Home

Máj kompozice

Máj - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Máj je lyricko-epická báseň z období romantismu, má čtyři dějství, dvě intermezza a předzpěv. Děj je jen naznačen, což je pro období romantismu typické, důraz je kladen na vyjádření krásy přírody a vztah k rodné zemi, odpor k rozumu X důraz na city, lásku, fantazii. Kompozice: 4 zpěvy, 2 intermezza Kniha: Máj Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha Přidal(a): Simona H. Karel Hynek Mácha (1810-1836) narozen v Praze český básník a prozaik představitel českého romantismu zakladatel moderní české poezie studium práv, ochotník v divadle, krátce advokátní praktikant v Litoměřicích záliba v cestování (inspirace) Díla: Obrazy ze života mého (1834) - cyklus próz (Márinka. Děj a kompozice; Složení: Báseň Máj se skládá z úvodní básně + 4 zpěvů a 2 intermezz (mezihry mají za úkol zrychlovat a zpomalovat, příbuznost s hudební skladbou). Mácha uvolňuje kompozici tím, že porušuje souvislost dějovou a příčinnou, potlačuje dějové napětí, vyzdvihuje 1. osobu vypravovatele (tím je. Kompozice, postavy a děj. podstatou není děj, ale příroda + filosofické úvahy. děj (1. zpěv): velmi jednoduchý (3 postavy - Vilém, Jarmila, její svůdce) - podle skutečné události - Mladý Vilém se dozví, že Jarmila byla svedena dřív než ji poznal. Zavraždí svůdce, aniž tuší, že zabil svého otce (dříve. Máj - báseň, nejslavnější Máchovo dílo. Jeho počátky spadají do roku 1834, napsán byl od podzimu 1835 do jara roku 1836. Máj vyšel poprvé v roce 1836 a u čtenářů i kritiky absolutně propadl. Setkal se s velkým neporozuměním proto, že stále rozkvétalo národní obrození a od umělců se očekávala vlastenecká.

Máj . Osoby. Vilém, Hynek, Jarmila, farář, matka . Dějiště. Děj se odehrává především v přírodě někde v okolí Bezdězu a Doks. Také ve vězení. Děj - lyricko-epická báseň - skládá se z předzpěvu, čtyř dějství a má dvě intermezza - užívá jambický verš - rýmy jsou střídavé, obkročné a sdružen Byl opět večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas; hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal. Máchův Máj spatřil světlo světa 23. dubna 1836 v nákladu šesti set výtisků. Od doby generace Májovců je Máj označován jako základní dílo novodobé české poezie. V Máji se myšlenková hloubka pojí s dokonalým líčením přírody, objevným použitím eufonie, rytmu, oxymóronu nebo metafory.. BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Vydalo nakladatelství Práh v Praze roku 2012 (279. Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a řeči postav Máj má kompoziční výstavbu dramatické skladby (čtyři akty, dvě mezihry). Společnost se postavila k Máji většinou odmítavě. Mácha bouřil klidnou měšťanskou idylu, otřásal církevními dogmaty. Kritikové Máchovi nevytýkali nedostatek uměleckého talentu, ale myšlenkovou náplň básně

Ovlivnil Májovce (Máj považován za 1. moderní báseň), časopis Almanach Máj s odkazem na Máchu; Zfilmováno v současnosti (hudba Support Lesbiens) Kritika náboženství a boha, který připustil smrt dvou mladých lidí; Soudobí umělci jeho dílo zavrhli - projevoval málo vlastenectví, ukazoval svou vnitřní rozervane Kompozice 4 zpěvy a 2 intermezza (obdoba hudební skladby) Zvukosled - Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, - opakování a 7. Zvolené umělecké prostředky dokreslují a prohlubují děj. 8. Autor se ztotožňuje s hrdinou Neofunkcionalistickými rysy jsou důraz na tenkost pláště budovy, prolamovaného pásovými okny a velkými skleněnými plochami, a asymetrické prvky jeho kompozice. Za průkopníky neofunkcionalismu je považována skupina New York Five, která nastoupila koncem 60. let, a Máj ve své době patřil ve světovém měřítku k nejmonumentálnějším stavbám tohoto směru Karel Hynek Mácha Máj rozbor díla Mácha Karel Hynek - Máj. Publikováno 6.9.2015 9.12.2015 Jáchym Šimek Osnova: Úvod Autor Postavy Děj a kompozice Jazyk a styl Okolnosti vzniku díla VII. Vliv díla VIII. Závěr Úvod. Publikováno v Čtenářský deník, Referáty, střední-čj, Zápisky z.

Máj - rozbor knihy RozborKnihy

 1. HYNEK MÁCHA - MÁJ - Brána vzdělávání 3 CJ-1_04 : rozboru textu. Pracuje s samotné ústní části společné maturitní zkoušky . Máj a jiné básně a prózy, Mladá fronta stran, publikace číslo 4820 - přehled středoškolského učiva, cz, edice MATURITA, Třebíč, 2012 - dotisk 2. -6-X II - Gate of learning II ukázko
 2. Kompozice básně je stejná jako u dramatu - dramatický vzestup, vrchol a sestup. Mácha přitom využil celou řadu básnických prostředků - například přirovnání, oxymóronu, apostrofu, gradaci, metafory, personifikaci i pleonasmu. Svou kompozicí a využitím jazykových prostředků tedy Máj připomíná hudební skladbu
 3. 3. vrstva kompoziční - (uspořádání textu) - chronologické (postupné), retrospektivní (od konce na začátek), rámcová kompozice (v jediném příběhu vloženo několik dalších příběhů) např. Pohádky tisíce a jedné noci, paralelní kompozice (několik příběhů vedle sebe, můžou se i prolínat
 4. Máj napsal básník a prozaik Karel Hynek Mácha. Mácha studoval gymnázium a jeho učitelem byl Jungman. Později studoval filozofii a práva. Během studií se seznámil se světovou literaturou. Velice rád navštěvoval staré hrady a zámky. Zajímala ho příroda a navštívil mnoho míst
 5. Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Zlín Charakteristika: Rozbor Máchova Máje k maturitě v úvodu informuje o životě a dílech autora i jeho současnících.Poté vystihuje literárně-historický kontext skladby, okolnosti jejího vzniku i vliv. Nechybí základní charakteristika díla, rozbor jeho.
 6. Umělá kompozice této prózy se podobá kompozici opery - předehra, dvě dějství oddělená veršovanými mezihrami a veršované finále. Máj - báseň, nejslavnější Máchovo dílo. Jeho počátky spadají do roku 1834, napsán byl od podzimu 1835 do jara roku 1836. Subjektivnost zde dosáhla svého vrcholu, básník se.
 7. Kniha: Máj Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha Přidal(a): Ronniee vnik díla: polovina 19. století literární druh (poezie, próza, drama): lyricko-epická poezie (lyrika převažuje) literární žánr: básnická povídka, poéma směr: romantismus - znaky v díle: stesk po dětství (chápáno jako ideál = nejšťastnější doba života, stesk po něčem nepojmenovatelném, jedná.

Mácha Karel Hynek - Máj Čtenářský deník Snadná škola

 1. knižně jen Máj, všechna ostatní díla existovala pouze v rukopisech a opisech. Prvními vydavateli byli Máchův bratr Michal a Karel Sabina, jejichž zásluhou Kompozice: Tato lyrickoepická skladba se skládá z dedikace (věnování), 4 zpěvů a 2 intermezz
 2. kompozice: · dramatický vzestup, vrchol a sestup (jako drama) básnické prostředky: · epiteton konstans - bělavé páry · epiteton ornans - růžový večer máj, láska, den, noc · antiteze - opaky (otec-syn) · paralela - poutník a Vilém zvuková stránka
 3. Karel Hynek Mácha (Máj - lyrickoepická báseň) Josef Kajetán Tyl (časopis Květy české, Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Fidlovačka aneb Žádná hněv a žádná rvačka) Znaky romantismu: autobiografičnost (hrdina totožný s autorem) hrdina je vně velmi ošklivý, ale vnitřně krásný (v ošklivosti je krása
 4. ulost
 5. Kompozice: Báseň se skládá ze čtyřech zpěvů a dvou intermezz, jambický verš Prostor a čas : okolí hradu Bezděz Význam sdělení (hlavní myšlenky díla) : poukazuje na vnitřní rozvrácenost člověka, kritika Boha, který dopustil smrt dvou mladých lid
 6. ární práce a další
 7. Máj. Když psal K. H. Mácha tuto rozsáhlou lyricko-epickou skladbu, jistě netušil, jaký nesouhlas vzbudí mezi lidmi. Jeho básnickou sbírku Máj, kterou vydal krátce před svou smrtí vlastním nákladem, jeho vrstevníci odsoudili jako nemorální a jako dílo ohrožující zdravý vývoj národní společnosti

Děj a Kompozice. Děj začíná tak, že Jarmila vyhlíží svého milého Viléma, jak přijíždí na loďce. Jarmila ale v šeru nepozná, že je to někdo jiný a vrhne se mu kolem krku. To, že to je někdo jiný, pozná až v okamžiku, kdy mu do obličeje zasvítí měsíc. To vše z povzdálí vidí Vilém Karel Hynek Mácha (1810-1836) byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Proslavil se jak svým životem, tak dílem, jemuž dominuje lyrickoepická skladba Máj (1836), jedna z nejvydávanějších českých knih. O díle Literární druh: Dramaticko-lyricko-epická básnická. Kompozice: Fotili jsme na vyhlídce Máj. by Ondřej Neff on 10. 4. 2016. Ondřej Neff Author; More in Nezařazené: Soutěž v poločase - Začátek 14. 1. 2019; Nový rok na Suoi Dan Ban 1. 1. 2019; Vše nejlepší do roku 2019 30. 12. 2018; Před pár dny jsem zavedl moji Dílnu na zajímavé místo. Vyhlídka Máj je na skále vysoko nad. Já kladně hodnotím nádhernou rytmiku, kterou se Máj pyšní, a také symboliku, která tvoří důležitou roli. Pomohla vám tato recenze? Ano 30 Kniha, Edice Knihy Omega, 2014, 9788073902094. 3 z 5 hvězdiček Hana 9. září 2017. Trvalo mi trochu déle než jsem význam Máje pochopila, ale špatný rozhodně nebyl..

Karel Hynek Mácha - Máj - Rozbory knih - Maturitní okruhy

5 Karel Hynek Mácha: Máj. Báseň (1836) Máj, v podtitulu prvního vydání označený jako Báseň od Karla Hynka Máchy, patří k nejznámějším dílům české kultury. V České knižnici vyšel v rámci souboru Máchových Básní celkem třikrát v letech 1997 (sv. 1), 2002 (sv. 31) a 2015 (sv. 82). Zde vycházíme z nového vědeckého a čtenářského vydání Máj Rozbor textu bývá v hodinách českého jazyka mnohdy opomíjen, a tak se může stát, že uchazeč o studium na vysoké škole (a nejen on) bude zaskočen tím, že se po něm při přijímacích zkouškách tato dovednost žádá. Popsat alespoň trošku nějaký text umí každý z nás, ale jistě neuškodí znát několik fíglů jak na to

Při rozboru básně se zaměřujeme, kromě jiných věcí, také na kompozici. Mezi základní prvky kompozice (= to, jak text vypadá) je také druh rýmu, který je v básni použit. V tomto článku se zaměříme na čtyří základní - sdružený, střídavý, obkročný a přerývaný rým. Co je to vlastně rým (a verš Mácha, Karel Hynek - Máj - Děj skladby, obsah lyrických pasáží, kompozice básně, funkce meziher, příklady jazykových prostředků, uplatnění znaků romantism Web určený studentům středních škol a zájemcům o výuku českého jazyka a literatury. Příprava ke státní (didaktický test, písemná práce) i školní (ústní část) maturitě z češtiny

Máj - rozbor díla k maturitě (9) Rozbor-dila

Karel Hynek Mácha - Máj (rozbor díla) - Ostrov tulipán

Rozbor knih ze školního seznamu povinné četby a úryvků z uměleckého textu podle stanovené osnovy Balada je lyricko-epický veršovaný útvar mnohdy s ponurým, strašidelným dějem, ovšem i šťastným, oslavným a většinou nešťastným, někdy až tragickým koncem. Námětem je v mnoha případech provinění člověka, které je potrestáno řízením nadpřirozených bytostí či osudu. Balady mají prudký dějový spád a bohatý jazyk, častým jevem je sugestivní a.

Práce obsahuje zpracování 6 literárních děl k maturitě (Maryša, Máj, Kytice, Její pastorkyňa, Divá Bára a Babička). Dalimilova kronika. Autor nejdříve shrnuje základní fakta o Dalimilově kronice, popisuje umělecké a kompoziční prostředky. Dalimilova kronika Kompozice textu je logická a promyšlená, v psané formě často obsahuje ilustrační obrázky. Autor v něm používá odbornou terminologii (monitor, objektiv, kondenzátor), stupně odbornosti se ale liší podle příjemce (pro laiky i specialisty v oboru). Jazyk je spisovný, nejčastější slohový postup je popisný nebo výkladový Máj: Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol

Obchodní dům Máj – Wikipedie

Karel Hynek Mácha - Máj

DÍLO: Máj. Druh: lyricko-epické dílo. Žánr: poezie. Forma (dle vypravěče): Báseň je psána v er-formě. Jazyk: Zde můžeme nalézt básnické prvky, tedy je použita básnická próza. Rýmy se zde objevují ve více provedeních. Nechybí personifikace nebo metonymie. Strašný lesů pán nám zase dokazuje, že se zde. Kompozice: Poezie, chronologické máj (Mája, 26. 2. 2015 17:20) dobryy. ale nevim jak mam nahradit slovo nevedomky (vim co toznamena) ale potrebuju to napsat svými slovy kazdopadne se mi kniha spatne cetla tak nevim nic nepamatuju zda byl hynek taky hlavni postava ale myslim ze jo kdyztak dopis : Ale přiznejme zároveň, že Máj je dílo naštěstí natolik známé, že určitá tvůrčí licence nemůže tradici slavné kompozice vzhledem k novým a svébytným uměleckým ambicím scénické podoby uškodit (oproti jiným muzikálovým prováděním literárních podkladů, které jsou jen vnějškově líbivé a podbízivě. Kompozice: Sbírka je psaná zrcadlovým obrazem (1. a 13. balada mají stejný námět) příklad: Kytice x Věštkyně - motiv nar. smutku a nadějí, nar. buditelství. S. košile x Vrba - vztah mrtvých k živým. Poklad x Dceřina kletba - motiv mateřské viny (matka x dítě) Polednice x Vodník - nadpř. bytost

Cikáni - 1835 (próza, v utrpení mladého cikána se soustřeďuje tragika všech ostatních postav. Objevuji se zde také zážitky z cest po vlasti a z italské cesty.) Máj - Jeho počátky spadají do roku 1834, napsán byl od podzimu 1835 do jara roku 1836 MÁJ. autor: Karel Hynek Mácha. literární druh a žánr: lyricko-epická básnická skladba. místo a doba děje: příroda v okolí Bezdězu a Doks, doba není přesně určená, ale pravděpodobně v 18. nebo 19. stolet - dramatické kompozice: vzestup, vrchol, sestu

Karel Hynek Mácha - Máj (rozbor) Čtenářský deník Český

Ludmila Peterková s Bennewitzovým kvartetem na Janáčkově

15.5.1929 Máj prve jako kantáta - potřeboval 50 lidí, 8 sólistů. Kantáta: rozměrnější skladba oslavná, pro sbor, sóla a orchestr (voicebandové kvarteto, pěvecké kvarteto, voiceband, orchestr) z recenze J.Fučíka: Burianovi se nezdařilo udělat celý Máchův Máj. () To co dělá Máj celkem, kusem z. Otázka: Máj - Karel Hynek Mácha Předmět: ČJL - rozbor knihy Zaslal(a): Martas Literární druh - POEZIE Hlavní znaky literárního druhu VERŠ - JEDEN ŘÁDEK BÁSNĚ SLOKA - LOGICKÉ SESKUPENÍ VERŠŮ REFRÉN - OPAKOVANÁ ČAST PÍSNĚ NEBO BÁSNĚ RÝM - ZVUKOVÁ SHODA NA KONCI VERŠŮ Upřesnit literární útvar - LYRICKO - EPICKÁ BÁSEN, TRAGICKÁ Postavy VILÉM. Kompozice: Jednoduchý děj v podobě loupežnické romantiky je rozvíjen ve čtyřech zpěvech a dvou intermezzech, takže kompozice díla připomíná hudební skladbu vyznívající jako elegie nad ztraceným rájem dětství. (první zpěv lze přirovnat k ouvertuře). Máj působí již při prvním čtení hudebním dojmem. Spisovný. Máj Karel Hynek Mácha: 16.11.1810 - 6.11.1836 - romantický básník a prozaik - narozen v chudé rodině kupce - studoval práva na Karlově univerzitě - za studií ochotníkem u Tyla - advokátní praxe v Litoměřicích - hodně cestoval - zemřel po těžkém a náhlém onemocnění cholerou, jež se nakazil ze splaškové vody, kterou hasil požár v Litoměřicích - pochován v.

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

Karel Hynek Mácha (16.11.1810 - 6.11.1836), český básník a prozaik, představitel českého romantismu.. Dílo: Lyrickoepická díla: Máj- (1836) Máchovo nejznámější dílo (bylo přeloženo do mnoha jazyků).Z počátku Máj nebyl přijat, dílo bylo považováno za málo vlastenecké, avšak Mácha zařadil k básni předzpěv oslavující Čechy, takže báseň alespoň trochu. Karel Hynek Mácha (1810 - 1836): Máj (1836) I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o autorovi ve vztahu k dílu; B. 1. Doba a místo (děje); 2. Kompozice; 3. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 4. Námět Kompozice. Kompozice celého díla je chronologická a člení se na prolog (ve formě sonetu) a pět dějství. Celý příběh je psán Shakespearovým oblíbeným stylem - pětistopým jambickým veršem (takzvaným blankversem). V českých básnických dílech ji však i přesto využíval Karel Hynek Mácha ve své básni Máj karel karel hynek mácha- máj máj Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice - Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium Sušice Třída: 4. ročník čtyřletého letého studia Předmět: Český jazyk - literatura iteratura Datum vytvoření. 1 ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Porovnání uměleckého a neuměleckého textu: odhalit souvislost/nesouvislost obou textů, tvrzení zdůvodnit (Souvislost bývá zcela zřetelná, např. dílo + jeho recenze, dílo + komentář z ČSFD, dílo

Karel Hynek Mácha - Máj - DobréZnámky

Karel Hynek MáchaDílo: Máj Údaje o autorovi:-narozen 16.11.1810 v Praze, zemřel 6.11.1836 v Litoměřicích-nejvýznamnější představitel romantismu v čechách-u nás byl, ale nepochopen jeho dílo až několik let po smrti uznáváno =) májovci v čele s Janem Nerudou a Hálkem-vystudoval gymnázium později práva, stal se praktikantem advokátní kanceláře-rád cestoval, pešky. Karel Hynek Mácha - Máj kompozice, rým použitý v ukázce Skladba má 4 zpěvy a dvě intermezza v pořadí 1., 2. zpěv, 1. intermezzo, 3. zpěv, 2. intermezzo, 4. zpěv. Kompozice kombinuje chronologii s retrospekcí - Děj začíná chronologicky, ale některá témata se do Kompozice literárního díla: fabule, přirozený sled událostí, smyšlený příběh, popř. jednotlivá příhoda, která se realizuje v díle prostřednictvím syžetu.Fabule se obyčejně rozvíjí uvedením osob (postav), navzájem spjatých zájmy nebo vztahy. syžet, sujet - 1. dějové schéma dramatického díla; systém, jímž jsou komponovány situace, události a konflikty.

Čtyři Dvory | ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Kompozice:I. Zpěv: Působí na cit kontrastem. Je zde podmanivě a melodicky popisována dopodrobna příroda, která jako by celá ožívala láskou. Plačící Jarmila sedí na skále u jezera a vyhlíží svého milého - Viléma (bojí se, že se Vilém nevrátí). K.H.Mácha - Máj; CJ - Český jazyk - Mácha, Karel Hynek - Máj. Kompozice. Charakteristika užívá hlavně výstižná přídavná jména nebo slovesa ve spojení s podstatnými jmény, kterými hodnotí lidské vlastnosti a jednání. Dále je možné vhodně použít přirovnání, případně rčení Kompozice: chronologická přiblížit se ke světové literatuře, vydán almanach Máj, líbila se jim nespoutanost, neomezenost, dokonalost básnického jazyka, proti historismu, lidovost, realismus (pravdivý obraz společnosti), Národní listy - nejprestižnější noviny

Máj je báseň, která již téměř sto padesát let inspiruje výtvarné umělce k vlastnímu ztvárnění textu. Za tuto dobu vyšel vknižní podobě Máj ilustrovaný různými osobnostmi ale schematická kompozice ilustrací a naivně vypadající postavy v nás nezanechávají hlubší dojem, i když jsou pečlivě propracované Autor: Karel Hynek Mácha (1810-1836) Dílo: Máj (1836) Autor Vrcholné básnické dílo českého romantismu. Své první básně psal Mácha německy, později česky. Věnoval se i prozaické tvorbě. Tvoří ji soubor autobiografických povídek Obrazy ze života mého 1834), román Cikáni (1835), básnická próza Pouť krkonošská (1835) a Křivoklad (1834), první část. 1858: almanach Máj → Májovci, další svazky v letech 1959, 60, 62. v polovině 60. let se sdružení rozpadá, protože se rozpadá jejich společný program a jednotlivé osobnosti se diferencují . je to hnutí mladé generace Kompozice, čas a prostor, vypravěč. Vítejte na mém webu. Milí návštěvníci, stránky, které si právě prohlížíte, mají sloužit především studentům Gymnázia Pelhřimov (případně jejich rodičům)

Karel Hynek Mácha - Máj - Uč se online! - Vše co

MÁJ. Styl: poezie. Jazyk: básnické mistrovství, barvité a působivé popisy přírody, dramatická kompozice. Básnické . prostředky: epiteton constans - bělavé páry, bledá tvář luny epiteton ornans - růžový večer, večerní břeh, jezero hladké přirovnání - co slzy lásky kontrast - na tváři lehký smích. Kompozice: dílo rozčleněno do několika částí: 1. I. zpěv - děj řazen chronologicky. 2. II. zpěv - děj řazen retrospektivně. 3. I. intermezzo - děj řazen chronologicky. 4. III. zpěv - převažuje lyrická složka (popis tragického osudu člověka x nádhera jarní přírody Máj - lyricko-epická báseň, více lyrická. Jarmila miluje Viléma, ale svede j starší muž, kterého Vilém zabije. Zjistí se, že to byl jeho otec. Vilém je vedoucí loupežníků, je popraven a lámán v kole. Možnou variantou je, že se Jarmila utopí. Po sedmi letech se na popraviště vydává Mácha Máj. lyricko-epická skladba. první moderní básnická skladba. kompoziční zkratka: děj je naznačen, čtenář si ho musí domyslet. bohatý básnický jazyk. metafory: večerní máj na lůně pustých skal. oxymorón: ztrhané struny zvuk, mrtvé milenky cit. personifikace: strom děl lásky žel, o lásce šeptal tichý mec

Máj obsahuje 4 zpěvy: 1. zpěv - obraz májové přírody, motiv lásky, první tragédie 2. zpěv - znázornění času - věčnost přírody, doba do popravy, Vilém přemýšlí nad životem kompozice - kontrast - vrchol, gradace - klesání. Analýza textu - na co se zaměřit. Pokud jste si vytáhli poezii či drama, můžete ztratit trochu času tím, že okomentujete jejich strukturu.U dramatu by určitě mělo padnout například slovo replika nebo scénická poznámka, u poezie strofa, rýmové schéma a podobně. Zjistěte si také, jestli básně, které jste si dali do maturitního seznamu, nesplňují charakteristiky. a)kompozice. Dílo je děleno: PŘEDZPĚV (oslovuje český lid) 1.ZPĚV (typická balada) 2.ZPĚV (filozofický) INTERMEZZO I. (O půlnoci - sbor duchů na popravišti očekává svého mrtvého (Viléma)) 3.ZPĚV (typická balada) INTERMEZZO II. (Žalozpěv loupežníků nad ztrátou jejich pána.) 4.ZPĚV (autostylizace) b)hlavní postav Je pozdní večer - druhý máj - večerní máj - je lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas: Viléme! Viléme!! Viléme!!! Profil autora 16. 11. 1810 Praha † 5./6. 11. 1836 Litoměřice Karel Hynek Mácha byl nejvýznamnějším českým romantikem. Jeho báseň Máj je jedním z nejkrásnějších děl české literatury

Svitol nový deň – Na krásnom modrom Dunaji

Kompozice. Vyprávění není vedeno z jednoho hlediska, perspektiva i výrazové prostředky se dynamicky mění. Konkrétní události vidíme jak očima četníků, ochránců zákona, tak očima chudých rusínů, kteří s banditou souhlasí. Máj - Karel Hynek Mácha - rozbor díla Nejznámější česká báseň o lásce a smrti, Máchův Máj, ve zvukomalebném překladu do němčiny rakousko-českého básníka Ondřeje Cikána (*1985). Kompozice Lůnysvitu přináší výběr z básní, které předcházejí Máj, které ho připravovaly Máme téměř jakýkoli rozbor díla k maturitě 2020, každý na jediné A4ce. Bez výjimky. Ať už je to Máj, R.U.R., Bylo nás pět, Babička, Bílá nemoc, Kytice, Smrt krásných srnců, Ostře sledované vlaky nebo Krysař. Kromě české literatury u nás najdeš také přes 100 největších děl světových autorů

Audiokniha MP3 Máj na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Máj od ostatních uživatelů. Nakupujte Poezie online Hudební a zvuková kompozice předzpěvu a obou. Od té doby se Máchův Máj stal snad nejvydávanější českou knihou a také Český rozhlas se v průběhu své existence k Máchovu Máji rád a soustavně vracel v rozličných interpretačních a zvukových zpracování. Mezi vrcholy pak patří studiová nahrávka představení z. Album Máj Umělec Rudolf Hrušínský Ke stažení ve formátu MP3 a FLAC Obsahuje skladbu ♫ Máj Ukázky zdarma k poslechu Původní LP album 1218 4027 vydal Supraphon v roce 1986 - nyní vydáváme tent

Kompletní zpracované dílo k maturitě. Obsahuje tyto položky: autor, rok vydání, literární žánr + druh, hlavní myšlenka, charakteristika období, info o. Detail obrazu: Oldřich Kulhánek/Máj - litografie/papír, rozměr ve výřezu 39 x 27 cm, značeno, datováno, popsáno a číslováno ve spodní části, paspartováno, zaskleno, rámován

Video:

Máj. Karel Hynek Mácha. Audioknihy Poezie Česká literatura. Původní LP album 1218 4027 vydal Supraphon v roce 1986 - nyní vydáváme tento titul poprvé digitálně. Lyricko-epická básnická skladba KARLA HYNKA MÁCHY (*16.11.1810 - † 6.11.1836) vypráví ve čtyřech zpěvech a dvou interm.. Kompletní technická specifikace produktu Máj - Mácha Karel Hynek a další informace o produktu. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování. Máj je velmi volné dílo a je možnho ho zpracovat mnoho způsoby. Osobité pojetí F. A. Brabce již určitě znáte. Já tohoto člověka jako režiséra neuznávám od té doby co to se svojí osobitostí o několik set stupňů přehnal a zprznil Krysaře. V případě tohto filmu to až takový průser nebyl

 • Bakaláři zkratky.
 • Last night online film cz dabing.
 • Sabrina online.
 • Toxické látky.
 • Zákon o elektronických komunikacích komentář.
 • Antony armstrong jones děti.
 • Kam na běžky brno.
 • Navrátil autoškola.
 • Teide lanovka.
 • Popraskané nehty.
 • Cena vajec lidl.
 • Dlouhé nehty na nohou.
 • Huawei p9 lite parametry.
 • Eliminační reakce.
 • Aktuality z minulého týdne.
 • Jíva obecná.
 • Julia roberts instagram.
 • Skalní město egypt.
 • Hovězí maso v papiňáku.
 • Past na rodiče kat graham.
 • Velké dárkové koše.
 • Ford galaxy barvy.
 • Fotoalbum 9x13 200.
 • Film národní třída premiera.
 • Suché wc na zahradu.
 • Beskydske nebe horecky.
 • Letohrádek královny anny otevírací doba.
 • Boskovice koncert 2019.
 • Oceňovací tabulky flexi.
 • Terasová prkna wpc.
 • Surfařské oblečení.
 • Cosby serie.
 • Tupé.
 • Bolest plosek nohou v těhotenství.
 • Velikost sleziny dle věku.
 • Jak se naučit líbat video.
 • 60 80 léta oblečení.
 • Problematika esd.
 • Nová honda crv 2019.
 • Kviz vesmir.
 • Střední škola hotelová poděbrady.