Home

Literární směry pracovní list

Literatura na přelomu 19

Tento pracovní list představuje báseň o literatuře na přelomu 19. a 20. století. Úkolem žáků je doplnit do ní chybějící slova (s využitím rýmu a svých znalostí). Ovšem i báseň samu o sobě lze použít jako učební pomůcku Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z oblasti literárního vzdělávání. Po rozstříhání pracovního materiálu přiřazují žáci k názvům uměleckého směru či literární skupiny jejich charakteristiku, zařadí je do literárně historického kontextu. Žáci mohou pracovat ve skupinách Literární směry pracovní list Zápisky - literatura Milujeme čestin . Zápisky z hodin - literatura. 1. ročník. PRACOVNÍ LIST - literární druhy a žánry. Opakujeme - Umělecké směry po 2. světové válce Opakujeme - Oficiální proud Opakujeme - Páral, Hrabal, Kundera, Škvorecký ; Charakteristika literární/filmové postavy uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: literární dílo, hlavní postava, jméno autora, česká literatura. Druh učebního materiálu: Pracovní list

Pracovní list je vhodný jako příprava z českého jazyka. Zdroje a použité materiály: 1. DYK, Viktor. Krysař , ISBN 80-86019-27-6 2. POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura nakladatelství VYUKA. 207 stran, ISBN 80-902571 Obrázky a schémata byly vytvořeny pomocí nástrojů programu MS Word, 2007 Literární směry; Literární období Napsal román důmyslný rytíř Don Quijote. 2 - dílný román, v tomto díle autor vytvořil literární typ snílka, který se naprosto vědomě pouští do předem prohraného boje, který se pro něj stává smyslem života tj. lingvistické a literární bohemistiky a jejich didaktik. 5 rozezná podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí; Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná s pracovním listem

Další dva umělecké směry této doby jsou: osvícenství, preromantismus Literární žánr typický pro autora (a jeho znaky): commedia dell' arte - komedie profesionálních herců (ustálené typy charakterů, improvizované dialogy) Mezi další divadelní hry, které autor napsal, patří například: komedie Mirandolina, Poprask n 1 LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY Antika Středověk Renesance a humanismus Připojil k nim opravdu příšerný pracovní list z nejmenované školy - ovšem z doby, kdy se ještě zvažovala vyšší a nižší úroveň, tedy z roku 2012 (aby toho nebylo málo, chyběl v PL neumělecký text a otázky k jeho rozboru).. Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92790; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Charakteristika literární postavy. DUM číslo 146545. Nová.

Pracovní list lze využít v různých fázích vyučovací hodiny. V úvodu k zopakování učiva či jako motivaci k další práci, v závěru hodiny ke shrnutí probraného učiva. Žáci dostanou pracovní list do tabletů, vyplní ho a odešlou zpět. Výstupy projektu. Literární pojmy tajenka ( pdf,170.62 KB avantgardní směry v poezii české a světové výtvarné umělecké směry . Pracovní list Souhrnný test . Světová avantgardní poezie . 1. Literární expresionismus se rozšířil v letech 1910 - 1920 především v (ve): a) Německu b) Švýcarsk Dvoustranný pracovní list má žáky přivést k úvaze o žánru pověst a k vlastnímu pokusu o definici. Vhodný pro žáky 6., resp. 7. ročníku ZŠ. Očekávaný výstup: rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, [

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Pracovní list pro žáky doplňuje výukovou prezentaci, která se zabývá novými směry a možnostmi výtvarného umění využívaných umělci od druhé poloviny 20. století. Materiál je určen především studentům vyšších ročníků gymnázií a zájemcům o výtvarné umění PRACOVNÍ LIST - HRANIČÁŘŮV UČEŇ Autor John Flanagan napsal svou první knihu této série proto, aby svého dvanáctiletého syna přilákal ke čtení. (Původně se jednalo o dvacet příběhů, které John později přepracoval do 1. dílu Hraničářova učně, který vyšel v roce 2004)) Jeh Literární výchova V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle

Stručné zápisky z hodin českého jazyka a literatury podle školního vzdělávacího plánu střední odborné školy Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Tematický celek dle ŠVP Literární žánry Předmět, obor, ročník Česky jazyk a literatura, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských stojů, 1. ročník Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z oblasti teorie literatury se zaměřením na literární druhy a žánry. Různé druhy.

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - literární žánr

Opakujeme literární pojmy 1. Vymyšlené vypravování, v němž vítězí dobro nad zlem (chytrost nad hloupostí), objevují se tu kouzelné předměty a nadpřirozené bytosti. 2. Lyricko-epická báseň se smutným obsahem a obvykle s tragickým koncem. 3. Vypravování, které má pravdivý základ, vztahuje se k určité době, osobě. Pracovní list - literární pojmy (spisovatelé a jejich díla, další doplňovací úkoly) 9. ročník Tento pracovní list slouží k tomu, abyste si zopakovali a oživili pojmy z literatury. Pokud si nebudete něčím jisti, vezměte si na pomoc čítanku, sešit na literární výchovu nebo internet. 1 19) 1. ročník - Český jazyk a literatura - Pracovní listy - autor Mgr. I. Pěnkavová - seznam zde ke stažení , 2. část - seznam zde ke stažení 20) 6. ročník - Zeměpis - Fyzickogeografická sféra - autor Bc. Karel Matějovic - seznam zde ke stažen

Pracovní listy Pracovní list obsahuje: a) výňatek z uměleckého textu; b) výňatek z neuměleckého textu; c) strukturu zkoušky. Struktura ústní zkoušky je tvořena třemi částmi: 1. analýza uměleckého textu; 2. literárněhistorický kontext literárního díla; 3. analýza neuměleckého textu Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce. 6. K tématu vypracovat Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří znalosti daného tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek k danému tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně jich ale musí být 10. 7

Literární směry pracovní list — směry (literární, výtvarné

Smyslem Wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu RVP.CZ s akcentem na podporu online spolupráce a sdílení Národní obrození 1. a 2. fáze. Příčiny národního obrození: v českých zemích absolutismus za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II., podporovali osvícenské myšlenky, které jim napomáhaly udržet absolutismus, za jejich vlády se rozmohla germanizace, poněmčování, Josef II. stanovil němčinu jako jediný možný úřední jazyk, čeština vymizela z vysokých škol. Žáci opakují autory a díla české literatury, se kterými se seznámili v hodinách literární výchovy. Vy_32_Inovace_Privlastek 22 : 8. - 9. přívlastek shodný, neshodný, volný, těsný, několikanásobný, postupně rozvíjejíc

Pracovní list slouží k zopakování probraného učiva: Rysy literární kritiky. Žáci si kreativně, ústně i písemně upevní a zopakují učivo splněním jednotlivých úkolů. Rysy literární kritiky - pracovní listopad. Vysvětlit, co patří k tzv. jazykovému plánu ve struktuře literárního díla (prostor pro hodnocení. Pracovní list je založen na práci s textem při kombinaci více textových materiálů. Autor: Mgr. Blažena Wertichová. Jazyk: čeština. Očekávaný výstup: Žák přiřadí literární text k literárnímu žánru, zná významná období české i světové literatury a jejich představitele. Speciální vzdělávací potřeby: žádn Pojem dekadence se v literatuře užívá pro označení jednoho ze směrů literárního modernismu, rozšířeného v evroých literaturách na přelomu 19. a 20. století, v období fin de siècle.Přestože tvoří literární dekadence nejvýraznější proud dekadence jako uměleckého a kulturního směřování, vzhledem k dobové oblibě spojování více druhů umění jsou.

METODICKÝ LIST Název vzdělávacího materiálu: Literární směry 1. poloviny 20. století 1 - prezentace; PowerPoint Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Johana Hřivnová Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 13. prosince 2013 Zařazení vzdělávacího materiálu METODICKÝ LIST Název vzdělávacího materiálu: Literární směry 1. poloviny 20. století 2 - pracovní list; Word Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Johana Hřivnová Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 6. ledna 2014 Zařazení vzdělávacího materiálu: Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky - využíváním IC

Video: Postavy z knih - Digitální učební materiály RV

Přehled uměleckých směrů - literatura Rozbor-dila

 1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Nivnická 1781, 688 01 Uherský Bro
 2. Vyplňte pracovní list Literární epochy a směry - 2.část, který najdete na Moodlu v CJL. Pracovní list si založte, jde o přípravu k DT. Pracovní list si založte, jde o přípravu k DT. Vypracujte didaktický test 2018 jaro , který najdete na stránkách https//maturita.cermat.cz v záložce testy a zadání
 3. Ruská literární a výtvarná moderna a její prezentace ve výuce na střední škole Práce shrnuje výtvarné směry (symbolismus, secesi, Práce se věnuje problematice propojení mezipředmětových vztahů, proto byla pro pracovní listy vybrána taková témata, která lze vyuţít na hodinách ruského jazyka, literatury.
 4. Literární moderna ve světě a česká literatura 90. let 19. století. Pracovní list č. 1. Hlavní umělecké směry . Úlohy. 1. Přečtěte si v učebnici o symbolismu a A) charakterizujte ho, B) vysvětlete, co je symbol, C) uveďte některé základní znaky symbolistické poezie. 2
 5. Web Maturitní zkouška je určen zejména žákům, kteří se hlásí k maturitní zkoušce, a pedagogům středních škol
 6. Povídka jako literární útvar byla známa už v antice a středověké zábavné próze. Její rozvoj souvisí s literaturou renesanční, s romantismem a realismem, ovlivnily ji i další směry 19. století: naturalismus, impresionismus, dekadence nebo směry avantgardní

Meziválečné literární směry. Světová literatura 2. pol. 20. stol. - pracovní list (Iveta Jursíková) Existencialismus (Iveta Jursíková) Anarchističtí buřiči - Viktor Dyk (Iveta Jursíková) Jan. Literární žurnalistika v současnosti - pracovní list. Anotace: Pracovní list slouží k zopakování probraného učiva: Literární žurnalistika v současnosti. Žáci si kreativně, ústně i písemně upevní a zopakují učivo splněním jednotlivých úkolů. Literární žurnalistika v současnosti - pracovní list 1. Charakterizuj následující umělecké směry a ke každému uveď představitele světové a české literatury: Impresionismus - zachytit dojem, okamžik, pomíjivost, snaží se zobrazit krásu, zvuk a cit. Symbolismus - vyjádření pomocí náznaků, symbolů. Dekadence - pocity marnosti, prázdnoty, nud 2) Moderní básnické směry 20. let -dadaismus, surrealismus, poetismus 3) Významné umělecké směry doby v malířství a architektuře 4) Uveďte nejvýznačnější představitele této doby -charakterizujte jejich dílo. Naše životy jsou truchlivé jak pláč . Jednou k večeru šel z herny mladý hráč venku sněžilo nad. Tematický okruh: literární výchova. Anotace: Materiál obsahuje pracovní list k učivu o českém národním obrození. Autor: Mgr. Petra Holajová. Datum vytvoření: listopad 2011. Jazyk: čeština. Očekávaný výstup: Žák uvádí základní literární směry a jejich představitele. Speciální vzdělávací potřeby: žádn

Česká škola: CERMAT: Seznam literárních žánrů a autorů k

 1. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se
 2. př. n. l.) bylo charakteristické vznikem nových kulturních center (Alexandrie); literatura se přizpůsobovala změněným společenským podmínkám, rozvíjely se nové žánry a literární směry, např. alexandrijská poezie (Kallimachos, Apollónios Rhodský), nová attická komedie (Menandros), zábavná próza, zejm. řecký román.
 3. Fráňa Šrámek: Splav Rozsáhlá básnická sbírka Splav (1916) je velmi různorodá. Obsahuje skladby lyrické i lyrickoepické. Velmi výrazný je motiv těsného sepětí s přírodou, který dává Šrámkovým veršům naturistický ráz, a s rodným krajem
 4. Píše odborné práce z oblasti estetiky, literární teorie, sémiologie a lingvistiky. Dosud napsal 6 románů. Literární směr - postmoderna Úkol č. 4 Foucaultovo kyvadlo, Ostrov včerejšího dne, Baudolino, Tajemný plamen královny Loany, Pražský hřbitov Pražský hřbitov Úkol č.
 5. Maturita z ČJ.. 1,62 MB (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední škole v letech 2001-2004 (bez jeho výkladu o hodinách češtiny by toto moje veledílo nemohlo vzniknout) - Encyklopedie Encarta 2004.
 6. Literární moderna ve světě, dědictví romantismu. Čítanka. Pracovní listy . 1. Charakteristika moderny A) Kulturní období závěru 19. století (souběžně s realismem a naturalismem) B) Výrazná subjektivizace literatury C) Vstup nových uměleckých směrů a nových generací. 2. Výrazné generac
 7. KONCEPT MATURITNÍHO OKRUHU K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Stránka 1 z 3 / Obraz Doriana Graye Co potřebuji ke studiu/přípravě: studijní příručky z jednotlivých ročníků (Český jazyk a komunikace, Literatura, Kapitoly z literární teorie), poznámky z výuky (sešit), vypracovanou interpretaci, popř. internet Jakou má zkouška koncepci: na.

Součástí zkoušky je pracovní list obsahující ukázky z literárních děl daného období. Žák prokáže znalosti literární historie, teorie a praktického rozboru děl. V další části zkoušky prokáže své znalosti z oblasti gramatiky teorií i všestranným jazykovým rozborem (níže uvádíme oblasti gramatiky) Nové směry výtvarného umění - pracovní list (18.12.2014) Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob (1949) (13.4.2014) Jindřich Chalupecký - Smysl moderního umění (11.3.2014) Československé umění 1946-1989 - II. část (30.11.2013) Československé umění 1946-1989 - II. část - pracovní list (30.11.2013 Průmyslová revoluce pracovní list 2; Průmyslová revoluce - praconí list 1; Seminární práce 2. světová válka; Literární druhy a žánry; LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY; ČJLO2.C. Zatím nejsou nahrané žádné přílohy. Absolventi; Video pro uchazeče; Virtuální prohlídka 3D; Sledujte nás na. nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. (6) V průběhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma pracovního listu a psacích potřeb. Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Světová a česká literatura 19. století Žák vybírá 20 literárních dě

kontexty (např. literaturu konkrétního národa v určitém období, literární směry), začleňuje do . nadnárodního kontextu → díla slovníková, monografická, syntetická l literární kritika = analýza + hodnocení a informace, výklady a rozbory děl s cílem pomoci čtenář Epochy, směry a proudy II: Literatura 1968 - 1989: Souvětí souřadné: Literární epochy I: Vývoj českého divadla: Struktura ústní zkoušky: Postmodernismus, magický realismus: Komerční literatura 2. poloviny 20. století: Teorie literatury: Teorie literatury 2: Teorie literatury 3: Teorie literatury 4: Literární teorie 5: Otázky. 2. Romantismus a další literární směry . v české literatuře 30. - 50. let . 2.1. Kulturně-historická situace . 2.2. Literatura . Romantismus v české literatuře . Karel Hynek Mácha (1810-1836) Karel Sabina (1813-1877) Václav Bolemír Nebeský (1818 -1882) Josef Václav Fric (1829-1890) Doznívání ideálů národního obrozen směry. Pantomima - co děláme na zahradě - komunitní kruh v učebně, hádanka pro rodiče. Spolupráce s ostatními zaměstnanci, rodiči, partner apod. Spolupráce s kuchařkami - pomoc při úklidu bio odpadu z kuchyně. Až bude kompost vyzrálý, přineseme hlínu paní uklízečce na přesazování pokojových květin Ruská literární a výtvarná moderna a její prezentace ve výuce na střední škole Russian Modernist Literature and Art and Its Presentation in High School Education. Práce shrnuje výtvarné směry (symbolismus, secesi, futurismu a nefigurativní výtvarné směry), které.

Památník Terezín začal vydávat Terezínské listy v roce 1970 společně s nakladatelstvím Dialog, od roku 1971 v Severočeském nakladatelství Ústí nad Labem a od roku 1993 ve spolupráci s Nakladatelstvím OSWALD Praha CJ - Český jazyk - Literární vývoj v českých zemích od 9. do 13. století CJ - Český jazyk - Moderní směry přelomu 19. a 20 století ve světové literatuř CJ - Český jazyk - Pojetí člověka ve světové próze 2. poloviny 20. stolet

DUMY.CZ Materiál Charakteristika literární postav

 1. 9. ročník - Základní škola Nová Pak
 2. Pracovní listy jsou připraveny na procvičování základů komiksové tvorby, jako pestrost komiksů je daleko větší a nezadá si s žánrovou pestrostí literární tvorby. Komiks u nás a posouvala komiks novými směry. Pro české čtenáře to však byla změna skoková. Navíc s
 3. směry, kdežto při přirovnání se nesou konotované významy jedním směrem mezi přirovnáním a metaforou je ovšem určité přechodné pásmo, např. on je hloupý jako pařez- přirovnání, on je pařez- metafora metaforou může být jednoduchý slovní obrat (pršelo listí), ale i složitější konstrukce (noc s
 4. Č. 71 - uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení • Učitel ve vhodných chvílích zařazuje cvičení na rozvoj koncentrace pozornosti, smyslového vnímání a paměti
 5. a světové literatury, literární směry pracovní list Mgr. I. Gajdošová VY_32_INOVACE_128 IX. Literární pojmy epika, lyrika, drama, ústní lidová slovesnost pracovní list Mgr. I. Gajdošová VY_32_INOVACE_131 IX. Literární jazyk základní způsoby vyjadřování v literárním díl
 6. Katalog pracovních listů pro výuku literární výchovy Č ějovice : Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2010. 38 s. + CD. Publikace prezentuje základní směry výzkumu v oblasti teorie a dějin Každý pracovní list je tvořen komunikáty z um ělecké a neumělecké stylové oblasti; ty jsou pe člivě voleny.

Literární pojmy Materiály Škola dotyke

1. Do sešitu na literární historii si zapiš výpisky z následujícího výkladu: AVANGARDNÍ SMĚRY V LETECH 1910 - 1920 Jako avantgardní jsou označovány umělecké směry 10. - 30. let dvacátého století, které navazují na modernu (odpor k tradicím, individuální svobodou), výrazně inklinuj Český jazyk... I. Nejstarší světová literatura- Nejstarší písemné památky byly vytvořeny orientální (orients - východ), které zakládaly státní zřízení (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)- Vytvořeny v době, kdy vládl pravěkPísemnictví mezopotamské (Sumerské)- 3500 - 539 p. n. l.- Mezi Eufratem a Tigridem, dnešní Irák

Literární hádanka - Alois Jirásek - Školáci

V literární historii a vědě jsou věci důležité a důležitější, jedná-li se o ty důležitější, upozorníme na ně touto ikonou. 7 směry vnášejí systém do historických jevů, společenských rysů, autoři vytvářejí spřízněné generace, al Štefan Klíma, ředitel ISŠ a SPgŠ Mladá Boleslav, ve svém blogu přináší podnětné myšlenky a hlavně návrh, který zaslouží šíření všemi směry: I proto by se mi líbil nový systém pro prosinec. Ponechal bych pravomoc ředitelům, aby sami rozhodli, jakým způsobem bude u nich výuka probíhat Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Kytice (rozbor) (5) (Karel Jaromír Erben) - Jedna z nejdůležitějších knih českého národního dědictví. Taky konstantní pojem české literatury. Slovem pověst se v ní rozumí příběh, v němž jen výjimečně zazní..

Literární druhy a žánry - Studuju

Tématická oblast Literární historie - směry, osobnosti Číslo a název materiálu VY_ 32_ INOVACE_ 0312_ 318 Osobnost literatury světových směrů 1.pol.20.století Anotace Osvojování a procvičování pojmů literární historie Vytvořeno 18.5. 2013 Určeno pro Literatura a umění 4.ročník - maturitní obory Příloh Literární moderna; Otázky k přečtené knize E. Basse Klapzubova jedenáctka; Cirkus Humberto - pracovní list; Bylo nás pět - pracovní list; Fotogalerie. Novinky . Stěhování firmy 19.4.2009. Firma se bude stěhovat do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách . Máme nový web 19.4.200 :-) Křížovky se povedly a Vaše názory na literární díla z období války jsem si také přečetla. Byla jsem překvapená, že se skoro nikomu nelíbilo dílo O myších a lidech, asi to chce čas, k tomu dospět. :-) -----PRÁCE NA TENTO TÝDEN: Řešení z minulého týdne - pracovní list z literatur Pokud se vám líbí téma, ale nejste si jisti, jak přesně má vypadat předepsaný literární útvar, vyberte raději něco jiného. Lepší je vybrat téma méně sympatické a zpracovat ho předepsaným způsobem. Buďte také opatrní, ať od tématu neutečete - za nedodržení tématu jsou bodové sankce.. Může to být vizionář a lidumil a nebo také vydřiduch, který nás ihned, jak doběhne pracovní smlouva (nyní je hitem pracovní smlouva na dobu určitou), bez milosti vykopne. Plnit si sny je velice důležité, ne vždy je na ně v pracovním procesu čas a hlavně chuť. Stále se někam odsouvají, až nakonec zůstanou jenom těmi sny

Moderní-Dějiny.cz Nové směry výtvarného umění - pracovní ..

Základní politické ideologie. Co je to ideologie a doktrína? Politický program vždy vychází jednak z reflexe skutečnosti (konkrétní opatření na odstranění společenských nedostatků - např. progresivní zdanění, milionářská daň, či naopak rovná daň, snížení daní apod.), jednak z určité doktríny nebo ideologi Pracovní sešity vytvořené v rámci projektu Inovace Tradiční cukrářské postupy Moderní úpravy moučníků a jejich servis, netradiční zmrzlinové výrobk

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do ško

Tématická oblast Literární historie - směry, osobnosti Číslo a název materiálu VY_ 32_ INOVACE_ 0312_ 310 Osobnost českého vitalismu Anotace Osvojování a procvičování pojmů literární historie Vytvořeno 20.4. 2013 pracovní sešit, Didaktis, Brno 2010 Literární směry počátku 20. stolet Proto pošlete náhradou pracovní listy o Covidu z týdne od 9. 11., které jsme procvičili v hodině a pracovní list Simpsons family z minulého týdne - poslat do středy 25. 11

Literární výchova Inkluzivní škol

Pracovní listy a prezentace se věnují i některým významným osobnostem naší i světové literatury. Zdůrazňují celkový význam literárních souvislostí od počátků do současnosti. Nabízí využití k prohloubení a opakování učiva literární historie evroého kontextu Rozvrhni si čas - ke všem bodům struktury ústní zkoušky se budeš muset vyjádřit. Zadání zkoušky Struktura zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu. 1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 3 částmi: I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr II. část: vypravěč. Poetismus je avantgardní literární směr, který vznikl v Československu ve dvacátých letech dvacátého století, konkrétně se uvádí rok 1923, i když sám pojem poetismus byl použit až o rok později Vznik a vývoj poetismu. Evroá literatura první poloviny 20. století se Vznik poetismu odráţí bouřlivou poválečnou dobu s. Soustřeďují se na literární osobnosti, politické a hlavně kulturní události, které ovlivňovaly literaturu uvedeného období. Na základě konkrétních úryvků materiály prověřují schopnost pracovat s uměleckým textem

Realismus je možné v kontextu literatury vztáhnout na umělecký směr, epochu, na literární program nebo také vůbec na šíře chápaný styl. V umělecké a literární kritice se termín realismus systematicky objevuje od poloviny 19. století, kdy jej jako označení svého jednoduše formulovaného a protiromanticky zaměřeného programu začali používat malíř Gustave Courbet. Pro český jazyk - jazykovou i literární výchovu je určen pracovní list Střípky z historie Prostějova - zaměřeno na práci s textem, doplňovačka a pověsti. V hodině slohu je možné použít pro shrnutí celého tématu Pětilístek vědních oborů, tj. lingvistické a literární bohemistiky a jejich didaktik. Protože zkouška z českého jazyka 1.13.3 identifikuje podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí; Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Váha ústní zkoušky v rámci cel 17. VY_32_INOVACE_277 Ernest Hemingway - pracovní list Při interpretaci literárního textu uplatňuje žák své znalosti, využije vědomosti o literárních žánrech a literárněvědních termínech. 18. VY_32_INOVACE_278 Erich Maria Remarque - pracovní list Pracovní list může být zadán jako domácí úkol, n uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře České meziválečné drama. avantgarda, klasická scéna pokrytí průřezových témat Reakce na válku. výstupy učivo vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska. vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých dě Kroužky. GymTV; GymBand; Všechny kroužky; Projekty zahraniční. Erasmus+; Cena vévody z Edinburghu; KES; Evroé literární dobrodružství; Všechny.

 • Katy perry part of me.
 • Uzda na koně.
 • Špaldové muffiny s tvarohem.
 • Jablečný štrůdl na plech.
 • Motivy tetování had.
 • Rostliny do štěrkových záhonů.
 • Prodej velblouda.
 • Moraviaman 2018 výsledky.
 • Mazda cx 7 2.2 rozvody.
 • Recepty s bazalkou.
 • Dobrý ředitel školy.
 • Blancheporte katalog jaro léto 2019.
 • Dub natur podlaha.
 • Podřazená slova ke slovu houby.
 • Reflex native whey.
 • Oční klinika liberec recenze.
 • Recepty bez másla.
 • Intrastat 2019 změny.
 • Free email address.
 • Halka třešňáková finstina.
 • Lymfom u dětí.
 • Neutrogena.
 • Dusek csfd.
 • Implast canu.
 • Xanax droga.
 • Chernobyl diaries.
 • Chanel 2.55 cena.
 • Ombre diy.
 • Panske hodinky cerne.
 • Mahant amar baharati.
 • Bohyně snů.
 • Psychologické otázky.
 • Stavba kachlovych peci.
 • Regiony afriky.
 • Stavba plotu na vlastním pozemku.
 • Jak vybrat banjo.
 • Vývojová psychologie pracovní listy.
 • Mobilheim zlín.
 • Heidi janků youtube.
 • Humanitní povolání.
 • Mysql tutorial.