledně na jednom místě

Státní oblastní archiv v Plzni (Rokycany - Plzeňské Předměstí) Okresní archiv Rokycany. Státní oblastní archiv v Rokycanech STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV Rokycany , Jeřabinová 1043,Rokycany,33701 Rokycany Státní okresní archiv Rokycany. Datace: 1991 - 1992. Původce: KOVO Zbiroh. Místo vzniku: Červená Řečice. Jazyk: čeština. Tematická skupina: Družstva výrobní, Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl, Samospráva po roce 1990 - městská a obecní.

Státní okresní archiv Rokycany (Rokycany, Plzeňské

Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2020 [XI]. Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace . Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Okresní zastupitelstvo Rokycany 1865 - 1928 Inventá ř EL NAD č.: 6 AP.: 5 Státní okresní archiv Rokycany Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter. Provozujeme správní úřad úseku archivnictví a spisové služby, přímo řízený ministerstvem vnitra. Zabýváme se výkonem státní správy. Dále provádíme odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ2513038 5. Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, 6. Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích, 7. Státní okresní archiv Rokycany, 8. Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích, 9. Státní okresní archiv Tachov, d) Státního oblastního archivu v Litoměřicích 1

Státní oblastní archiv v Plzni, IČO 70979090, kontaktní údaje, agenda a činnost úřadu. Podřízené, nadřízené a související typy úřadů Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Český svaz protifašistických bojovníků - okresní výbor Rokycany (1905) 1952 - 1990 (2004) Inventář EL NAD č.: 331 AP č.: 213 Mgr. Jindřich Fajt, Mgr. Hana Hrachová, Ph.D. Mgr. Pavel Součke Rokycany 200 Pokud budete postupovat z hlavní strany webové stránky www.vychodoceskearchivy.cz, vyberete nadpis Státní oblastní archiv v Zámrsku, vlajku ČR, Sbírka matrik, inventární seznam, pod popisem matriky řádek s koncovkou zip. Větší část roku 2013 byla digitalizace přerušena, ale od podzimu 2013 opět pokračuje Profil zadavatele: Státní oblastní archiv v Plzni. Název: Státní oblastní archiv v Plzni; IČO: 70979090; Adresa: Sedláčkova 22/44 SOkA Rokycany, SOkA Tachov VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2014 07.08.2014 12:00 * Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016.

Státní oblastní archiv v Plzni (pobočka Jindřichovice) Jindřichovice - Jindřichovice 1 , 358 01 +420 352 695 254: Státní okresní archiv Karlovy Vary: Karlovy Vary - Nám. 17. listopadu 2, 360 05 +420 353 565 155: Státní okresní archiv Klatovy: Klatovy - Mayerova 128, 339 01 +420 376 360 712: Státní okresní archiv Sokolo V neděli a ve státní svátky je zavřeno na sběrných dvorech i na skládce odpadů Rokycany - Němčičky. Služby spojené s provozem sběrných dvorů, včetně využití nebo likvidace odevzdaných odpadů, jsou za občany Rokycan hrazeny městem.

Státní okresní archiv Rokycany - Rokycany idatabaze

Státní okresní archiv Rokycany Porta fontiu

Státní okresní archiv Šumperk Bratří Čapků 35p. p. 35 787 01 Šumperk 1. 583212248, 583222021 . podatelna@su.archives.cz . Státní okresní archiv Jeseník Tovární 18 790 01 Jeseník. 584411710 . podatelna@je.archives.cz . Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1 412 74 Litoměřic NOVÁ KNIHA Státní oblastní archiv Praha 2018 1. vydání 392 stran vazba měkká VYPRODÁN ARCHIV-STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Pivovarská 137, 562 03 Ústí nad Orlicí-Hylváty okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj; Archiv Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1, 412 74 Litoměřice Státní okresní archiv Česká Lípa Střelnice 3035, P. O. Box 45, 470 05 Česká Lípa Státní okresní archiv Děčín Zbrojnická 14/1, 405 02 Děčín-Podmokly Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani Boženy Němcové 68 , 432 01 Kada Státní oblastní archiv v Plzni ; Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň NAK - Adresář nakladatelů v ČR Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogu

Rokycany - Archivy a spisovny - Státní oblastní archiv v

 1. Státní oblastní archiv v Plzni - pobočka Žlutice. Divadlo J. K. Tyla, Plzeň Státní okresní archiv Rokycany. Archiv města Rokycany. Archiv obce Borek
 2. (Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Praha-východ) Statek Svrčovec kolem poloviny 16. století (Příspěvek byl přednesen 10. března 2016.) Mgr. Jan Edl (Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov) Poválečný odsun a konfiskace na Tachovsku (Příspěvek byl přednesen 3. prosince 2015.
 3. Nová kniha STARÝ MOST Plzeň 2016 Tomáš Makaj, Jan. běžná cena 299 Kč. naše cena 259 K
 4. 6.2.4 Státní oblastní archiv v Plzni 6.2.4.1 Státní oblastní archiv v Plzni 6.2.4.2 Státní okresní archiv Cheb 6.2.4.3 Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jind řichovicích 6.2.4.4 Státní okresní archiv Karlovy Vary 6.2.4.5 Státní okresní archiv Plze ň-sever se sídlem v Plasích 6.2.4.6 Státní okresní archiv Rokycany
 5. Státní oblastní archivy: Státní oblastní archiv v Litoměřicích [5] Státní oblastní archivy: Státní oblastní archiv v Plzni [5] Státní okresní archiv Rokycany [5] Státní okresní archivy: Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou [5] Státní okresní archivy
 6. Státní instituce. Státní instituce IČO. Expozitura. Ulice a č.p. Město. PSČ. Okres. Stát. Kontaktní informace pro uvedení do nabídek. Ponechte prázdné, pokud jsou údaje shodné s kontakty registrované osoby a adresou státní instituce Kontaktní osoba. Telefon. E-mail. Ulice a č.p. Město. PSČ. Okres. Stát.
 7. a) Státní oblastní archiv v Praze, b) Státní oblastní archiv v Třeboni, c) Státní oblastní archiv v Plzni, d) Státní oblastní archiv v Litoměřicích, e) Státní oblastní archiv v Zámrsku, f) Moravský zemský archiv v Brně, g) Zemský archiv v Opavě. (2) Státní oblastní archivy jsou správními úřady, které jsou.

Státní oblastní archiv v Plzni (Rokycany - Plzeňské

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV Rokycany , Rokycany, Plzeňské

 1. kronika mĚsta rokycany 201
 2. 3.4.2. Archiv. V přední budově bývalých kasáren, umístěné při Jeřabinové ulici, jižně od hlavní brány, sídlí Státní okresní archiv. Má zde k dispozici 1 400 čtverečních metrů plochy. [102] Roku 1993 tuto budovu koupil pro sídlo archivu stát (respektive okresní úřad)
 3. Kontakty firmy Státní oblastní archiv Praze Státní okresní archiv Kladno, Kontaktní údaje, adresa firmy, provozní doba, umístění sídla firmy na mapě, informační qr kód, plánovač trasy, kontaktní osob

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk. Telefon - sekretariát: 465 503.Address: Na potoce 21/23 674 01 Trebic Tel: 0618/ 5760, 0618/5759 Statni okresni archiv Státní oblastní archiv v Plzni. 5 likes. Státní oblastní archiv v Plzni je státní oblastní archiv s působností pro kraje Karlovarský a Plzeňský, který.. Zprávy svob. pána Egidia Valentína Borié knížeti Karlu Maxmiliánovi Ditrichštejnovi o jednáních... MZAB, G 140, inv. č. 23

Státní oblastní archiv v Plzni detail o subj smlouvy mezi subjekty 0 Kč: Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace detail o subj smlouvy mezi subjekty 0 Kč: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace detail o subj smlouvy mezi subjekty 0 K Státní úřad inspekce práce Opava: 800 60 60 70 Prosím obracejte se pokud možno vždy na váš nejbližší oblastní inspektorát práce. Kontaktní údaje územně příslušného oblastního inspektorátu práce včetně adres e-podatelny a datové schránky zobrazíte prostřednictvím interaktivní mapy v horní části obrazovky Opava - Státní úřad inspekce práce v měsíci září realizoval mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na odhalování nelegálního zaměstnávání. Po celý měsíc prováděly všechny oblastní inspektoráty práce na celém území ČR kontroly zaměřené zejména na odhalován

Badatelna.eu Státní okresní archiv Rokycany

 1. Vydavatelem sborníku je Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresni archiv Příbram, Archivní 4, 149 00 Praha 4 (IČ 70979391), Hornické muzeum Příbram, nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram - Březové Hory (IČ 00360121) a Městské muzeum Sedlčany (IČ 70973431)
 2. adm.bud.Písek Nádražní 2149 Písek 2 1090 Státní oblastní archiv Okresní soud Písek Pedagogické centrum 7 11 2 51 Prachatice adm.bud.Prachatice Horní 164 Prachatice 2 st. 2 Městský úřad Prachatice 40 40 adm.bud.Prachatice Vodňanská 329 Prachatice 2 st. 615 Pozemkový úřad Městský 23 17 95
 3. Provedení plynové přípojky pro objekty Státního okresního archivu Rokycany. Kanalizační přípojka bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je jako Příloha č.1 nedílnou součástí této zadávací dokumentace včetně výkazu výměr. Státní oblastní archiv v Plzni: IČO: 70979090 Adresa.
 4. Státní oblastní archiv Třeboni Třeboň, Evroá databanka, Státní oblastní archiv Třeboň Služby péče historické písemnosti měst, obcí provádění skartace vyhledávání ověřování dokladů pro majetkoprávní jiné záležitost
 5. Hlavní menu. Úvod; O nás. O Policii ČR; Tísňová linka 158; Trestní oznámení; Etický kodex; Jak poznat policistu; Hodnostní označení; Povinně zveřejňovan
 6. Česká republika Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Tel.: +420 377 236 263. portafontium@soaplzen.cz. Webmaster: Petr Kocoure

Státní oblastní archiv v Plzni archivy Plzeňského a

Genea. Je projekt dobrovolníků, kteří spolupracují s genealogickými společnostmi v Praze a na Moravě i řediteli jednotlivých archivů ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích postižením (OZP), Cizince, Absolventy VŠ Směnnost Jednosměnný provoz Pracovní období od 1.11.2020 do 30.10.2023 Hrubý plat 27 980-41 290 Kč/měsíc Kontakt Státní oblastní archiv v Litoměřicích Ing Státní oblastní archiv Městský úřad Kutná hora: 10 50 ÚZSVM Pozemkový úřad Městský úřad Rokycany Český statistický úřad Policie ČR : 26 13 91 5 4.

Profil zadavatele: Státní oblastní archiv v Plzni. Zadavatel Kontaktovat správce organizace Jméno * E-mail * Telefon Text zprávy * * povinná položka Registrace DODAVATELE Registrovat se. SOkA Rokycany, SOkA Tachov Plzeňský kraj 520 000,00: 07.08.2014 22.07.2014 Název Druh Adresa PSČ Telefon; Státní oblastní archiv: archiv: Sedláčkova 44: 30000: 377236263: Archiv města Plzně: archiv: Veleslavínova 19: 30577: Galerie.

Státní oblastní archiv v Plzni - Marila, a

Státní oblastní archiv v PlzniSbírka matrik západních Čech1531 - 1949Prozatímní inventární seznamEL NAD č.: 10014AP č.: 626Jaroslava Kloudová, Mgr. Jana KopečkováPlzeň 2009 Prozatímní inventární seznam k fondu Sbírka matrik západních Čech (EL NAD 10014) sloužík rychlé orientaci ve fondu Státní oblastní archiv, Plzeň Krajský soud obchodní, Plzeň (1857 - 1949) Státní oblastní archiv Plzeň, poboka Klášter u Nepomuka: Ústřední správa Metternich (1740-1947) Velkostatek Plasy (1565 - 1945) Velkostatek Radnice (1682 - 1948), (nezinventarizován) Státní okresní archiv Rokycany ředitel ve společnosti Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Cheb Okres Cheb, Česká republika 90 spojen í. Připojte se, chcete-li navázat spojení Rokycany. Tomáš Rak. Tomáš Rak Ředitel ve společnosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Česko. Lukáš Vymětal.. Státní oblastní archiv v Zámrsku: Clavius; Krajská galerie výtvarného umění Zlín: Clavius; Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín: Clavius; Jihomoravské muzeum Znojmo: Clavius; Státní okresní archiv Znojmo: Clavius; Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci: Clavius; Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou: Claviu Archiv bezpečnostních složek. Průvodce po fondech a sbírkách. G. Archivní fondy teritoriálních útvarů Sboru národní bezpečnosti (SNB) a Státní bezpečnosti (StB) Správa Státní bezpečnosti (StB) Plzeň II. díl. Oblastní odbor I. správy FMV Plzeň.

Pobočky Státní oblastní archiv v Plzni • Firmy

Okresní oddělení MV Rokycany: B 3_8: 1950-1958: Okresní oddělení MV Sokolov: B 3_9: 1953-1962: Okresní oddělení MV Kraslice: B 3_9-1: 1960: Okresní oddělení MV Tachov: B 3_10: 1949-1960: Pobočka oblastní úřadovny StB Tachov: B 3_10-1: 1947-1949: Okresní oddělení MV Stříbro: B 3_10-2: 1953-196 Státní oblastní archiv v Zámrsku, archivní fond Státní oblastní archiv v Zámrsku, spis o fondu Kočka Bohumír (kopie opisů Kočkových deníků z Pamětní knihy obce Zámrsk). Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky: Fond je v dobrém fyzickém stavu. -6- IV

Státní okresní archivy - statnisprava

Státní oblastní archiv v Plzni Pod SOA v Plzni spadají Státní okresní archivy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih (se sídlem v Blovicích), Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov Státní oblastní archiv v Praze. Únor 2005 až do současnosti. Komorní studio Áčko, Státní okresní archiv Rokycany, Filip Tran Restaurace, Výletní restaurace Vodník s ubytováním, Nový Knín historick. Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Vládní organizace. Východočeské listy historické. Časopis. Institut pro správu dokumentů, z.s. Nevládní organizace. Státní okresní archiv Hradec Králové - přátelé a příznivci. Web pro společnost a kulturu. Česká informační společnost, pobočka při Národním archivu.

 • Lil pump ytb.
 • Hanna instruments.
 • Výměna alternátoru fabia.
 • Salt n pepa letna.
 • Test na autismus v 18 mesicich.
 • Světová moře a oceány.
 • Morgoth vs sauron.
 • Los angeles mapa turistico.
 • Nebezpečné známosti kapela.
 • Hlinikovy plot.
 • Duchovní bytosti.
 • Přežil jsem leteckou katastrofu.
 • Katy perry part of me.
 • Výroba jedlé sody.
 • Jak přivolat lásku muže.
 • Fokusovaná razova vlna recenze.
 • Dětský psycholog jilemnice.
 • Auvergneský ohař chovná stanice.
 • Stres a miminko.
 • Ostropestřec granule.
 • Muzeum nové generace vstupné.
 • Test barvosleposti online.
 • Ortodontický dudlík nuk.
 • 28 měsíců poté.
 • Hra duhová kočka.
 • Astacus s.r.o. praha.
 • Potraviny domu zkušenosti.
 • Chlamydie antibiotika.
 • Alkohol a imunita.
 • Dz media loděnice.
 • Opařené dítě.
 • Gulag prezentace.
 • Pagana ano sefe.
 • Kolejnice na záclony do stropu.
 • Srpkovitá anémie heterozygot.
 • Nejznámější malíři světa.
 • Nosál bělohubý.
 • Boruto crunchyroll.
 • Plastová prkna české budějovice.
 • Palace luhačovice.
 • Star wars 6.