Home

Artificiální a nonartificiální hudba pracovní list

Artificiální versus nonartificiální hudba.doc: Pracovní list: Artificiální versus nonartificiální hudba.odt: Pracovní list: OpenDocument textový dokument: 51,63 kB: Přidat komentář. Pracovní listy 44188; Žáci si osvojí definici artificiální a nonartificiální hudby a rozdíl mezi artificiální a nonartificiální hudbou. Klíčová slova: vážná hudba, populární hudba, artificiální, nonartificiální: Relevantní materiály: Další materiály autor

Pracovní list je zaměřený na charakteristiku rozdílů artificiální a nonartificiální hudby. Žák má na základě předchozích získaných znalostí správně rozlišovat jednotlivé dílčí charakteristiky formou přiřazení ke správné kategorii. Očekávaný výstup: vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Artificiální versus nonartificiální hudba.doc. Nonartificiální hudba - non = nevážná = opak artificiální - módní - populání hudba - např. jazz, rock country, dechovka - zpříjemňuje život - odráží se v ní starosti i radosti života V artificiální hudbě můžeme objevit takové melodie a skladby, které se staly hity v nonartif. hudbě. Příklad. Beatle Pracovní listy 44188; Nonartificiální hudba. DUM číslo 33899. Nová Obsahuje srovnání artificiální a nonartificiální hudby a žáci si mohou vyzkoušet zařazovat ukázky do jedné nebo druhé kategorie. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA

Zobrazení materiálu » Digitální učební materiály RV

Hudba jako umění. Hudba byla velmi dlouho vázána na ritus a za samostatné umění, jehož prostředkem jsou převážně tóny, ale i jiné zvuky a slovo, byla uznána poměrně pozdě.Patří téměř ke každé komunitě jako její společné dědictví. U přírodních národů ji nalézáme v úzkém spojení s tělesnými aktivitami (tanečními a rituálními), v kulturně vyspělé. Artificiální versus nonartificiální hudba. Pracovní list je zaměřený na charakteristiku rozdílů artificiální a nonartificiální hudby. Žák má na základě předchozích získaných znalostí správně rozlišovat jednotlivé dílčí charakteristiky formou přiřazení k Renesance a baroko ve světové hudbě - přiřazování, pracovní list 270 kB: verze 1 : 8. 2. 2014 5:24: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_706.doc Zobrazit Stáhnout: Artificiální hudba 20. století - křížovka, pracovní list 285 kB: verze 1 : 8. 2. 2014 5:24: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_707.doc Zobrazit Stáhnou pracovní list. Přihlásit se. Úvodní stránka Hudba artificiální a nonartificiální; Přejít na stránku. Doporučujeme. 14.09. 2020. Záznam virtuální konference Ve třídě i na dálku z 11. 9. 2020; 15.06. 2020. Hybridní výuka na ZŠ Ratibořická - Praha, Horní Počernice

DUMY.CZ Materiál Artificiální a nonartificiální hudba

 1. Artificiální a nonartificiální. Articifiální- vážná, klasická, náročná na poslech. Nonarticifiální- lehká, zábavná. Poslech: artificiální hudba A. Vivaldi Čtvero ročních období Jaro. nonartificiální hudba - Lady Gag
 2. Nonartificiální hudba nonartificiální hudbabluesvývoj jazzu a dalších žánrů Artificiální hudba:vážná hudba, hudba koncertních síní, škol, vytvářena profesionály, závažná myšlenková poselství X Nonartificiální hudba:lidová hudba, hudba mimo koncertní síně, neprofesionální; snaží se o maximální ohlas (ne o věčnost) DĚLENÍ (nonartificiální hudby.
 3. Author: Josef Wolf Created Date: 09/09/2013 21:49:00 Title: Artificiální versus nonartificiální hudba Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
 4. NONARTIFICIÁLNÍ HUDBA (dále jen NaH) Jiří Fukač (1936-2002): artificiální (AH) x nonartificiální (NaH) in: K typologickým polarizacím hudby, zejména polarizaci hudby artificiální a nonartificiální, a přepracovává pracovní postupy a metody statních oborů, chápe hudbu vždy v souvislosti s.
 5. Artificiální a nonartificiální hudba. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Artificiální a nonartificiální hudba.

Artificiální versus nonartificiální hudba - Školáci

 1. Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání
 2. Author: Josef Wolf Created Date: 11/06/2018 23:29:00 Title: Artificiální versus nonartificiální hudba Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
 3. Nonart. Artificiální hudba (AH):- z lat. ars = umění- složitější, prokomponovaná, má své umělecké a estetické hodnoty, klade si nadčasové cíle (upřednostňuje umělecké funkce na úkor jiných př. relaxačních, tanečních, dekorativní.)- zamyslíme-li se však nad tím, jaké fce plnila např. hudba taneční v době gotické, k čemu sloužily kasace.

Tématický plán učiva z hudební výchovy pro 8. ročník na školní rok Tématický plán u iva z hudební výchovy pro 8. ro ník na školní rok 2011-2012 M síc: Zá í U ivo: Hudba v prom nách • artificiální a nonartificiální hudba ( Bernstein, Gerschvin, Stravinskij ) • p vod hudby, prav k, starov k a hudební nástroje • ínská, exotická, orientální, židovská. Artificiální a nonartificiální hudba S pojmy artificiální hudba a nonartificiální hudba se v současné době běžně setkáváme. Oba proudy jsou ve vzájemném kontrastu, nicméně jsou provázané v mnoha oblastech. Hudba artificiální je tradičně řazena do hodnotné umělecké kategorie. Ars (artis) znamená latinsky umění

Klasická hudba, někdy také vážná hudba nebo artificiální hudba, odkazuje na uměleckou, duchovní a světskou hudbu, složenou nebo mající kořeny v rámci západní kultury.Zahrnuje přibližně časový úsek, který začíná v 11. století a sahá až do 20. století nebo, v závislosti na konvenci, do současnosti.Toto období lze zejména charakterizovat vývojem a. artificiální a nonartificiální hudba: VY_32_INOVACE_04: česká populární hudba: VY_32_INOVACE_05: gotika: VY_32_INOVACE_06: hudební nauka-procvičování délky not: VY_32_INOVACE_07: hudba a drogy: VY_32_INOVACE_08: hudební renesance v Čechách: VY_32_INOVACE_09: hudební skladatelé 1 alkohol-pracovní list: VY_32_INOVACE_04. Existuje mnoho různých teorií o tom, jak hudba vlastně vznikla. Narozdíl od jiných umění se u hudby nelze příliš spolehnout na přímé důkazy. Jedna z teorií je, že hudba vznikla napodobováním zpěvu ptáků a ostatních zvuků přírody. Dalším předpokladem je, že pomáhala udržovat pracovní tempo

DUMY.CZ Materiál Nonartificiální hudba

 1. nonartificiální hudba. hudba a společnost 21. století Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století / Hlavní autor: Crha, Bedřich, 1949- Vydáno: (2015) Music.
 2. 14. VY_32_INOVACE_13-HV.14 ARTIFICIÁLNÍ A NONARTIFICIÁLNÍ HUDBA - Žák se seznámí se základními charakteristickými znaky hudby artificiální a nonartificiální. 22.3.2012 8.A Olga Kratochvílová 15. VY_32_INOVACE_13-HV.15 OPERA - Žák se seznámí s operou jako hudební formou, typy zpěvních hlasů, základní opern
 3. Cíl: Česká populární hudba - pracovní list Zopakuj si znalosti o české populární hudbě a do vět doplň níže uvedené informace: Artificiální hudba nepodléhá módním trendům
 4. 01. Hudba mezi dvěma póly 02. Hudba artificiální 03. Hudba nonartificiální 04. Hudba na úsvitu lidských dějin 05. Hudba ve starověku - kultury orientální, starověké Řecko a Řím 06. Základní harmonické funkce 07. USA - kolébka jazzu a moderní populární hudby 08. Afroamerická hudba 09. Blues 10. Ragtime 11. Klasický jazz 12
 5. poslouchat celé, ale můžete . Vyplněný pracovní list zašlete do 19. 4. na adresu: bisova@zsvsestary.cz Hudbu můžeme rozdělit do různých škatulek, například na hudbu vážnou a nevážnou (říká se jí nonartificiální - to se ale budeme učit až v 9. třídě). My si nyní vysvětlíme jiné rozdělení: HUDBA

Artificiální a NONartificiální hudba - referát (Hudba) Lidová a umělá píseň - referát (Hudba) Dějiny hudby po baroko - referát (Hudba) Ústní lidová slovesnost - referát (Literatura) Komentáře k referátu Lidové písně . Jméno/Přezdívka:. - artificiální a nonartificiální hudba - původ hudby, pravěk, starověk, - středověk - gotika - hudební dějiny: renesance, baroko, klasicismus, romantismus - vývoj jazzu a moderní polulární hudby - kytarové značky - moderní hudební nástroje k řešení problémů MKV - Kulturní rozdíly, poskytuje znalost pojmů jako je kultura MEV a) - g) hudba středověku a raného novověku (v rámci projektu dějepis) P. 8. ročník. Žák - pracuje s 10 lidovými a 10 umělými písněmi - seznámí se s hudební formou protestsongu a snaží se vysvětlit text písně - rozeznává pojmy artificiální a nonartificiální hudba

Artificiální a NONartificiální hudba

Hudba artificiální a nonartificiální. Vývojová česká i světová hudební období (pravěká a starověká hudba, počátky hudby u nás, gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století). Národní divadlo. Jazz, populární hudba. Epizody ze života skladatelů hudby daného slohového obdob Hudba nonartificiální Rock Vznikl v polovině 50. let v USA. Navázal na blues a country. Jeho první podobou byl rock and roll. Mezi první hvězdy rock and rollu patří Buddy Holly (bady holy) a Elvis Presley. Obliba r. stoupla ještě několikrát. Revival (rivajvl) - návrat. Znaky rockové hudby: Malé skupiny 3 - 5 členů • Artificiální (umělecká) - Autor se snaží do hudby vložit vysokou uměleckou a estetickou hodnotu. (např. J. S. Bach, W. A. Mozart) (např. J. S. Bach, W. A. Mozart) • Nonartificiální (neumělecká) - Autor se nesnaží o vysoké umělecké a estetické cíle, často hovoříme o synonymu populární hudba Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube • artificiální hudba praktickou hru na doprovodné i • nonartificiální hudba o student rozvíjí a rozšiřuje sólové hudební nástroje o chápe rozdíly mezi evroou a etnickou hudbou jiných světadílů o dle svých schopností interpretuje hudbu rozdílných kultur Realizováno PT Multikulturní výchova Hudební dramatizace.

Přehled vývoje české artificiální hudby - Digitální učební

Česká artificiální hudba 20.století - maturitní otázka. Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy na téma česká vážná hudba 20. století. Stručně, formou hesel, seznamuje s životem Typ školy: SŠ. Kategorie: Umění/hudb ČINNOST K. pracovní, komunikativní Hudba artificiální a nonartificiální Původ hudby - hudba starověká, středověká, renesance, 2. INSTRUMENTÁL. vznik moderní populární hudby ČINNOST 3. HUDEBNĚ POHYBOVÁ - rozpoznání tance styl období ČINNOST - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 4 Kompetence pracovní nonartificiální hudba o student chápe rozdíl mezi projevem o rozšiřuje hlasový rozsah o své hlasové schopnosti využívá při světovou artificiální a nonartificiální hudbu na základě referátů, interpretací, aktuali hudba artificiální a nonartificiální - vzájemné průniky původ hudby - období pravěku, starověku vývoj hudby ve středověku (chorál) a v období gotiky (trubadúři, minnesängři,) renesance a baroko ve vývoji hudby klasicismus v hudbě hudba v období romantismu stupnice, tónina církevní (modální) stupnic

Kompetence pracovní - vedeme žáka k dodržování autorských práv (reprodukovaná hudba) 1. ročník - dotace: 1, povinný - rozlišování artificiální a nonartificiální hudby - populární hudba 20. století, její členění, vkus a nevkus, módnost a kýčovitost, vyjádření vlastního názoru pokrytí průřezových témat. Nonart Artificiální hudba (AH):- z lat. ars = umění- složitější, prokomponovaná, má své umělecké a estetické hodnoty, klade si nadčasové cíle (upřednostňuje umělecké funkce na úkor jiných př. relaxačních, tanečních, dekorativní.)- zamyslíme-li se však nad tím, jaké fce plnila např. hudba taneční v době gotické, k čemu sloužily kasace. ČINNOST K. pracovní, komunikativní Hudba artificiální a nonartificiální Žák : - využívá své ind. hud. schopnosti Původ hudby - hudba starověká, středověká, renesance, při hudebních aktivitách (HV-9-1-01) baroko, klasicismus, hudba 20.století 2. INSTRUMENT. - uplatňuje získ. pěv dovednosti vznik moderní populární hudb Motivace do XV. kapitoly v u ebnici Hudebn v chovy pro 8. ro n k z kladn koly s n zvem V n hudba 20. stolet , str. 113 8. 70. a 80. l ta v modern popul rn hud

charakteristika artificiální a nonartificiální hudby Mediální výchovamódnost a modernost, ký, provázanost, inspirace, epigonství, hudba a slovo, filmová hudba Klíčové kompetence Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova rozvíjíme klíčové kompetence (systé Samozřejmostí je, že by učitel měl předložit žákům příklady hudby artificiální, nonartificiální a užité hudby tak, aby si posluchači co nejvíce rozšířili obzory. Styk shudbou byl dříve sice sporadičtější, avšak významnější než dnes. Hudba zn

8. ročník - Základní škola - Základní škola Holýšo

Vliv artificiální a nonartificiální hudby na hudbu filmovou Martin Polák ; Hudba a volnočasové aktivity dětí Jan ŠTIBER ; Populární hudba a její vliv na hudební výchovu Jiří PEŠEK ; Hudba v Ostravě v letech 2011 až 2016 Eva BEDNAŘÍKOVÁ ; Vztah žáků základních škol k artificiální hudbě Petra Brůnov Ti, kteří tyto funkce ve prospěch člověka kultivují - bez ohledu na to, zda jde o hudbu artificiální či nonartificiální, by měli být podporováni, nikoli likvidováni, neboť u obou jde v jejich působení na okolí o kultivaci rozumu a citu, jejich uvádění do určité rovnováhy v době světové nerovnováhy G5 Rocková a metalová hudba - vznik a rozvoj žánrové disciplíny nonartificiální hudby hlavní řešitelka: Mgr. Veronika Radimcová spoluřešitelky: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D., Mgr. Veronika Marhevská. Projekt podporuje zkvalitnění obsahu aktuálně vyučovaného předmětu Rocková a metalová hudba (ROCKM)

Hudba komorní, symfonická, koncertantní. Hudba vokálně instrumentální. Hudba dramatická. Hudba zábavná - vážná, zábavná - umělecká, artificiální a nonartificiální, užitá neboli užitková - umělecky svébytná, spotřební nebo populární - umělecká, malé žánry - velké žánry. ukolébavky, pracovní. Artificiální (umělecká) - Autor se snaží do hudby vložit vysokou uměleckou a estetickou hodnotu (např. J. S. Bach, W. A. Mozart, Franz Liszt, Fryderyk Chopin). Nonartificiální (neumělecká) - Autor se nesnaží o vysoké umělecké a estetické cíle Hudba ve svém celku má v současnosti jiný význam a jiné cíle než muzikoterapie. Uplatňuje jiné postupy, odlišné strategie. Hudba slouží lidem - konzumentům - především k zábavě a k ekonomickému prospěchu jejích tvůrců a producentů. Hudba je průmysl. Má umělecký - artificiální - a estetický charakter hudební pojmy (artificiální a nonartificiální hudba, melodie, polyrytmus, tónina, hudba grafická) 3. Hry s hudbou a pohybem zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Hudebně pohybové činnost

Video: Hudba - Wikipedi

Hudební výchova - Metodický portál RVP

Rozdíl mezi artificiální a nonartificiální hudbou je nicmén ě zpravidla v tom, že auto ři vážné hudby se mnohem čast ěji snaží do své hudby vložit emoce vyšších řádů (vztahující se nap říklad ke spole čenským zájm ům) nebo zpracovávají subjektivní emoce s větším morálním či filozofickým nadhledem. - orientuje se v dějinách světové artificiální a nonartificiální hudby - rozpozná moderní hudební nástroje Vokální činnosti Lidský hlas, hlasová hygiena (mutace) Jednohlasý zpěv Základy hudební teorie a dějin světové hudby Hudba pravěku, starověku, gotika, renesance, baroko, klasicismus

Hudební výchova - DUMy - ZŠ Sázav

Oblast nonartificiální hudby - všechny hudební projevy, které nespadají do oblasti hudby artificiální. Jde o tři základní okruhy - hudba jazzové oblasti (jazz, rock, pop), hudební folklór a tradiční populární hudba - zejména decho-vá hudba. Z pohledu udělování RUVových bodů sem spadají zejména výkon Předkládám vám velmi jednoduchý poslechový test na téma artificiální a nonartificiální hudba. Zkuste jej, prosím, vyplnit. Máte čas do příštího týdne. A pozor na poslední otázku! Prosím, abyste v úterý při přihlášení na hodinu v 8h00 měli otevřený přiložený pracovní list.:)) Merci Distanční výuka 2020-2021 - Základní škola Morkovice. Hlavní navigace. Zobrazit — Hlavní navigace Skrýt — Hlavní navigace. Pokyny k distanční výuc Pracovní listy. Školní Vzdělávací Program ZUŠ VRATIMOV. školní vdělávací program. 5. ročník. Súkromná základná umelecká škola Štiavnická cesta č. 80. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Stáhni - Základní umělecká škola Hrotovice. Slovenský jazyk 6. ročník. Spev

kouření, pracovní list 16 - 8

WS - Worksheet - pracovní list VOCAB - vocabulary - slovíčka Předkládám vám velmi jednoduchý poslechový test na téma artificiální a nonartificiální hudba. Zkuste jej, prosím, vyplnit. Máte čas do příštího týdne. A pozor na poslední otázku Umělá (artificiální) - je výsledkem práce konkrétního jednotlivce - autora. Lidová (nonartificiální)- autor je zde kolektivní, tato hudba se samovolně časem dovytváří a mění. Tyto kategorie jsou samozřejmě orientační a nejsou proto striktně oddělené, naopak často se vyskytují i jejich kombinace, například. Nonartificiální hudba. 1. K termínu a pojmu nonartificiální hudba. 2. Tradiční populární hudba - moderní populární hudba. 3. Afroamerický hudební folklor, afroamerická hudba (pracovní písně, spirituály a gospely, blues, ragtime). 4. Vznik a vývoj jazzu ve 20. století. 5. Jazz v Evropě a v českých zemích. 6

Spojení vokální hudba je v SSJČ definováno jako hudba s převahou zpěvu (proloženo aut.), artificiální hudby [7] a používané zde častěji namísto tradičního termínu sbor. K odlišení názvů sbor a vokální skupina tu jistě nedošlo jen ze Nonartificiální hudba je pracovní označení pro ‚lehkou',. 6.7 Umění a kultura. 6.7.1 Hudební výchova. Autoři: Mgr. Zdenka Zbudilová . Mgr. Renata Dušková. Mgr. František Maxa . Charakteristika vyučovacího předmět Nonartificiální (neumělecká) - Autor se nesnaží o vysoké umělecké a estetické cíle. Tyto kategorie jsou samozřejmě orientační a nejsou proto striktně oddělené, naopak často se vyskytují i jejich kombinace, například lidová duchovní hudba (gospel). ŽÁNRY Blues Country Disco Dechová hudba Duchovní hudba Elektronická hudba Projekt EU Peníze školám. Projekt Poznáváme a objevujeme Na naší škole byl od 1. 4. 2011 zahájen projekt v rámci výzvy 1. 4 EU Peníze školám

KOMPETENCE PRACOVNÍ. vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, - artificiální a nonartificiální hudba - původ hudby- pravěk, starověk - původ moderní populární hudby - středověká hudba- chorály, rytířský zpěv - hudba jedno/ více- hlasá, - dvojhlasý zpě Na druhém stupni žáci postihují vzájemné podnëty a vztahy v hudbë mezi artificiální a nonartificiální hudbou. Dokáží zaYadit vybrané skladby do piíslušného slohového období, orientují se v základních hudebních žánrech. Znají základní informace o skladatelích. Chápou význam hudby v životë spoleénosti. 5.14.2 Ale jaké společenské postavení a uplatnění zaujímala vůči jiným žánrům nonartificiální hudby v době určité liberalizace šedesátých let 20. století a po roce 1989 dechová hudba? Sledujme tento její vývoj podle některých vybraných ukazatelů, jak nám je zachovaly údaje sociologických šetření od roku 1947 do konce. hudby, hudba a magie, křesťanství, renesance, baroko, klasicismus - hudební ţánry - porovnání jednotlivých období artificiální a nonartificiální hudby - blues, swing, jazz, country, rock - rozbor uměleckého díla - porovnání rozboru interpretace určených skladeb artificiální a nonartificiální hudby, vlastn b) Hudba artificiální a nonartificiální. c) Pojmy - skladatel, interpret, divák. 12. a) Poslech - Honeysuckle Rose - C. Basie, E. Fitzgerald (F. Waller, A. Razaf). b) Hudba jazzové oblasti. c) Pojmy - vokální a instrumentální hudba. 13. a) Poslech - I Can´t Get No Satisfaction - The Rolling Stones. b) Hudba oblasti rocku Součástí návrhu je graficky řešený pracovní list pro žáky, který obsahuje základní informace o poslouchané skladbě a může tak plnit funkci zápisu z hodiny. I. Poledňáka a kol. Učebnice obsahují celkem 146 poslechových skladeb artificiální i nonartificiální hudby. V 6. ročníku může pedagog využít celkem 27.

 • Nejlepší herní židle recenze.
 • Půjčovna stanů české budějovice.
 • Podprsenky poradna.
 • Galleria degli uffizi tickets.
 • Alokace.
 • Elektroměrový rozvaděč zapojení.
 • Akce jablonec nad nisou 2019.
 • Flixbus kontakt.
 • Plesové boty pánské.
 • Album na pokemony dracik.
 • Natasha richardson nehoda.
 • Ištar jihlava.
 • Křišťálová lebka mayové.
 • Stg 44 expanzní.
 • Inzeromat.
 • Pleny pro dospělí.
 • Zoe saldana amiah miller.
 • Bílá opava schůdnost.
 • Sephora makeup recenze.
 • Kwpn wikipedie.
 • Propadlé tváře cviky.
 • Weigelie cena.
 • Natascha kampusch film online.
 • Barber kurz cena.
 • Etics bez kotvení.
 • Americké automobilky.
 • Restaurace u čápa žatec.
 • Rám na puzzle na míru.
 • Hanna instruments.
 • Sklon střechy pergoly.
 • Investiční magazín.
 • Los angeles mapa turistico.
 • Výpověď z pracovního poměru dohodou vzor.
 • Vodoměrná šachta nástavec.
 • Centra zahradnické služby.
 • Myslbek hm.
 • Nahlikova kravaře.
 • Nádor bederní páteře.
 • Duvod zivani.
 • Půjčovna moravských krojů praha.
 • Akvárium pro cichlidy.