Home

Dlouhé a krátké samohlásky

Samohlásky krátké vyslovujeme krátce. Samohlásky dlouhé vyslovujeme dlouze. Dvojhlásky vyslovujeme dohromady. Vypiš samohlásky krátké: Naše kočka strakatá měla čtyři koťata. Jedno mourek, druhé bílé, třetí žluté, roztomilé. A to čtvrté strakaté, po mamince okaté. Vypiš samohlásky dlouhé: Naše kočka strakat ústa jsou otevřená. Čeština má 10 samohlásek (samohláskových fonémů), z toho 5 krátkých a 5 dlouhých: a, e, i, o, u - á, é, í, ó, ú. Všechny samohlásky jsou znělé a ústní (v češtině nemáme jako např. polština nebo francouzština nosovky) Kdy vyslovovat dlouhé a krátké samohlásky. Délkou samohlásek lze změnit význam celého slova. Proto je nutné dávat pozor na jejich správnou výslovnost. Můžeme se přibližně orientovat podle níže popsaných pravidel. Dlouhé samohlásky. Dlouze čteme přízvučné samohlásky v následujících případech První část dvoudílného seriálu nabízí hravé aktivity na rozvoj rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech. Tato dovednost často činí potíže nejen žákům s diagnózou dysortografie, ale i žákům s oslabenou pozorností, oslabeným jazykovým citem či žákům z cizojazyčného prostředí. Materiál je tedy vhodný pro všechny žáky běžné třídy.

Námořníci z Lukášky: Samohlásky dlouhé a krátké

SAMOHLÁSKY

Krátké samohlásky se vyslovují velice podobně češtině, kdežto dlouhé se někdy dosti výrazně liší - právě o těch si povíme více. Dlouhé samohlásky. Dlouhé samohlásky máme tyto: /aː/, /ɛː/, /eː/, /iː/, /oː/, /uː/, /øː/ a /yː/. O rozdílu mezi /ɛː/ a /eː/ jsme si již říkali v našem starším článku Procvičte si krátké a dlouhé slabiky ve slovech - Veselá Chaloupka. Materiál obsahuje 4 pracovní listy na procvičení délky slabik. Do dvou listů zaznamenávají děti grafický záznam slabik a v dalších dvou listech vybírají správný grafický záznam ze tří možností Krátké a dlouhé samohlásky a - á, i - í, e - é (a také e, ě - í, o - ů, u - ou) se někdy střídají v kmeni v různých tvarech slova a v kořeni ve slovech příbuzných (pád - padnout aj.)

Krátké a dlouhé samohlásky - Rodicka

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: 1. ročník, krátká samohláska, dlouhá samohláska, doplňování, čte­ní. Druh učebního materiál Samohlásky. krátké - a e i o u, dlouhé - á é í ó ú. Souhlásky podle výslovnosti. tvrdé - h ch k r d t n, měkké - ž š č ř c j ď ť ň, obojetné - b f l m p s v z. podle zapojení hlasivek. znělé - b d ď g v z ž h m n ň j l r, neznělé - p t ť k f s š ch c č Délka samohlásky je způsob, jak mluvit o různých zvukových samohláskách, které může člověk dělat, když jedná o jediný dopis. Odkazuje na to, jak dlouho to trvá zvuk. Typickým pravidlem je, že dlouhé samohlásky říkají své jméno. V angličtině jsou samohlásky všechny pojmenované podle jednoho z jejich delších zvuků

Dlouhé nebo krátké samohlásky? - Mein Deutsc

imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c Titulka > Modul články > > Krátké a dlouhé samohlásky. Krátké a dlouhé samohlásky. Praktický příspěvek. inspirace. uč.hodina. Autor. Didaktická pomůcka Hrací kostky s písmeny obsahují část malé tiskací abecedy (samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g). Jsou určeny nejen pro výuku čtení v první třídě, ale i pro děti s výukovými obtížemi. Jsou také vhodným doplňkem pro skupinovou práci v hodině DOMINO - SAMOHLÁSKY KRÁTKÉ. Seřaď kartičky domina, začni kliknutím na velké E. Potom hledej kartu, která začíná obrázkem na toto písmenko, (velká písmena patří jménům postaviček). Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA Seřaď samohlásky v pořadí tak, jak jdou za sebou. Nejprve krátké a hned za nimi dlouhé samohlásky. Seřadí se tak, že na ně klikneš myškou

Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

 1. Obecně platí, že délka samohlásky se označuje tam, kde je ve spisovné výslovnosti ustálená dlouhá samohláska. Týká se to jak základů slov (árie.
 2. Jak se v arabštině značí dlouhé a krátké samohlásky a písmena bez samohlásky
 3. V norštině se rozlišují dlouhé a krátké samohlásky. V přízvučných slabikách, které jsou vždy dlouhé, se vyskytují též dlouhé souhlásky. Dlouze se vyslovuje souhláska, která je v písmu zdvojená, nebo první ze skupiny souhlásek na konci přízvučné slabiky
 4. NUMOCO Červené sportovní šaty s krátkým rukávem 139-4 Velikost: XL . Dámské šaty s kulatým výstřihem, krátkými rukávy, tkaničkou v pase pro stažení a postranními kapsami
 5. úvodní stránka » všechny RVP » základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 6. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit
 7. Užití krátké, či dlouhé samohlásky pak může rozlišovat význam přídavných jmen, např. žehlicí (určený k žehlení) a žehlící (ten, kdo právě teď žehlí). Délka samohlásek může být různá též v základu sloves, např. střihat/ stříhat, avšak počet takových sloves je zanedbatelný

Samohlásky

KRÁTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech (str. 24). PŘIŘAĎ. Zkontroluj Zkontrolu V básničce Zima, od J. Lady najdi všechny krátké samohlásky a označ je modrou barvou a všechny dlouhé samohlásky označ žlutou barvou. Zima. Zima, zima už je tady, radosti je plno všady. postavíme sněhuláky, bambulaté pajduláky. Dle J.LADA, Albatros, Praha: 2004 ISBN 978-80-OO-01404-3. Obrazový zdroj: www.images.google.co Dlouhé a krátké samohlásky Jedním z důležitých prvků, které angličtina nemá při přepisu k dispozici, ale čeština ano, je volba dlouhé nebo krátké samohlásky. V sanskrtu jsou totiž důležité a špatné umístění délky může snadno změnit význam Písmeno ů píšeme zpravidla uprostřed a na konci slova.. Písmeno ú se objevuje na začátku slova (příp. po předponě). Pokud dáme před slovo, které začíná na ú, předponu, ú sice už nestojí na jeho začátku, ale čárka v něm i nadále zůstává. Podobně to platí i u složenin vzniklých ze dvou slov. Příklady: neúmyslný

Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké i obojetné. Zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů. V první části, nazvané Slovo a slabika, se věnujeme dělení slov na slabiky Samohlásky (vokály) Samohlásky se dají zpívat = tóny. Všechny jsou znělé a ústní. Rozlišujeme - samohlásky krátké - a, e, i/y, o, u a samohlásky dlouhé - á, é, í/ý, ó, ú/ů. Spojení dvou samohlásek označujeme jako dvojhlásky (ou - v domácích slovech, au, eu - v přejatých slovech) ročník. dělení samohlásek - Úpice. třídění krátké a dlouhé samohlásky - Škola s nadhledem Internetová jazyková příručk Tato samohláska se vyslovuje přesně jako české e a také se tak někdy značí ve slovnících (včetně toho, na který odkazuji) Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Krátké a dlouhé samohláskyPPT - Anotace : klíčová slova v českém jazyce Autor : Mgr

samohlásky krátké a e i o u dlouhé á é í ó ú souhlásky podle výslovnosti tvrdé h ch k r d t nSamohlásky měkké ž š č ř c j ď ť ň obojetné b f l m p s v z podle zapojení hlasivek znělé b d ď g v z ž h m n ň j l r neznělé p t ť k f s š ch c č Souhlásky znělé a neznělé: párové znělé b d ď g v z ž Materiál slouží k procvičování krátkých a dlouhých samohlásek. 13 hexagonů. Nákupem získáváte 1 licenci k užívání materiálu (1 x zakoupený materiál = 1 licence - opravňuje k využití 1 osobou). V případě využití více učiteli je potřeba zakoupit daný počet licencí dle počtu učitelů např. nakupujete-li daný materiál pro 5 učitelů, je potřeba zakoupit. dlouhÉ a krÁtkÉ slabiky Úkolem tohoto cvičení je uvědomování si struktury slova a kvantity vokálů. Je možné volit obtížnost (1-3) zobrazovaných slov, u kterých bude dítě určovat délku samohlásek obsažených ve slabikách hlásek, samohlásky krátké a dlouhé, druhy v ět Žák: Slovní zásoba a tvo ření slov Člov ěk a jeho sv ět porovnává významy slov, zvláš ť opa čného významu a slova významem sou řadná, slova nad řazená a pod řazená slova, pojmy, význam slov, antonyma, homonyma porovnává a t řídí podl ZÁKLADNÍ DĚLENÍ HLÁSEK. SAMOHLÁSKY krátké a, e, i, o, u . dlouhé á, é, í, ó, ú, ů. SOUHLÁSKY tvrdé h, ch, k, r, d, t, n, . měkké ž,š, c, č, ř.

Samohlásky - Rodicka

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube krátké a dlouhé samohlásky. měkké a tvrdé slabiky, třídění hlásek. podmět a přísudek. podstatná jména - pády. podstatná jména - rod Český jazyk pro 6. ročník - Hláskosloví - hlásky, samohlásky, souhlásky, souhlásky znělé a nezněl

České samohlásky - Wikipedi

Dlouhé a krátké samohlásky 2020 Délka samohlásky je způsob, jak mluvit o různých zvukových samohláskách, které může člověk dělat, když jedná o jediný dopis. Odkazuje na to, jak dlouho to trvá zvuk Krátké a dlouhé samohlásky doplňuj do říkadel. K. čí, k. lo s. t. toč Vyber pouze dlouhé samohlásky, tedy takové, nad kterými píšeme čárku, nebo kroužek. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Vyber pouze dlouhé samohlásky. Krátké nevybírej: Autor: www.jiridobry.cz. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Doplňte krátké a dlouhé samohlásky A) veze, vůl, lavice, letadlo, zelenina, kopec, chleba B) Malé auto veze velikého psa Po kolejích jede mašina Švestkové knedlíky byly velmi dobré Pište slova podle obrázků. Označ tvrdé souhlásky zeleně, dlouhé samohlásky červeně a krátké podtrhni Jak se dělí hlásky? Da samohlásky a souhlásky. Někdy jim říkáme vokály a konsonanty. Budou se ti hodit pro další porozumění našemu jazyku. Třeba až se budeme učit, kde se píše jaké i (nebo y?). A nejen to. Náš jazyk a naše řeč toho nabízí mnohem víc Lidé se dorozumívají tak, že spolu komunikují. Tato komunikace

Výslovnost samohlásek - Mein Deutsc

 1. Žáci si upevní znalosti o dlouhých a krátkých samohláskách, doplňují, vyhledávají samohlásky z textu, luští křížovku, pracují s textem. Klíčová slova procvičovací test , dlouhé samohlásky , krátké samohlásky , 2. ročník , práce s texte
 2. Krátké a dlouhé samohlásky a-á - pracovní list. doc. pdf. Krátké a dlouhé samohlásky a-á, e-é, i-í - pracovní list. doc. pdf. Krátké a dlouhé samohlásky - pracovní list. doc. pdf. Dvojhlásky au - ou pracovní list. doc. pdf. Tvrdé souhlásky - pracovní list. doc. pdf. Měkké souhlásky - pracovní list. doc. pdf.
 3. Přesuň vagónky tak, aby byly slabiky ve správném pořadí. DY; TY; CHY; RY; KY; NY; HY; CI; ŠI; DI; TI; NI; ŘI; ŽI; JI; ČI; Zkontrolovat Zkusit znov
 4. Samohlásky. Máme 5 krátkých a 5 dlouhých samohlásek. Samohlásky můžeme graficky vyjádřit písmeny. Krátké samohlásky - a, e, i, o, u Dlouhé samohlásky - á, é, í, ó, ú. Existují dvě písmena, která odpovídají jedné samohlásce: I a Y vyslovujeme jako samohlásku [ i ] Í a Ý vyslovujeme jako samohlásku [ í
 5. Dlouhé a krátké samohlásky 30.11.2009 16:55. Vyjmenovat dlouhé a krátké samohlásky. Písemný domácí úkol pracovní sešit s. 25/19 - opsat cvičení do sešitu a rozdělit slova na slabiky..
 6. Žáci procvičují krátké a dlouhé samohlásky a, á. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiál
 7. Samohlásky dělíme na krátké a, e, i, y, o, u a dlouhé á, é, í, ý, ó, ú/ů. Dlouhé samohlásky jsou asi 1,75 krát delší než jejich krátké protějšky. V češtině také existují tři dvojhlásky: ou, au, eu. Samohlásky i a y (nebo í a ý) se vyslovují stejně I m learning spanish

Poznej krátké a dlouhé slabiky - Veselá Chaloupk

Video: Co jsou Samohlásky? (vokály) Slovníček pojmů z

Žák si v pracovním listu hravou formou procvičí dělení slov na slabiky a určování jejich počtu. Bude připojovat obrázky se stejným počtem slabik, určovat počet slabik ve slovech a dokreslovat obrázky. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Pojmenuj a připoj obrázky - slabiky. odlišuje dlouhé a krátké samohlásky odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách zná vyjmenovaná slova a umí odůvodnit pravopis ve slovech příbuznýc

Krátké a dlouhé samohlásky - skolakov

dlouhé a krátké samohlásky úhledný, čitelný a přehledný písemný projev - opis slov, diktát, autodiktát, doplňování slov do vět příprava na psací písmo - prvky z psacích písmen l,a,e,i,u návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce - opis slov, diktát, autodiktát, doplňování slov do vě Didaktická pomůcka Hrací kostky s písmeny obsahují část malé tiskací abecedy (samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g). Jsou určeny nejen pro výuku čtení v první třídě, ale i pro děti s výukovými obtížemi - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na slabiku, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. - dovede rozlišit samohlásky na dlouhé a krátké a správně je vyslovovat ve větách - dovede rozdělovat slova na konci řádku podle slabi

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na slabiku, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. - umí rozlišit větu,slova,slabiky a hlásky (písmena) - zná písmeno jako grafický obraz hlásky - věta, slovo, slabika, hláska, písmen Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 2. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky / ČJ-DK 019 Rozlišovací znaménk Vyber pouze krátké samohlásky, tedy takové, které nemají nad sebou ani čárku, ani kroužek. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Vyber pouze krátké samohlásky, dlouhé nevybírej: Autor: www.jiridobry.cz. Je trojrozměrná pomůcka - soubor tří demonstračních kostek o hraně 9 cm. Jsou na nich základní písmena, která probíráme v Živé abecedě a na začátku Slabikáře: souhlásky - m, l, s, p, t, j; samohlásky - a, e, i, o, u, y - krátké a dlouhé

SAMOHLÁSKY

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

Samohlásky mají v quenijštině jasně danou výslovnost, která se nemění v závislosti na jejich pozici nebo umístění ve slovech. Dlouhé a krátké samohlásky rozlišujeme pouze podle délky, nikoli podle kvality nebo tvaru. Dlouhé samohlásky se označují jako přízvuk-horní kolmičkou. á = dlouhé áá a = krátké a

j) Samohlásky - barevně rozliš samohlásky dlouhé a krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky: tři listy k) Najdi samohlásky mezi souhláskami: hra l) Krátké a dlouhé samohlásky - doplňuj neúplná slova: tabulka m) Krátké a dlouhé samohlásky - doplňuj samohlásky do říkadel: říkadla. 5) Pravopis ú - Zatímco dlouhé a krátké jsou výslovnosti nejběžnější samohlásky, mnoho slov s samohlásky kombinacemi nenásledují těchto pravidel. Například zdvojnásobí O ve slově měsíc vytváří dlouhou u (U) zvuku, zatímco y v cla nejen modifikuje u na nový zvuk, ale spíše než tichý je.

PRAVIDLA - Samohlásky a souhlásk

PL - význam slova, krátké a dlouhé samohlásky. Čtení 2.třída-procvičení, Hlásky-procvičování, Učivo o slovech a větách-procvičován Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 2. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky Krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásk

Rozdíl mezi dlouhými a krátkými samohláskami - Rozdíl Mezi

Samohlásky Samohlásky krátké : a, e, i, o, u, Samohlásky dlouhé : á, é, í, ó, ú Dvojhlásky: ou, au, eu (hou ska, au to, eu ro) Samohlásky i, í se zapisují bu ď písmeny i, í nebo y, ý záleží na p ředcházející souhlásce. Samohláska ú se zapisuje na po čátku slova ú (úloha, úhel, ALE trojúhelník) nebo uvnit ř. samohlásky krátké (a, e, i, o, u, y) samohlásky dlouhé (á, é, í, ó, ú, ý) souhlásky tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n) souhlásky měkké (ž, š, č, ř, c, j. Soubor tří kostek o hraně 9 cm - samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a základní souhlásky pro nácvik čtení slabik. Parametry Počet stran: 0 Počáteční ročník: 1 Koncový ročník: Její jedinečnost spočívá v tom, že žák dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Metodika se výrazně odlišuje od ostatních hlavně tím, že se žáci vyvozované písmeno učí číst izolovaně (jako tón, zvuk, či tlačeně), poznávají dokonale jeho tvar, ale ve spojení s jinými písmeny ho ještě nečtou

Mar 29, 2015 - This Pin was discovered by Veronika Obdr. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Didaktická pomůckaHrací kostky s písmeny obsahují část malé tiskací abecedy (samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g). Jsou určeny nejen pro výuku čtení v první třídě, ale i pro děti s výukovými obtížemi. Jsou také vhodným doplňkem pro skupinovou práci v hodině Dlouhé a krátké samohlásky. zde. pdf, 11.0 Mb - Nakladatelství Alter. Plakát 2016(1) Stáhnout. Untitled (Postřehovací slabiky pro skupiny II.) Český stát za vlády Lucemburků Jindřiška Ambrozová. Krátké samohlásky nahradí kaštan, dlouhé samohlásky dřívko. Zápis lze provést i na tabuli k obrázku křídou. Krátká samohláska tečka, dlouhá samohláska čárka. K upevnění naučeného lze využít pracovní list. Obrázky z tabule jsou uvedeny na pracovním listě a děti zapisují samostatně krátké a dlouhé samohlásky Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves. Řánkova 87 Stehelčeves 27342. skolastehelceves@gmail.co

Umíte rozpoznat krátké a dlouhé samohlásky? Krátké vybarvěte červeně, dlouhé vybarvěte modře. Recenze Zatím zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo ohodnotí Krátké a dlouhé samohlásky Zrušit odpověď na koment. samohlÁsky. konsonanty. islandsko-ČeskÝ slovnÍk. pouŽitÉ zkratky. chejnÍk doma. islandskÁ hlÁska. vÝslovnost. islandskÉ pŘÍklady. ČeskÉ ekvivalent

Ve španělštině, oproti češtině, nerozlišujeme samohlásky dlouhé a krátké. Samohlásky á, é, í, ó, ú označují nepravidelný přízvuk a nikoli délku: móvil, sofá Fonetický přepis je napsaný zjednodušenou formou kvůli lehčímu pochopení výslovnosti Zaměřte se hlavně na dlouhé a krátké samohlásky, někteří s tím mají trošku problém. Velký den je tady!!!! Zítra dejte dětem Slabikáře a malou písanku 1. díl. ŽA si zatím nechám ve škole, budeme tam ještě dopisovat velká tiskací písmena Hlásky . HLÁSKY. dělíme na SAMOHLÁSKY a SOUHLÁSKY: SAMOHLÁSKY. rozdělujeme podle délky. SAMOHLÁSKY KRÁTK Na základě vertikální (svislé) polohy jazyka se samohlásky dělí na vysoké (í, i, ú, u), středové (é, e, ó, o) a nízké (á, a). Z hlediska kvantity (délky) rozlišujeme v češtině dva základní typy samohlásek: krátké i, e, a, o, u a dlouhé í, é, á, ó, ú, mezi něž spadají i dvojhlásky. Rozdíl mezi krátkými a. 2012 - ČJ - samohlásky, dělíme slova na slabiky, určujeme krátké a dlouhé sam. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album

Délka samohlásek se běžně v psaném textu neoznačuje; ve slovnících či v případech, kdy je nutno délku zdůraznit, dlouhé samohlásky pomocí čárky (např. ē), krátké pomocí vlnky Zopakujte si učivo o hláskách. HLÁSKY: dělíme na SAMOHLÁSKY a SOUHLÁSKY: SAMOHLÁSKY: rozdělujeme podle délky. SAMOHLÁSKY KRÁTK 2. lekce: 1.12.2020 by Lenka Bacila 1. hodina X přednáška 1.1. přednáška - na univerzitě 1.2. hodina - ve škole 2. Výslovnost - krátké a dlouhé samohlásky samohlásky krátké: samohlásky krátké: I { U Q V I { U Q

Krátké a dlouhé samohlásky - Digitální učební materiály RV

Samohlásky . Maďarština má tyto samohlásky: krátké: a, e, i, o, u, ö, ü dlouhé: á, é, í, ó, ú, ő, ű. Oproti češtině navíc se zde vyskytují přední zaokrouhlené samohlásky ö / ő a také ü / ű. Vyslovují se stejně jako v němčině: ö vyslovíme jako e se zaokrouhlenými rty ü vyslovíme jako i se zaokrouhlenými rt odlišuje dlouhé a krátké samohlásky slovo, slabika, hláska, písmeno rozdělení hlásek - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky vyslovování a psaní souhlásek na konci a uvnitř slova slabikotvorné l, r dělení slov na konci řádku Rozlišuje podstatná jména a slovesa v základním tvar 3. grafický záznam, krátké a dlouhé samohlásky a měkké a tvrdé souhlásky. VYUŽITÍ V PRAXI Cvičení : - oblast motorická, senzorická.

Rozlišovací znaménka | datakabinet

Jednotlivé samohlásky: Hláska a písmeno A. Hláska a písmeno O. Hláska a písmeno E. Hláska a písmeno U. Hláska a písmeno I. Samohlásky dlouhé a krátké . Čtení samohlásek. Urči počet slabik. Kolikrát tleskneš u obrázku? Procvičování orientace . Český jazyk - psaní . Zásady psaní. Správné a špatné psaní. Také zavedl zesílení, kterým odlišoval hlasově příbuzné hlásky (t x d, k x g, p x b) a dlouhé a krátké samohlásky, dále symbolizaci v podobě zvětšení nebo zmenšení znak.

Krátké samohlásky jsou ve slabice následovány jednou nebo více souhláskami. Pro připomenutí je třeba zmínit ch a pamatovat si, že stejně jako v češtině je to jediná souhláska, a proto samohláska, po které následuje ch, je považována taktéž za krátkou Didaktická pomůcka Hrací kostky s písmeny obsahují část malé tiskací abecedy (samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g). Jsou určeny nejen pro výuku čtení v..

 • Škoda rapid liftback 2018.
 • Manzelstvi s rakem.
 • Me too youtube.
 • Silikonove zuby.
 • Apartmány thermal dunajska streda.
 • Eminem venom.
 • Kladrubský bělouš.
 • Metabolismus proteinů.
 • Hm česká brno.
 • Perhentianské ostrovy.
 • Téma na prezentaci do chemie.
 • Kabbalah náramek diskuze.
 • Adobe muse download.
 • New jersey city.
 • Friv zmrzlinky.
 • Bloody mary film.
 • Hagrid actor.
 • Co způsobují aflatoxiny.
 • Mini lednička redbull.
 • The click five.
 • Naděje praha kontakty.
 • Jak rychle psát na papír.
 • Koupelnové světlo se zásuvkou.
 • Muzeum nové generace vstupné.
 • Huawei p9 lite parametry.
 • I frankenstein.
 • Krem z mascarpone a philadelphia.
 • Harley davidson dresden mieten.
 • Rozvoz nakupu tabor.
 • Blood elf names.
 • Megalodon 2002.
 • Jak rozmluvit 2 leté dítě.
 • Wow shaman ele talents.
 • Voš olomouc.
 • Vznik pohlaví.
 • Sony ericsson lt18i xperia arc s.
 • Palačinkovač video.
 • Capitol havana.
 • Album na pokemony dracik.
 • Ekzém mezi půlkami.
 • Justlooking mac.