Home

Šídlo rašelinné

Aeshna subarctica (šídlo rašelinné) BioLib

šídlo rašelinné Aeshna subarctica Walker, 1908. říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Odonata - vážky » čeleď Aeshnidae - šídlovití » rod Aeshna - šídlo šídlo rašelinné Aeshna subarctica subarctica Walker, 1908. říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Odonata - vážky » čeleď Aeshnidae - šídlovití » rod Aeshna - šídlo » druh Aeshna subarctica - šídlo rašelinné

Šídlo rašelinné - Aeshna subarctica Popis druhu. Velké šídlo, dvojník mnohem hojnějšího šídla sí­tinového (Aeshna juncea), ale barevně méně vý­razné, vybledlejší. Samci a samice jsou si barev­ně i velikostně podobní, rozdíly mohou být především v intenzitě barev zadečkových skvrn. Hlavními. Aeshna subarctica (Walker, 1908) - šídlo rašelinné. Čeleď: Aeshnidae - šídlovití Status: O, EN Popis: Velký druh šídla s délkou těla 70-76 mm. Tělo je černohnědé barvy se světlými vybledlými skvrnami na hrudi a zadečku.Na boku hrudi jsou dva široké světlemodré pruhy a mezi nimi ještě protáhlá světlá skvrna. Hruď je hustě ochlupená Našly jsme šídlo rašelinné v Železných horách! Poprosila jsem pak pana Martina Černého o určení a ten potvrdil neuvěřitelný nález. I po dalším zkoumání podle knihy Vážky České republiky, které je spoluautorem i podle snímků na internetu jsem došla ke stoprocentní jistotě. V Železných horách jsme nalezly kriticky.

Aeshna subarctica subarctica (šídlo rašelinné) BioLib

šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) ♀ 1 / 20; PhotoID: Dr1249 25/08/2009 11:52 Germany F5.6 1/125 180mm ISO200 Canon50D -Crop -Flash MF šídlo rašelinné ( Aeshna subarctica ) ŠÍDLO RAŠELINNÉ 12_07_4783 27.7.2012 CHKO Český les (1779 zobrazení) Aeshna subarctica, Bog hawker Canon EOS 30D, Canon EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM šídlo rašelinné - Aeschna subarctica: zdobenec - Trichius spp. zlatohlávek skvostný - Potosia aeruginosa: zlatohlávek - Oxythyrea funesta: Obratlovci (Vertebrata) Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) cejn perleťový - Abramis sapa: jelec jesen - Leuciscus idus: ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetser: kapr obecný (sazan. Seznam ohrožených zvířat v Česku uvádí ohrožené druhy chráněné v Česku zákonem o ochraně přírody a krajiny podle vyhlášky 395/1992 Sb. a změnové vyhlášky 175/2006 Sb. Ve skutečnosti je v Česku ohrožených druhů mnohem víc, hlavně mezi bezobratlými.Např. v Červeném seznamu bezobratlých druhů České republiky je uvedeno 6 436 druhů V rašelinných jezírcích se rozmnožuje šídlo rašelinné (Aeshna subartica) a lesklice severní (Somatochlora arctica). Nově zjištěným druhem těchto stanovišť pro Českou republiku je klešťanka (Sigara scotii). Na jelení trus a rašelinné biotopy je vázaný i vzácný vodomil (Cercyon alpinus)

Například žluťásek borůvkový (Colias palaeno), modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), svižník polní (Cicindela campestris), střevlíček vřesovištní (Agonum ericeti), šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) nebo slíďák rašelinný (Pardosa sphagnicola) a velká řada. Žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a Šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) jsou glaciální relikty - po odeznění glaciálu ustupovaly na sever a na některých vhodných typech lokalit (rašeliniště, sutě, apod.) objevily vhodné existenční podmínky. Až výzkumy z poslední doby prokázaly, že rejvízské rašeliniště.

Šídlo rašelinné - Aeshna subarctica - Vážk

Aeshna subarctica - šídlo rašelinné Aeshnidae

 1. V rašelinných jezírcích žijí vzácné druhy znakoplavek, dále šídlo rašelinné, lesklice horská nebo potápníci.Typickými druhy bezobratlých na Šumavě jsou například kobylka hnědá, motýl okáč rosičkový, nebo svižníci. Mezi motýly je velké množství druhů vázaných na rašeliniště
 2. čeština: šídlo rašelinné; Deutsch: Hochmoor-Mosaikjungfer; eesti: raba-tondihobu; suomi: suoukonkorento; français: aeschne subarctique; norsk bokmål: Torvmoseøyenstikker; Nederlands: noordse glazenmaker; norsk: Torvmoselibelle; polski: Żagnica torfowcowa; русский: Коромысло субарктическое; slovenščina: Mahovna dev
 3. šídlo rašelinné (Aeshna subarctica), lesklice severská (Somatochlora arctica). V karech subendemickýstřevlík Oreonebria castanea sumavica, v ledovcových jezerech reliktní severskáklešťanka Glaenocorisa propinqua. V pralesích roháCeruchus chrysomelinusček nebo střevlík Carabus irregularis. NP, CHKO & BR Šumava šídlo rašelinné

Šídlo rašelinné v Železných horác

 1. V rašelinných tůních a jezírkách se vyvíjejí četné druhy vážek, z nichž nejvýznamnější jsou reliktní šídlo rašelinné Na otevřená vrchoviště a blatkové bory navazují rašelinné smrčiny Sphagno-Piceetum a podmáčené smrčiny Mastigobryo-Piceetum s ojedinělým výskytem jedle bělokoré (Abies alba)
 2. Stránka Šídlo rašelinné je dostupná v 14 dalších jazycích. Návrat na stránku Šídlo rašelinné. Jazyky. Cebuano; Cymraeg; Deutsch; Englis
 3. Např. vážka - šídlo rašelinné (Aeshna subarctica). Na zdejších rašelinných loukách žije chřástal polní (Crex crex), evroy ohrožený druh ptáka. Žije zde také silně ohrožený brouk střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
Vážky

Šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) Zdobenec (Trichius sp.) Zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa) Zlatohlávek (Oxythyrea funesta) Obratlovci (Vertebrata) Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) Cejn perleťový (Abramis sapa) Jelec jesen (Leuciscus idus) Ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser) Kapr obecný /sazan/ (Cyprinus. ZO ČSOP Vlašim: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim ( IČ: 185 95 677, DIČ: CZ 185 95 677 / Reg. ÚVR ČSOP MV VSP/1-2123/90-R Uváděn je bradáček srdčitý a byla zjištěna korálice trojklaná. Na smilkových trávnících roste všivec lesní. Území je význačné výskytem živočichů s boreálním těžištěm rozšíření, např. šídlo rašelinné, a obojživelníků, např. čolek horský a čolek karpatský

Návštěvníci mohou z břehu pozorovat několik druhů vážek a šídel, unikátem je arktický druh šídlo rašelinné. Rašeliniště je také bohaté na výskyt pavouků. Nedaleko Velkého jezírka, necelý kilometr jižně od osady Rejvíz, se nachází Malé mechové jezírko. To však zarostlo a je veřejnosti nepřístupné Létá tu například vzácné šídlo rašelinné (Aeshna subarctica), lesklice severská a horská (Somatochlora arctica a alpestris) nebo vážka čárkovaná (Leucorhinia dubia). Ze vzácných motýlů tu má početnou populaci modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete) a snad tu měl přežívat i velice vzácný žluťásek. H.B. - Photo. Neděle, 19.10.2014, 12, 30 hodin. Okolí Trhové Kamenice, nadmořská výška 600 m. n. m. Konečně vysvitlo slunce, ale bylo velmi chladno, kolem 13.

šídlo rašelinné: 20 fotografi

 1. Šídlo rašelinné - Aeschna subarctica Chráněné druhy hmyzu v ČR (dle vyhlášky č. 175/2006 Sb.) Title: Grafika1 Author: Zdeněk Plíva Keywords: chráněné druhy hmyzu Created Date
 2. šídlo rašelinné - Aeshna subarctica kriticky ohrožený šídlo pestré - Aeshna mixta málo dotčený šídlo rákosní - Aeshna affinis zranitelný šídlo modré - Aeshna cyanea málo dotčený šídlo velké - Aeshna grandis málo dotčený šídlo červené - Aeshna isosceles zraniteln
 3. 5 Šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) 6 Slíďák rašelinný (Pardosa sphagnicola) 7 Svižník polní (Cicindela campestris) 8 Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) 9 Zmije obecná (Vipera berus) 10 Kulík říční (Charadrius dubius) 11 Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 12 Jelen evroý (Cervus elaphus
 4. Rašelinné biotopy obývají reliktní druhy vážek, např. lesklice severská (Somatochlora arctica) nebo šídlo rašelinné (Aeshna subarctica). Nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů jsou ptáci, kterých bylo dosud zaznamenáno 168 druhů, z toho123 hnízdících

Šídlo Rašelinné Vážky (Dragonflies) Hmyz (Insect

Národní park Šumava na rozloze 68 064 ha je největším národním parkem v České republice, který vznikl v roce 1991 z dříve vyhlášeného CHKO Šumava. Je unikátní především svými rašeliništi, jezery a souvislým zalesněním. Šumava patří mezi nejstarší pohoří střední Evropy. Národní park Šumava leží u hranic s Rakouskem a Německem a společně s německý makrofotografie přírody, vážky Karlovarska, atlas vážek, šídlo, šidélko, šídlatka, lesklice, motýlice Šídlo rašelinné - Aeshna subarctica. Šídlo červené - Anaciaeschna isosceles. Šídlo hnědé - Anax ephippiger. Šídlo luční - Brachytron pratense Sídlo. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B IČO 35.

Šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) Zdobenec (Trichius spp.) Zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa) Zlatohlávek (Oxythyrea funesta) Bohužel díky působení člověka je tento seznam víceméně obsáhlý, ovšem pouze dalších bezobratlých, kteří na tomto seznamu nejsou žije u nás tisíce druhů Narazit zde můžete i na zmiji obecnou nebo šídlo rašelinné. K Velkému jezírku vede z Rejvízu naučná stezka s informačními tabulemi. Je dlouhá 2 km a přístupná pouze pro pěší. K Malému jezírku je vstup přísně zakázaný. Pohybovat se zde můžete pouze po vyznačených chodníčcích Mapování výskytu bezobratlých. Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR.Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alý, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná. Národní park Šumava na rozloze 68 064 ha je největším národním parkem v České republice, který vznikl v roce 1991 z dříve vyhlášeného CHKO Šumava. Je unikátní především svými rašeliništi, jezery a souvislým zalesněním Aeshna caerulea (Ström, 1783) - šídlo horské Aeshna juncea (Linné, 1758) - šídlo sítinové Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 - šídlo rašelinné Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní Aeshna cyanea (O. F.Müller, 1764) - šídlo modr

395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně ..

Můžeme zahlédnout i šídlo rašelinné, ale žije zde na 200 druhů hmyzu. Naučná stezka je dlouhá necelé 2 km a mohou se po ní pohybovat jen pěší v době od 8 do 18 hodin. Počátek trasy je u penzionu Rejvíz (bývalá Noskova chata) Spatřit můžete šídlo rašelinné, čolka horského, borovici blatku, mech rašeliník a spoustu dalších chráněných druhů. Krásná procházka v Jeseníkách je dlouhá necelé tři kilometry. Cestou zpátky se nezapomeňte zastavit v hospůdce s pověstnou sbírkou vyřezávaných židlí s portréty štamgastů Typickou dřevinou je zde borovice blatka ( je současně genovou základnou pro tuto dřevinu) s podrostem mechu rašeliníku s výskytem masožravé Rosnatky okrouhlolisté. Z glaciálních reliktů se zde vyskytuje Žluťásek borůvkový a Šídlo rašelinné. Rašelina dosahuje mocnost až 300 cm arktické šídlo rašelinné. 00:04:25 Martin: Hledali jsme a řeknu vám rovnou výsledek. 00:04:28 Nenašli jsme ani tyranosaura, ani šídlo z Arktidy. 00:04:40 Václav: Základem obce Rejvíz byl odjakživa hostinec. 00:04:43 Samotné jméno Revíz prý znamenalo cosi jako řada luk. 00:04:49 Agáta: My nešli na louku, ale do restaurace Poznámka: podobným druhem je menší šídlo pestré (Aeshna mixta) a stejně velké šídlo rašelinné (Aeshna subarctica), spolehlivě rozeznat je může pouze odborník. Ohrožení: v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR je šídlo sítinové zařazeno mezi zranitelné

Vyskytuje se tu také masožravá rosnatka okrouhlolistá a z živočichů žluťásek borůvkový, šídlo rašelinné, čolek horský a bezpočet druhů pavouků. Nedaleko jezírka se rozprostírá Malé mechové jezírko, které však již není veřejnosti přístupné. NPR Rejvíz má délku 3 km a pět zastaveních Aeshna subarctica Walker, 1908, Bog Hawker, Hochmoor-Mosaikjungfer, Noordse glazenmaker, Aeschne subarctique, Gungflymosaikslända, Torvmoseøyenstikker, Højmose. šídlo rašelinné - Aeschna subarctica. zdobenec - Trichius spp. zlatohlávek skvostný - Potosia aeruginosa. zlatohlávek - Oxythyrea funesta . Obratlovci (Vertebrata) Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) cejn perleťový - Abramis sapa. jelec jesen - Leuciscus idus. ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetser. kapr obecný (sazan. Jádrem pohoří jsou Šumavské pláně, rozsáhlá náhorní rovina s nadmořskou výškou kolem 1000 m. K severozápadu vybíhá Železnorudská hornatina a k jihovýchodu pohraniční hřbet Trojmezenské hornatiny a vnitrozemský hřbet Boubínské a Želnavské hornatiny, které od sebe dělí široká Vltavická brázda

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Wikipedi

Své útočiště zde našel např. žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) a roste zde např. masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Vedle Velkého mechového jezírka se nachází ještě Malé mechové jezírko, které ovšem není veřejnosti přístupné.. Spatřit můžete šídlo rašelinné, čolka horského, borovici blatku, mech rašeliník a spoustu dalších chráněných druhů. Krásná procházka je dlouhá necelé tři kilometry. K Mechovému jezírku se váže mnoho pověstí, například o vesnici, která se propadla do vody poté, co začali být její obyvatelé příliš chamtiví Vzdělání: Hydrobiologie (Mgr.), Ekologie (Ph.D.) - Katedra Ekologie a ŽP, PřF UP Olomouc Specializace: H ydrobiologie Odborný zájem: - koloběh uhlíku ve vodních ekosystémech - ichtyofauna ČR - odonatofauna ČR. Kontakt: adambednarik01_at_gmail.com Fotografická výbava: Canon EOS 600D, Canon EF-S 17-85 mm f/4.0-5.6 IS, Tamron AF 70-300 mm F/4-5,6 Di LD Macro, Canon EF 100/2,8 Macr

PR Vílanecké rašeliniště, Vílanec u Jihlavy [JI], 19.8.2006, foto Vojtěch Kodet Saranče mokřadní (Stethophyma grossum), PR Rašeliniště Loučky, 12.8.2014, foto Vojtěch KodetŠídlo sítinové (Aeshna juncea), foto Petr HesounVážka rudá (Sympetrum sanguineum), foto Vojtěch KodetŠidélko rudoočko (Erythromma najas), ryb.Parný Mlýn, Krahulov [TR], 10.6.2016, foto Vojtěch Kode Šídlo rašelinné - Aeschna subarctica Menu Fotoalbum; Úvod; Národní parky v ČR; Ochrana biotopů podle 114/1992 Sb. Chráněné druhy hmyzu; Aktuality Poslední fotografie Fotoalbum. Vyhledávání Archiv Kalendář << říjen / 2018 >> RSS Přehled zdrojů. šídlo rašelinné Aeschna subarctica zdobenec Trichius spp. zlatohlávek skvostný Potosia aeruginosa zlatohlávek Oxythyrea funesta Obratlovci (Vertebrata) Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) cejn perleťový Abramis sapa jelec jesen Leuciscus idus ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser kapr obecný (sazan) Cyprinus carpi

Krušné hory - smutné pohoří - AOPK Č

Velké mechové jezírko patří k největším rašelinným jezírkům v České republice. Nalezneme jej na území Národní přírodní rezervace Rejvíz v blízkosti osady Rejvíz v severní části Hrubého Jeseníku. Velké mechové jezírko má nepravidelný oválný tvar. Maximální délka činí 68,5 m, šířka 41 m při celkové rozloze 1 692 m2 Vážka šídlo rozdíl. šídlo x sidélko x vážka. muzete mi prosim vysvetlit rozdil mezi temito trema druhy hmyzu..dekuji. Diskuze skarlettka. 12.05.2010 15:47 když si šidélko sedne tak má křídla podél těla u sebe a šídlo když si sedne má křídla roztažená a motýlice má křídla u sebe, ale Nápadnějšími obyvateli vrchovišť jsou zástupci skupin hmyzu, např. vážky, šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) či lesklice severská (Somatochlora arctica), motýli, např. žluťásek borůvkový (Colias palaenoeuropome), modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete) či píďalka klikvová (Carsia soroirata). Dále jsou na. Hmyz (Insecta) je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků (hlava, hruď a zadeček) Ve zdejším území rostou podmáčené a rašelinné smrčiny hlavně na území NPR Rejvíz. Jsou to poměrně druhově chudé lesy s mohutně rozvinutým mechovým patrem. NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LAPKŮ Z DRAKOVA Projekt zabezpečila ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu a spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci se Správou CHKO.

Plánované akce našich turistů. září 2020 - nekonečné sny . Postupně připravujeme tyto zájezdy. V neděli 27. září 2020 do Obuvnického Muzea ve Zlíně a do ZOO Lešn Narodil jsem se v roce 1982 ve vesnici jménem Brno.Do školy jsem chodil, dokonce 9 tříd :o) Výběr školy byl docela oříšek, nic co by mě zaujalo až to přišlo.Objevili se na nábor z lesnické školy což mě zaujalo.První roky jsem se vyučil mechanizátorem lesní výroby a pak 2letá nátstavba lesní-hajný šídlo rašelinné Sdílet na. E-mail. Hodnotit a oblíbit si fotku mohou přihlášení členové Galerie. Atraktivita: 56.4 % Top atraktivita: 64.4% 20. 10. 2015 Z živočišných druhů tu můžeme spatřit mj. tyto: šídlo rašelinné, lesknice severská, vážka čárkovaná, slíďák rašelinný, slíďák tmavý, žluťásek borůvkový, podkopníček rojovníkový, skokan hnědý, ještěrka živorodá, zmije obecná. Pokud jde o přístup, dá se sem snadno dostat po silnici a dále po svých šídlo sítinové (Aeshna juncea): VU; Vzácný druh šídla vázaný na rašelinné biotopy. Souvislejší výskyt je znám zejména z horských oblastí nebo z rozsáhlých rašelinišť na Třeboňsku. Výskyt na Českomoravské vrchovině je velmi ostrůvkovitý a populace bývají málo početné. Lokality: Rašeliniště Pod Trojane

Šídlo rašelinné Šedohnědá vážka patří k největším zástupcům svého druhu ve střední Evropě. Je závislá na vrchovištích s plovoucími polštáři rašeliníků, do nichž samička klade vajíčka. Ta zde zůstanou tři až čtyři roky ležet, než se vylíhnou larvy a opustí vodu ostatní: rašeliništní rovnokřídlí šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) a lesklice severská (Somatochlora arctica), saranče horská (Miramella alpina- u nás pouze zde a v J ) Čechách. CHKO Jeseník Rašelinné biotopy Adršpašsko-teplických skal jsou významné výskytem vážek. Pozoruhodné je zejména Černé jezírko v Jiráskových skalách, kde bylo dosud identifikováno 17 druhů. Nad vodou zde létá také šídélko kopovité, šidélko znamenané, šídlo sítinov. Můžeme zahlédnout i šídlo rašelinné, ale žije zde na 200 druhů hmyzu. Temná voda jezírka, hluboké lesy okolí, zřícenina hradu Kobrštejna a tvrdé podnebí dokázalo jitřit fantazii místních obyvatel k vytvoření mnoha krásných bájí a legend Žijí tu různé druhy drobných korýšů (perloočky, buchanky), vířníci, larvy nejrůznějších druhů hmyzu (šídlo rašelinné, šidélko ruměnné), vážky, pavouci, stonožky i motýli (žluťásek borůvkový, perleťovec mokřadní nebo noční motýlek travařík šumavský)

Mechová jezírka na Rejvízu

Rašeliniště / slatiniště - horský web Treking

Péče o rašelinné louky Pod Trojanem Vojtěch Kodet & Dana Kořínková říjen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz. Šídlo rašelinné - Aeshna subarctica O V JM kraji nežije. Bombidae - seznam druhů a jejich rozšíření pro jižní Moravu HYMENOPTERA APOIDEA APIDAE Apinae Bombini Confusibombus Ball, 1914 confusus (Schenck, 1861) Bombus Latreille, 1802 cryptarum (Fabricius, 1775) lokální lucorum (Linnaeus, 1761) úplně všude terrestris (Linnaeus. V území se nacházejí dvě mechová jezírka, jedno je v pokročilé fázi zazemňování s kriticky ohroženou blatnicí bahenní (Scheuchzeria palustris). Území je význačné výskytem živočichů s boreálním těžištěm rozšíření jako je např. šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) a obojživelníků

Rejvíz Mechové jezírko - naučná stezk

Kolik nej má vážka? Ábíčko

Objevuje se ale i suchopýr pochvatý a velká řada běžných druhů druhů. Z živočichů si zmínku zasluhuje žluťásek borůvkový a šídlo rašelinné, které je řazeno ke glaciálním reliktům. Bohaté druhové zastoupení mají na zdejším rašeliništi i pavouci. Samotné jezírko si oblíbily i divoké kachny, které tady hnízdí Zlatohorsko je místem, které svou polohou, přírodou, podnebím, historií, kulturními, sportovními a společenskými aktivitami přímo zve k návštěvě Šídlo modré nymfa 14. Šídlo rašelinné nymfa imago 15. Šídlo rákosní nymfa imago 16. Lesklice zelenavá nymfa imago 17. Klínatka rohatá nymfa imago 18. Páskovec kroužkovaný nymfa imago 19. Vážka červená nymfa imago 20. Vážka ploská nymfa imago 21. Vážka běloústá nymfa imago 22

Péče o rašelinné louky Pod Trojanem Vojtěch Kodet & Dana Kořínková listopad 2014 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso. The leaves consumed in the experiments have a wide range of tissue hardness and toughness, from needle-like to thick and fleshy. The grasshoppers are clearly able to use their strong mandibles to.

Soumarské rašeliniště - trekin

kategorie: CR kriticky ohrožený (Critically Endangered)Dilta hybernica - Chvostnatka panenská - čeleď: MachilidaeLepismachilis rozsypali... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Fauna. Pro lesní prostředí CHKO Slavkovský les jsou typičtí živočichové podhorských a horských lesů s vysokým podílem smrku, např. sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) nebo čáp černý (Ciconia nigra).Vysloveně vzácného datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) lze potkat v nejzachovalejších jehličnatých lesích vrcholových. V bioregionu je relativně zachovaná fauna přirozených bučin, ojediněle se vyskytují rašelinné louky s fragmenty rašeliništní fauny. Na východních okrajích proniká do nižších poloh teplomilný prvek (myšice malooká, ježek východní), v chladné části regionu bylo naproti tomu zjištěno rozmnožování netopýra severního Z fauny jsou nejvýznamnější druhy: střevlík Menetriesův (Carabus menetriesi), batolec duhový (Apatura iris), kobylka horská (Isophya pyrenaea), slíďák (Pardosa hyperborea), šídlo rašelinné (Aeschna subarctica), perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), vranka obecná (Cottus gobio), čolek horský (Ichthyosaura alpestris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara. Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fial

střevlík (Carabus scheidleri), střevlík (Carabus ullrichi), sviţník (Cicindela spp (s výjimkou C. hybrida)), šídlo rašelinné (Aeschna subarctica), zdobenec (Trichius spp.), zlatohlávek (Oxythyrea funesta), jelec jesen (Leuciscu Kromě rostlin zde mají útočiště vzácné druhy živočichů, z nichž např. žluťásek borůvkový a šídlo rašelinné jsou glaciální relikty, které zde po ústupu ledu objevily vhodné existenční podmínky. Až výzkumy z poslední doby prokázaly, že rejvízské rašeliniště patří mezi nejbohatší ve výskytu pavouků..

NS Rejvíz

Kudy z nudy - Národní park Šumava - největší národní park v Č

Výlety za zvířaty v NP Šumava Cestujeme Šumavo

Category:Aeshna subarctica - Wikimedia Common

Šídlo sítinové Aeshna juncea jednotlivě VU Vodní plochy - včetně tůněk v luční části Střevlík Carabus arvensis desítky §3 Lesní okraj rašelinné louky na části ZCHÚ nad silnicí. Vytvořit v části jižně od silnice soustavu drobných vodních ploch. 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na. Téměř osmdesát hektarů, především mokřadních a rašelinných luk, chrání národní přírodní památka Na požárech [1] v chráněné krajinné oblasti Český les. Protože se tu přestalo tradičním způsobem hospodařit, zdejší jedinečné louky pomalu zarůstají a mnohé vzácné rostliny z nich mizí Lokalita je pozoruhodná bohatstvím mokřadní a rašelinné vegetace co do počtu druhů i jejich početnosti. V těchto dnech určitě nepřehlédnete výrazná růžovo - fialová květenství chráněné orchideje prstnatce májového, i bílé květy vachty trojlisté 395 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajin

Třebíčsko patří díky své poloze a přírodním podmínkám k přírodně nesmírně zajímavým oblastem Českomoravské vrchoviny. Setkávají se zde druhy typické pro vyšší polohy vázané na podhorské lesy, mokřady či rašelinné louky s teplomilnou faunou a flórou jižní Moravy Chrání nejrozsáhlejší vrcholové rašelinište v Krkonoších, které je pripomínkou subarktické tundry, která sem zasahovala v dobe ledové. Mocnost rašeliny je xxxx - xxxx metru ( úkol c. 2.), Jsou tu vodou vyplnené pukliny i vetší rašelinová jezírka, hluboká až xxxx metru ( úkol c. 3.) a také rašelinné kopecky zvané bulty Dále rašelinné březiny, svaz Sphagno-Betulion pubescentis; které vytvářejí velmi pěkné porosty v jádrovém území přírodní rezervace (plocha západně od Černého rybníka).Vlivem přetrvávající vysoké hladiny spodní vody nedošlo k uchycení hospodářsky významných dřevin. Ve stromovém a keřovém patře jsou rozvolněně zastoupeny břízy (Betula pendula, B Šídlo lucní (silne ohrožená) Vážka jasnoskvrnná (ohrožená) Drabcíci - až 100 druhu vcetne nekolika ohrožených Modrásek stríbroskvrnný (ohrožený) Perletovec severní (silne ohrožený) Žlutásek boruvkový (chránený a ohrožený) Rašelinné bory Bríza belokorá.

O glaciálních reliktech « Krajinou a přírodou východních Čech

Les je zde přítomen na více než 65 % rozlohy biosférické rezervace (květnaté a acidofilní bučiny, horské smrčiny, rašelinné bory); v porovnání s národním parkem Šumava, kde je procento zastoupení lesa vyšší (83,8 %). Zdejší rašeliniště jsou bezesporu nejzajímavějším prvkem

Sibiř střední Evropy « Krajinou a přírodou východních Čech

Video: Šumavská fauna Cestujeme Šumavo

Velké mechové jezírkoVýznamné druhy | Národní park Šumava
 • Originální dárky k narozeninám diskuze.
 • Kletba z temnot csfd.
 • Stevard na lodi.
 • Každé dítě může dobře spát recenze.
 • Dentální sběrač.
 • Jaký komín pro krbová kamna.
 • How does steam streaming work.
 • Zlatý stafylokok fotky.
 • Vložit inzerát zdarma.
 • Krátké šaty s rozparkem.
 • Molice vlaštovičníková.
 • Koláč s drobenkou a tvarohem.
 • První pomoc abc.
 • Sproty.
 • Řecký dezert baklava.
 • Skrine z masivu.
 • Vymalovani po vytopeni.
 • Záchodové prkénko ikea.
 • Ps4 bazar ostrava.
 • Tetanie a sauna.
 • Samsung galaxy j5 2016 j510f dual sim.
 • Nejsilnejsi chilli.
 • Bakteriální infekce v těle.
 • Značkové kočárky.
 • Indie měna.
 • Lazura na čerstvé dřevo.
 • Couchsurfing new york.
 • Litenčice puma.
 • The sand online cz dabing.
 • Vysledky voleb 2019.
 • Osobnosti jednoty bratrské.
 • Nová honda crv 2019.
 • Orby na fotografiích.
 • Nimesil a antidepresiva.
 • Zapal trojklanneho nervu príznaky.
 • Toy pes.
 • Mramorová deska do kuchyně cena.
 • Hydrogenuhličitan vápenatý.
 • Samsonite outlet.
 • Moda v roce 1970.
 • Megatron hračka.