Home

Osobnosti jednoty bratrské

Za vznik jednoty bratrské se obvykle klade 1. březen 1457, i když toto datum je historicky nejisté a žádný oficiální název Jednota bratrská v té době ještě neexistoval, proto pro odlišení s novodobou organizací (obnovená Jednota bratrská - viz níže) tuto historickou jednotu bratrskou píší s malým písmenem na. Sláva Kralic nad Oslavou nepovstala pouze díky tomu, že se dostaly do rukou významnému rodu Žerotínů, nýbrž především díky duchovnímu centru Jednoty bratrské, které bylo na zdejší tvrzi pod patronací Žerotínů vytvořeno Historie Jednoty bratrské I. Jednota bratrská do Třicetileté války Ko řeny Jednoty bratrské sahají do poloviny 15. století, kdy se vlády v Čechách zmocnilo, po dozn ění revolu čních let, konzervativní k řídlo strany podobojí Nebo přes účet české Jednoty bratrské: č. ú.: 2100035998/2010 pod variabilním symbolem 505. Zde se můžete podívat na video z Nikaragui. Hned v začátku je mimo jiné vidět, co zbylo z budovy sboru Jednoty bratrské. (Vydáno: 26. listopadu 2020

Přerov - Aktuálně

Jednota bratrská - Wikiverzit

Bez zmínky o založení jednoty bratrské v roce 1457 v Kunvaldu na Žambersku se neobejde žádná kniha... Komenského památník ve Fulneku bude plný barev, světel a her 3. dubna 201 V letech 1524-1529 působil při bratrské škole budoucí biskup Jednoty a dlouholetý císařský vězeň Jan Augusta (1500-1572). Po roce 1620 v pobělohorském pronásledování sbor zanikl, ale podle tradice se bratři potají scházeli v bludišti na Kalichu a Chlévišti

Jednota bratrská a její tiskárna Bible kralick

Historie. Církev bratrská sahá svými kořeny do doby duchovního oživení v Čechách a na Moravě v 19. století. Návaznost na staletí utajovanou živou domácí tradici staré Jednoty bratrské a práci J. A. Komenského je přitom nesporná. Počátky církve spadají do let 1860-1880, kdy v oblasti východních Čech proběhlo lidové probuzení ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI. Jan Blahoslav byl básník, překladatel, historik, jazykovědec, hudební teoretik. Biskup jednoty bratrské. Jan Blahoslav se narodil v měšťanské rodině, od mládí byl spjat s jednotou bratrskou. V tomto duchu získal vzdělání nejen v Přerově a Kroměříži, ale také na školách ve Slezsku a. ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI. Největší spisovatel pobělohorské emigrace a poslední biskup jednoty bratrské se narodil v roce 1592 v Nivnici u Uherského Brodu na jihovýchodní Moravě. Pocházel z českobratrské rodiny a jeho otec z obce Komny /odtud Komenský/ Osobnosti. BISKUP LUKÁŠ PRAŽSKÝ Významný český teolog, pozdější biskup Jednoty bratrské a její nejvýznamnější vůdce. Narodil se kolem roku 1460, pravděpodobně v Praze. Studoval na pražské univerzitě a roku 1481 se stal bakalářem

Kolébka Jednoty bratrské. Kunvald je historicky významnou obcí, protože zde v roce 1457 byla založena Jednota bratrská. Podle pověsti zde členové Jednoty bratrské, kteří odsud utíkali před jistou smrtí (jejich církev byla zakázána), zasadili tři proutky, z nichž vyrostla Bratrská lípa Jaké byly počátky Jednoty bratrské? AK: Hovoříme-li o počátcích Jednoty bratrské, musíme se vrátit hluboko do 15. století, kdy zde již bylo etablováno utrakvistické náboženství. To se již některým kruhům zdálo jako příliš formální a schematické Jan Augusta (1500-1572) - biskup Jednoty bratrské. Johann Sebastian Bach (1685-1750) - barokní skladatel, původem z Německa. Bohuslav Balbín (1621-1688) - jezuita, pedagog. Vasco Nunez Balboa (1475-1517) - dobyvatel, původem ze Španělska, objevitel Tichého oceánu. Bátú (smrt 1261) - mongolský chán, založil útvar Zlatou.

Jednota bratrská Česká republik

Jan Amos Komenský (28. března 1592 až 15. listopadu 1670) si získal celosvětový věhlas díky svým průkopnickým didaktickým a pedagogickým dílům, jimiž si vysloužil přízvisko Učitel národů. Odkaz života tohoto biskupa Jednoty bratrské je stále živý, čemuž nasvědčuje i fakt, že se v den výročí Komenského úmrtí koná maraton čtení jeho díla, do kterého se. 1758 v Bethlehenu v Pensylvánii) - biskup jednoty bratrské. František PALACKÝ (1798 v Hodslavicích - 1876 v Praze) patří mezi významné osobnosti, které studovaly ve Výchovném ústavu v Kunvaldě Jan Lánecký - /1554-1626/, biskup Jednoty bratrské, studoval v Ženevě, rektor přerovské bratrské školy, duchovní rádce Karla Staršího ze Žerotína, vliv na J. A. Komenského, rodák ze Strážnice. František Milan Leiček / Vídeň, 13.9.1896 - /, malíř - folklorista ve Veselí nad Moravou. Stanislav Lolek - / Palonín na sev

Byl takřka jediným čelným představitelem Jednoty bratrské, jehož autoritu respektoval i vídeňský dvůr, kde se také zúčastnil jednání, byl svědkem Matyášovy smrti i nekompromisního postupu Ferdinanda II. Po vítězství opozice na Moravě v roce 1619 sice na Žerotína nikdo nevztáhl ruku, byl však držen v domácím vězení Z historie staré Jednoty bratrské Podle korespondence bratra Lukáše Pražského víme, že Bratři působili v Turnově už na sklonku 15.století. Nejspíše v roce 1500 zde se svolením Adama z Cimburka založili sbor i bratrskou školu. Bylo to na místě, kde stával starý pivovar

Jednota bratrská - iDNES

 1. První sbor Obnovené Jednoty bratrské v Čechách byl založen roku 1870 v Potštejně. Ivančice, kde Jednota bratrská pracovala již od roku 1498, se v období 1536-1623 staly střediskem Jednoty bratrské na jihozápadní Moravě, i sídlem bratrských seniorů; v letech 1558-1571 také Jana Blahoslava (1523-1571)
 2. Jednota bratrská zanechala silný odkaz i ve světě. Možná větší než ve své domovině. Nejen význačné osobnosti původní Jednoty, ale i působení Obnovené jednoty bratrské, která započala svou činnost v roce 1727 v saském Ochranově, zanechaly své stopy na mnoha kontinentech
 3. znovuobnovení Jednoty bratrské začalo počátkem 18. století. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské: kšaft - závěť; vyjadřuje víru, že se odkazu Jednoty ujme český a moravský lid. Postava matky je symbolem Jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku, ale matka ve své závěti odkazuje hlavní myšlenky příštím.
 4. Z Ochranova se bratrské sbory rozšířily během následujících třiceti let do dalších míst v Německých zemích, Holandsku, Dánsku, Anglii, severní Americe. Misijní dílo Jednoty od r.1732 začalo fungovat na Západoindických ostrovech, Grónsku a Jižní Americe
 5. Senior jednoty bratrské, 4. listopadu 1619 korunoval Fridricha Falckého na českého krále ve Svatovítské katedrále v Praze. Po porážce stavovského povstání byl nucen emigrovat do Polska. Jeho dcera Marie Dorota Špalková se provdala za J. A. Komenského. První žena J. A. Komenského Magdaléna Vizovská byla také z Třebíče

Biskup jednoty bratrské. Žil v Mladé Boleslavi řadu let. Za jeho působení vycházely z karmelské tiskárny teologické a filozofické spisy, tištěny byly i různé traktáty a apologie na obranu víry. Po stopách osobnosti: ulice jeho jména je od Domu kultury směrem k Výstavišti. Bosáková Eva * 18. 12. 1931 + 11. 1. 199 V roce 1571 byl zvolen biskupem Jednoty bratrské. Studoval v Goldberku a Vitemberku. Tam poslouchal Melalanchtona a Esroma Rudingera. Později se seznámil se slavným kalvínským teologem Theodorem Bezou v Ženevě. Přiklonil se ke kalvínského směru a začal posílat studenty bratrské církve do Heidelberku Významné osobnosti Václav z Ludanic. Nejslavnějším z celého rodu byl Václav z Ludanic. Ač přívrženec jednoty bratrské, byl zcela oddán králi a jako moravský markrabě (v letech 1541-56 byl tedy prvním mužem v markrabství po českém králi - markrabská činnost totiž zcela splynula s královskou v jedné osobě. Biskup jednoty bratrské, pedagog, vědec a spisovatel. Učitele národů Jana Ámose Komenského znali téměř všude. Jeho učebnice latiny Svět v obrazech a Brána jazyků otevřená byly ve své době hitem a patřily mezi nejrozšířenější knihy na světě Jednota bratrská jan amos komenský. Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava - 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.[1] Během svého života si získal.

Úvod - Osobnosti . Leoš Janáček * 3. 7. 1854 - +12. 8. 1928 - hudební skladatel - narodil se v Hukvaldech . Jan Ámos Komenský *28. 3. 1592 - +15. 11. 1670 - pedagog, filozof, spisovatel, teolog a poslední biskup Jednoty bratrské - žil a působil ve Fulneku . František Palacký *14. 6. 1798 - +26. 5. 187 V letech 1618-1621 působil Jan Amos Komenský jako kazatel a učitel ve službách Jednoty bratrské ve Fulneku. Stará Jednota bratrská byla malá česká církev, která vznikla v Kunvaldu u Žamberku a v roce 1620 za sebou měla už více než 160 let své existence Je v něm památník jednoty bratrské i jejího posledního biskupa J. A. Komenského. V blízkosti domku byl postaven již v roce 1910 jeho pomník. Nedaleko Kunvaldu je údolí, zvané Modlivý důl. Sem se uchylovali Čeští bratři v dobách pronásledování. Cesta do něj vede přes Betlém, část Kunvaldu, kde členové jednoty tehdy. Úzká rada Jednoty bratrské. Časopis vycházel měsíčně, o prázdninách dvojčíslo. Cena čísla (v papírové versi) byla 5 Kč, dvojčísla 10 Kč; roční předplatné 100 Kč, včetně poątovného. Objednávky přijímalo: Ústředí Jednoty bratrské, Kollárova 456, 509 11 Nová Paka, tel. (0434)2343 Výchova má usilovat o rozvoj mravní stránky osobnosti, o stálé sebezdokonalování a o hledání pravdy. (1592-1670), poslední biskup jednoty bratrské, teolog, polyhistor a pedagog, položil svým dílem základy novodobé pedagogiky

Byl členem deputace Jednoty bratrské k Erasmu Rotterdamskému (1511), poté procestoval severní Německo. 1517 pracoval v tiskárně Jeronýma Höltzla v Norimberku. O rok později založil tiskárnu Jednoty bratrské na Karmeli v Mladé Boleslavi, kterou vedl do ledna 1519 V rámci každodenní rutiny se nám pod rukama bankovky jen otáčejí a často vůbec nevnímáme, co je na nich zobrazeno. Naopak turisté si naše peníze prohlíží velmi pečlivě a často kladou průvodcům záludné otázky. A proto si připomeňme významné osobnosti, jejichž tváře jsou na bankovkách vytištěny Letos v listopadu si připomínáme 350. výročí smrti, teologa, filozofa, pedagoga, posledního biskupa Jednoty bratrské a jednoho z největších myslitelů českého národa - Jana Amose Komenského. Šlo o renesančního člověka, který překonal mnoho životních těžkostí. Potvrzují. Během nejistého období třicetileté války emigroval jako člen Jednoty bratrské v roce 1638 do Trenčína, v němž prožil zbytek svého života v naději , že se bude moci vrátit zpět do rodného města. Stýkal se zde s literárně činnými Čechy, ke konci života za tureckého vpádu zchudl a dožil u svého syna Balcara Od roku 1448 tu působili Petr Payne a bratr Řehoř, který stál u zrodu Jednoty bratrské. V roce 1611 byl během vpádu pasovských vojsk klášter vypleněn, mniši pobiti a z celé třísvazkové bible se nám dodnes dochoval jen prostřední svazek (od 1. knihy Paralipomenon až po Žaltář); tím pádem jsme na obálku našich Hesel.

O Nás - Jednota Bratrská Turno

Jednoty bratrské Litomyšl vzkvétala a stala se vyhledávaným místem, kam se stěhovala šlechta, duchovenstvo a významné osobnosti tehdejšího kulturního života v českých zemích. Jeden z nejznámějších litomyšlských Bratrů Martin Kabátník se v 90. letech 15. stolet Komenský se v této době dostal do popředí Jednoty bratrské. V jejích službách vykonal v letech 1625 - 1626 mnoho důležitých cest, jejichž cílem bylo připravit organizaci emigrace členů Jednoty bratrské a získat politickou a morální podporu v zahraničí Osobnosti Alfons Mucha(1860 - 1939) - světově proslulý secesní malíř. Narodil se v Ivančicích, prosadil se v Paříži stylem l´art noveau. poslední biskup Jednoty bratrské. Měl prý vinohrad v Blatnici pod sv. Antonínkem, na kněze byl vysvěcen v roce 1616 v Žeravicích, kde se také konaly synody Jednoty bratrské

555 let Jednoty bratrské v datech 2015, E. Rucký. Kniha pojednává o historii Jednoty bratrské od předchůdců reformátorů a jejího vzniku až do dnešní doby. Dílo je strukturováno chronologicky podle dat, kdy se staly důležité události. víc nastínění dějin obnovené Jednoty bratrské (kap. 2). Zmínila jsem v této kapitole nejdůležitější osobnosti, které stály jak u vzniku první osady v Herrnhutu, tak i u zrodu pozdější samostatné církve. Pozornost bych chtěla také věnovat následnému proniknutí myšlenek Jednoty d

Praha - V Aleji Českých exulantů nedaleko bojiště na Bílé hoře, která je dnes součástí Prahy 6, mohou ode dneška lidé vidět Kříž smíření. Ceremoniál jeho odhalení se konal v den výročí bitvy z roku 1620. Autorem kříže je německý benediktýnský mnich a umělecký kovář Abraham Fischer. Odhalení dnes předcházely ekumenické nešpory přímo na Bílé hoře Akta Jednoty bratrské, nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtí autoři z Historického ústavu AV ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století. Slavnostního křtu a úvodního slova se ujme Markéta Pánková, ředitelka NPMK, Martin Holý, ředitel Historického. Jako den obnovy Jednoty bratrské se připomíná 13. srpen 1727, kdy vylití Ducha svatého osadníky sjednotilo a jejich život nabral nový směr. Mnozí se vydali na misijní cestu až na druhý konec světa, jiní vyrazili povzbudit ty, kdo zůstali v Čechách a na Moravě. Sloužili druhým bez ohledu na strádání, oběti, hlad, nemoci.

27.08.2017 07:05. Mladá Boleslav se stala významným střediskem Jednoty bratrské v Čechách. I když ne vždy mohli členové Jednoty se svobodně rozvíjet, scházet a tvořit, byla to právě Mladá Boleslav, kde se rozvinulo školství Jednoty bratrské a také bratrský tisk Ze země byla donucena odejít řada osobností včetně Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty bratrské. Po bitvě též české království ztratilo v roce 1635 Horní a Dolní Lužici. Navíc před bitvou bylo podle historiků v českých zemích na 150 000 zemědělských statků, po konci třicetileté války v roce 1648. Narozen mezi 12.8. a 12.10.1592 v Hranicích na Moravě, zemřel asi 1669 v Břehu (Polsko). Cestovatel na Island, vydavatel českých knih v Holandsku, českobratrský kněz a spisovatel, učitel prince Fridricha Jindřicha, knihtiskař v polském Lesznu, konsenior Jednoty bratrské ve slezském Brzegu, též tiskař

Církev bratrská - Wikipedi

Den smíření je pokládán za znovuobnovení Jednoty bratrské. Z Ochranova se díky široké misionářské aktivitě, zejména v 18. století, rozšířilo učení Jednoty prakticky po celém světě. Stala se z ní uznávaná církev působící pod latinským názvem Jednoty bratrské Unitas Fratrum a anglickým názvem Moravian Church Jan Ámos Komenský - biskup jednoty bratrské. Narodil se 28. 3. 1592. podle vlastního životopisu v Nivnici na jižní Moravě. Dětství prožil v Uherském Brodě. Brzy ale osiřel a žil u tety ve Strážnici. V letech 1608 - 1611 navštěvoval bratrskou školu v Přerově. poté studoval teologii v Herbornu a Heidelbergu V době, kdy učitelé zasedají doma k počítačům a své žáky vidí jen na monitoru, si připomínáme výročí největší osobnosti pedagogiky všech dob. Učitel národů Jan Amos Komenský zemřel v listopadu před 350 lety.Posledního biskupa Jednoty bratrské, myslitele, filosofa a spisovatele připomínají stanice Českého rozhlasu celou řadou pořadů Vzorový příklad této neshody najdeme u dvou šlechticů z Jednoty bratrské Václava Budovce z Budova a Karla staršího ze Žerotína. Zatímco druhý z nich se rozhodl nepodpořit povstání, neboť mu to loajalita k panovníkovi nedovolila, Václav Budovec z Budova už coby úctyhodný kmet se bez váhání přihlásil ke vzdoru V Aleji Českých exulantů nedaleko bojiště na Bílé hoře je od neděle k vidění Kříž smíření. Ceremoniál jeho odhalení se konal v den výročí bitvy z roku 1620. Autorem kříže je německý benediktýnský mnich a umělecký kovář Abraham Fischer. Odhalení předcházely ekumenické nešpory. Akci uspořádaly Česká biskuá konference, Ekumenická rada církví a.

Jan Blahoslav OSOBNOSTI

Ze země byla donucena odejít řada osobností včetně Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty bratrské. Fotogalerie. 15 fotografií Na Bílé hoře v Praze se 8. listopadu 2020 při 400. výročí bitvy na Bílé hoře konaly ekumenické nešpory a poté byl slavnostně odhalen Kříž smíření, symbolická připomínka. V Aleji Českých exulantů nedaleko bojiště na Bílé hoře, která je dnes součástí Prahy 6, mohou od neděle lidé vidět Kříž smíření. Ceremoniál jeho odhalení se konal v den výročí bitvy z roku 1620. Autorem kříže je německý benediktýnský mnich a umělecký kovář Abraham Fischer. Odhalení předcházely ekumenické nešpory přímo na Bílé hoře. Kříž byl. Sledoval národnostní problematiku v poněmčených oblastech severní Moravy. Pozornost věnoval zejména regionální historii, především 16. a 17. století, dějinám jednotlivých obcí, měst, církevní problematice - hlavně dějinám Jednoty bratrské, ke které jej pojil zvláště důvěrný vztah. Věnoval se také topografii Zajímavým námětem je také souvislost Valdenských s husitstvím a s počátky Jednoty bratrské. Letošní přednáškový cyklus Muzea města Ústí nad Labem se inspiroval pětistým výročím vystoupení Martina Luthera a nese název REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY Od památníku Jednoty bratrské vedla naše cesta na přerovské hradby, které dominují panorámatu města při pohledu od řeky Bečvy. V hradbách se nachází úzký průchod, kterým se lze dostat až na Horní náměstí. Tato skrytá chodba zaujala hlavně děti, my starší jsme si museli dávat pozor na hlavu, kvůli snížené.

Archiv biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného, k jehož významnému nálezu došlo u Mladé Boleslavi v roce 2006. Úvodní studie přináší informace o dějinách sboru v 16. stol. a v pobělohorské době. Další kapitoly obsahují rejstřík a. Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, (28. března 1592 jihovýchodní Morava - 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a spisovatel V Přerově objevili základy školy Jednoty bratrské, kde působil Komenský V Přerově objevili archeologové s největší pravděpodobností základy školy Jednoty bratrské. Pokud se jejich domněnka potvrdí, půjde o jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v regionu, ale i v celostátním měřítku Před 350 lety, 15. listopadu 1670, zemřel v Amsterodamu ve věku 78 let poslední biskup Jednoty bratrské, významný pedagog, filozof a spisovatel Jan Amos Komenský. Jeho osobnost připomínáme obnovenou premiérou hry Františka Kožíka Posel míru s Milošem Nedbalem v hlavní roli. Autor v ní zpracoval epizodu ze sklonku Komenského života, kdy se známý učenec pokoušel. V době působení jednoty bratrské Litomyšl vzkvétala, stala se vyhledávaným místem pro českou šlechtu, duchovenstvo a významné osobnosti kultury tehdejší doby. V tomto seriálu jsme pozornost věnovali již jedné osobnosti litomyšlské jednoty bratrské Martinu Kabátníkovi (okolo roku 1428 1503)

Video: Jan Amos Komenský OSOBNOSTI

Hrejsa Ferdinand: Sborové Jednoty bratrské, nákl. vlastním, Praha 1935 MolnárAmedeo: Českobratrská výchova p řed Komenským, SPN, Praha 1956 Molnár Amedeo: Boleslavští Brat ří, KEFB, Praha 1952 Molnár Amedeo: Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty, H ČSEFB, Praha 1948 Prášek Justin V.: D ějiny m ěsta Turnova nad Jizerou, Turnov 187 Vysoce postavené osobnosti v Českém království prosili za Augustu u císaře a krále. Mimo jiné i králova švagrová, Filipina Welserová, jak už víme. Do sklepu, do kterého bratr Jan byl vsazen, nebyly dveře hned z volného placu, ale z třetího sklepu, skrze nějž se přes druhý do prvního šlo. Biskup bratrské jednoty. J. A. Komenský se narodil 28. 3. 1592 na Moravě. Byl biskupem Jednoty bratrské, filozof, spisovatel, pedagog a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Odmítl přestoupit na křesťanskou víru, a proto se musel skrývat, později odešel do ciziny (Polsko,Amsterdam)

Osobnosti :: B.Jonášov

Kšaft umírající matky jednoty bratrské /kšaft = poslední vůle, závěť/ - alegorické dílo, rozloučení s vlastí: jednota bratrská promlouvá před svou smrtí v cizině ke svým rozptýleným dětem a odkazuje jim veškeré své duchovní bohatství. Dílo je mj Regionální konference Jednoty bratrské Od neděle 25. května do úterý 27. května 1997 se v Nové Pace konala Regionální konference Jednoty bratrské. Jednota bratrská (Moravian Church) je dnes církví, která je rozdělena do 19 provincií a působí v pěti kontinentech světa Členové Jednoty bratrské byli oběšeni, což mělo být nejpotupnější. Další měšťané byli sťati. Městský úředník Mikuláš Diviš byl na hodinu přibit k šibenici za jazyk za to, že vítal Fridricha Falckého po jeho příjezdu do Prahy Studuje na bratrské škole v Přerově, později na německých evangelických gymnáziích a přijímá jméno Ámos. Ve 24 letech je vysvěcen na kněze Jednoty Bratrské, ujímá se řízení bratrského sboru ve Fulneku a žení se. Po bitvě na Bílé hoře se musí skrývat Jednoty bratrské v Americe. Zkoumám poá tky misie Jednoty bratrské. V době, kdy ýeští bratři usilovali o návrat do ech. V dalších kapitolách se následně zaměřuji na þinnost Jednoty bratrské v regionu Mladá Boleslav, ale také na tajná místa. V pedagogické þásti podávám přehled škol ýeské republiky

Osobnosti 16. - 19. století - Město Přero

Osobnosti - Karel starší ze Žerotína (1564 - 1636) Datum vydání: 3. září 2014 Především jeho zásluhou se podařilo přesunout tiskárnu Jednoty bratrské z jeho tvrze v Kralicích nad Oslavou do polského Lešna a její knihovnu do Vratislavi. Roku 1629 dobrovolně odešel do exilu, na Moravu a do Čech však dále jezdil. Od. Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Expozice zobrazuje oblasti života tiskárny v širším kontextu, primárně z pohledu kulturního a historického. Na působení bratrské tiskárny je pohlíženo z pohledu na dobovou pedagogickou činnost a pro působení Jednoty bratrské jako církevní organizace a na roli Jednoty v tiskařství Suchdolu nad Odrou má dva kostely. Pozdně renesanční katolický farní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1605 a evangelický kostel z roku 1858. Suchdol je významným železničním uzlem na trati Praha - Přerov - Bohumín, dříve nazývané Severní dráha císaře Ferdinanda I. Mezi památky patří také výpravní budova železničního nádraží, dvě muzea, socha císaře.

OSOBNOST: Náš učitel národů - Neviditelný pe

Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610-1618 Archiv Matouše Konečného Svazek I. Část 1. Biografie římské světice a mystičky, charitativně činné osobnosti, ale především patronky matek rodin. Dostupnost: skladem i -16% sleva. 150 Kč. Jan Blahoslav byl básník, překladatel, historik, jazykovědec, hudební teoretik. Biskup jednoty bratrské. Jan Blahoslav se narodil v měšťanské rodině, od mládí byl spjat s jednotou bratrskou. V tomto duchu získal vzdělání nejen v Přerově a Kroměříži, ale také na školách ve Slezsku a Německu Potom v tom čase zjevil se nám bratr Paleček a my s ním rádi se seznámili, abychom se s ním potěšili, líčí spis tzv. Sepsání malé strany z roku 1523, kde se zmiňují různá příkoří, kterými trpěla Jednota bratrská. Za popisem věznění a propouštění členů Jednoty bratrské následuje zmínka o Palečkovi Není tajemstvím, že město Ivančice, konkrétně to, co se v něm událo, se výrazně zapsalo do dějin Jednoty bratrské, dějin reformace a také dějin naší země. Byly to právě Ivančice, kde sídlil jeden z nejvzdělanějších mužů jednoty - Jan Blahoslav. Ten přeložil Nový zákon z původních jazyků a dvakrát v Ivančické bratrské tiskárně vydal Adresa: Městský úřad Jirkov nám. Dr. E. Beneše 1 431 11 Jirkov: Telefon: 474 616 411 E-mail: podatelna@jirkov.cz Datová schránka: 9zcbsra Úřední hodiny: Po, St: 8 00-11 00 a 12 00-17 0

Přednášel o něm, stal se předsedou Muzejního spolku Bible Kralické. Za okupace neuskutečněné oslavy 350. výročí narození Komenského nahradila z jeho iniciativy úspěšná připomínka 300. výročí vydání Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské (1950), na níž se z jeho podnětu podílely Uh Osobnosti regionu. Regionální osobnosti v našem pojetí zahrnují vedle spisovatelů, novinářů atp. i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky a jinak veřejně činné osobnosti našeho mikroregionu. Roku 1510 se stal členem jednoty bratrské a roku 1532 biskupem jejího. Velkými osobnostmi Jednoty bratrské, která byla zprvu považována katolíky i utrakvisty za sektu, byli duchovní Tůma Přeloučský, bratr Lukáš, Jan Augusta, Jan Blahoslav a biskup jednoty Jan Ámos Komenský; ze světských ochránců Petr Vok z Rožmberka, Karel st. ze Žerotína či Václav Budovec z Budova

Národní obrození 1. a 2. fáze. Příčiny národního obrození: v českých zemích absolutismus za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II., podporovali osvícenské myšlenky, které jim napomáhaly udržet absolutismus, za jejich vlády se rozmohla germanizace, poněmčování, Josef II. stanovil němčinu jako jediný možný úřední jazyk, čeština vymizela z vysokých škol. Zde na Karmeli si hned zřídil vlastní tiskárnu, ve které během roku 1518 vydal neuvěřitelné množství publikací; z nich zejména vyniká Zákon nový, vydaný pro potřeby jednoty bratrské a utrakvistů. V polemické předmluvě vysvětluje, jak si populární tisky Pražské, Kutnohorské i Benátské bible počínají v. v roce 1553 vysvěcen na kněze a roku 1557 zvolen biskupem Jednoty bratrské, v Jednotě bratrské - sekretář, archivář a historiograf. hrob. Ivančice, asi u kostela sv. Trojice (hřbitov zrušen) poznámky. Jeho typickým znakem byly brýle, které prý Blahoslav jako jeden z prvních v našich dějinách nosil Narodil se 4. 7. 1906 na faře Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí. Vyučil se obchodním příručím. V období od 1. 10. 1926 do 1. 4. 1931 absolvoval několik leteckých kurzů v Prostějově a Praze. Po návratu do Ústí si otevřel obchod se sportovními potřebami, zapojil se do práce v Sokole a stal se průkopníkem bezmotorového.

První mši sloužil v Putimi, druhou v Klenčí. Stal se kaplanem na Přimdě, později působil ve Spáleném Poříčí, Stochově, Ořechu, Úněticích, Klouboukách, Volyni. Otec mu zemřel r. 1892, matka r. 1915. Dne 14. 11. 1918 se stal předsedou Jednoty duchovenstva, v březnu 1919 funkci složil a požádal ze zdravotních důvodů o. Akta Jednoty bratrské - tak se jmenuje nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtili autoři z Historického ústavu Akademie věd ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století

Představitelé Jednoty bratrské ~ Iwíkova knihovnaChristian David - Edita Štěříková | Knihkupectví SAMUELŽENA-IN - Do Lešna za ÁmosemPPT - Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Po bělohorské porážce musela Jednota bratrská odejít do exilu, novým centrem Jednoty bratrské se stalo polské Lešno, tam se vydal na další pouť i tiskařský lis a knihovna, nyní již v péči bisk upa Jednoty Jana Amose Komenského a vydávala především jeho spisy. Při požáru Lešna r. 1656 shořela celá knihovna i. Jan Ámos Komenský /1592 - 1670/ pedagog, teolog, filozof, sociální a náboženský myslitel a spisovatel, biskup Jednoty bratrské, ve Strážnici žil a chodil do školy v letech 1604 -1605. Po vypálení města se mu podařilo uprchnout Hlasování pro osobnosti pátého kola Obecná porada o nápravě věcí lidských, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské a Kancionál. V oblasti pedagogiky napsal Orbis pictus a Velkou didaktiku. Zemřel 15. listopadu 1670 a je pohřben v Naardenu. Zdroj:. Přerovským archeologům se podařilo dostat do krypty Jednoty bratrské v Dřevohosticích u Přerova. Jak se však obávali, nebyli první. Přesto, že se nakonec nekonalo vytoužené překvapení, objev samotné krypty i drobných předmětů má i tak svou nepopiratelnou hodnotu. Zde jsou podrobné informace v článku Přerovského deníku

 • Šnorchlovací maska pro děti.
 • Trilastin sr.
 • Šatní skříň madrano.
 • Norské vzory návody.
 • Paul walker autonehoda.
 • Omáčky pro 10měsíční dítě.
 • Datové centrum dpd.
 • Iggy pop shop.
 • About you kontakt.
 • Atlas psů.
 • Gymnázium slovanské náměstí přijímací zkoušky.
 • Nakládání s uhynulými zvířaty.
 • Zily po cviceni.
 • Rfid nevýhody.
 • Na rychtě malá morávka.
 • Vut fit.
 • Kavárna místo dejvice.
 • Mir 16 001 a230.
 • Squalus acanthias.
 • Hair forman.
 • Shrek cely film cz česky.
 • Vetclasses 2017.
 • F * r.
 • Cena reklamního spotu.
 • Popis klávesnice pc.
 • Vepřová panenka koriandr.
 • Motorové tříkolky spyder.
 • Jak nalepit velké puzzle.
 • Morčata vybavení klece.
 • Horror figurky.
 • Outlook 2007 nezobrazuje obrázky.
 • Nástrojové materiály rozdělení.
 • Wikipedia andalusie.
 • Kabbalah náramek diskuze.
 • Zdravá strava recepty.
 • Příušnice příznaky.
 • Filé z tresky recept.
 • How to replace and instal a new battery to lg g2 d 802.
 • V rámci vrámci.
 • Společenská obuv pro děti.
 • Jak nalepit velké puzzle.