Home

Světová literatura 20. století orwell

Světová literatura 1

Světová literatura 1. poloviny 20. století Charakteristika doby dobíhá atmosféra secesního stylu (přelomu století) nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu 1. světová válka bezohledně smetla všechny dosavadní zvyklosti v morálce, politice, kultuř Světová knihovna. Ve školní knihovně 1 ks. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 93 Orwell, G.: Farma zvířat Aurora, 2004, Gössel G. 40. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literárních děl Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie

Literatura 20. a 21. století světová literatura

Maturita - Český jazyk - Světová literatura 20

Světová literatura 2

Světová literatura 2. poloviny 20. století - maturitní otázka: 21x: 6. Tržní selhání - mikroekonomické problémy, úloha vlády v ekonomice - výpisky z přednášky: 15x: 7. Nabídka a poptávka - výpisky z přednášek: 8x: 8. Trh kapitálu - výpisky z přednášek: 8 SVĚTOVÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ Poezie Apollinaire Guillaume Alkoholy Francl Gustav Ginsberg Allen Kvílení Zábrana Jan Próza Amis Kingsley Šťastný Jim Mucha Jiří Bradbury Ray 451 stupňů Fahrenheita Emmerová, Jarmila; Škvorecký J. Bulgakov Michail Mistr a Markétka Morávková Alena Camus Albert Cizine SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla) Bible Boccaccio Giovanni Dekameron Cervantes Saavedra Miguel de Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Dante Alighieri Božská komedie (P) Diderot Denis Jeptiška Eurípidés Médeia (D) Komenský Jan Amos Labyrint světa a ráj srdc Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla: Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla: Světová literatura 20 a 21. století min. 4 literární díla: Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních dě SVĚTOVÁ LIT 2. POL 20. STOL. LIT - Literatura. Hodnocení materiálu: George Orwell - 1984 odehrává se v r. 1984 - vykresloval totalitu stalinského typu, věrně, mistrně amer. literatura vrchol 40. a 50. let život brát jako opojení, chtěli žít po svém (bez šablony).

Světová próza 1. pol. 20. stol. - Český jazyk - Maturitní ..

Georgie Orwell - Angličan, utopický spisovatel •Farma zvířat - alegorická bajka, jeden druh zvířat tyranizoval druhé, - alegorie na totalitní systém LIT - Literatura - Světová literatura v 2. pol 20. století; LIT - Literatura - Světová literatura v první polovině 20. století. Světová literatura 2. poloviny 20. století. Český jazyk a literatura - čtvrtý ročník. Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz. Pracovní list, který využívá znalostí z oblasti literatury 20. století, jde prakticky o závěrečné opakování. Inovace - mezipředmětové vztahy - dějepis, ZSV. Studijní materiál Světová literatura druhé poloviny 19. století - literatura už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-) Světová literatura 20. a 21. století Amis, K. Šťastný Jim Apollinaire, G. Alkohol

4 George Orwell (1903-1950) Světová literatura 2. poloviny 20. století Sci-fi a fantasy 2. polovina 20. století - G. Orwell, Bradbury, I. Asimov, J.R.R.Tolkien, T. Pratchett, J.K. Rowlingová Znaky sci-fi literatury - vědeckofantastická literatura čerpá z poznatků moderní vědy a techniky - předpoklady vývoje společnosti s technickými vymoženostm George ORWELL (1903-50) Světová literatura 20.století v kostce, Libri 1999, s. 125); v dílech se prolíná svět reálný a snový, magický či mytologický, prolínají se časové roviny (často charakter jakési časové smyčky)s mýty společné nejen samozřejmé přijímání zázraků, ale. Existencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, postmodernismus atd. Významní představitelé světového dramatu 20. století, mnoho ukázek s doprovodným komentářem. Slovník výslovnosti cizích jmen, přehled laureátů Nobelovy ceny za literaturu světová literatura 20. století, prvky sci-fi . dobrá myšlenka je zničena, pokud se nesprávní lidé dostanou k moci; kritika komunismu, stalinismu a poměrů v Sovětském svazu; tendence lidí k třídnímu rozdělení . Obsah díla: Na anglické farmě Jonesových dochází ke vzpouře zvířat, které jsou nespokojené se svým údělem Světová literatura druhé poloviny 20. století. Vliv zážitků z 2. světové války Socialistický blok - studená válka, snaha o globalizaci. Obraz války. Protest proti krutosti Patetická oslava hrdinství, statečnosti Rozbor lidské psychiky, dojemnost Satirický nebo humoristický pohle

Světová literatura 2. poloviny 20. století. hlavní téma poválečné literatury - 2. světová válka - aktuální i dnes o válce - přímí účastníci, i mladší - inspirace k mimořádným literárním výkonům George Orwell - Farma zvířat, 1984. Jméno: Světová literatura 2. poloviny 20. století Přidal(a): Káťa . Historický kontext. 2 světová válka (1939-1945) = holocaust, atomové bomby => zásadní vliv na vývoj ve 2. polovinu 20. století; Nevyšly plány na poválečnou spolupráci -> od konce 40. let tzv. studená válka (do 1989) - USA x SSR (ČÍNA Světová próza 1.poloviny 20.století (mezi válkami) Nástup moderní literatury- ubývá dějovostí, literatura je subjektivnější, proměny ve vnímání času, konfrontace vnitřního světa s okolím, prvky absurdity, podtext- mnohé zamlčuje a nechává čtenáře domýšlet a hodnotit, prolínání několika významných rovin, experimentace s jazykem, nehledá odpovědí na. Světová próza ve 2. pol. 20. století Ve druhé polovině 20. století nacházela literatura mocné inspirační zdroje v dramatickém vývoji světa. Byly tu nejen otřené zkušenosti z největšího válečného střetu, ale i hrozivé napětí z rozdělení světa poválečného Transcript Světová literatura 2.pol.20. stol Světová literatura 2. poloviny 20. století ZNAKY A SMĚRY V LITERATUŘE zobrazení zážitků z 2. světové války Deník Anny Frankové (film. zpracování) Anna byla dívka z německé židovské rodiny

Světová literatura 20. století: 8.2.2007 ve 14.15 v UA5 Další program (přesný rozpis do maturit): 13. Meziválečná literatura v Rusku (ar 14.2. a 21.2.) - smrt avantgardy (vrah je komunista!) - zrod socialistického realismu - stěžejní osobnosti: Zamjatin, Bulgakov, Platonov, Pilňak, Majakovskij, Jesenin, Gorkij 14 22.MO. Světová literatura druhé poloviny 20. Století. Boris Polevoj Příběh opravdového člověka Pilot je sestřelen nad tajgou,při nehodě si poraní obě nohy,ale rozhodne se přežít.Plazí se do civilizace,cestou ho napadá medvěd.Medvěda zastřelí a nakonec je zachráněn.Dostane protézy,když ho komise vyslýchá,chce zpátky na bojiště.Pro jeho vůli a odhodlání je.

Světová literatura Levné knih

a) historický kontext první světová válka (1914-1918); nové poválečné uspořádání: vznik nových státu, rozpad Rakouska-Uherska 1917: Velká říjnová revoluce: vznik SSSR 1929: počátek hospodářské krize na burze v USA druhá světová válka (1939-1945); b) kulturní a umělecký vývoj 1. poloviny 20. století avantgarda:; z fr. slova předvoj, přední strá Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Téma 1 - Literatura přelomu 19. a 20. století. Téma 2 - Světová literatura 1. poloviny 20. století. Moderní umělecké směry 20. století. Světová literatura. Procvičovací test_téma 2. Téma 3 - Česká poezie 1. poloviny 20. století. Téma 4 - Česká próza a drama 1. poloviny 20. století. Kurz

13. LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ. A)Světová ..

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: 1984 (rozbor) (4) (George Orwell) - Román 1984 byl vydán v roce 1949. V době, kdy George Orwell tuto knihu psal, nemohl tušit, jak prozíravá svým obsahem bude. O několik let později se s některými skutečnostmi knižní.. Česká literatura v 2. polovině 20. století Podrobnější informace naleznete v článku Česká literatura v letech 1945-1990 . V poezii k oficiálně vydávaným autorům patřili Vladimír Holan , František Hrubín , Miroslav Holub , Oldřich Mikulášek , Jan Skácel , nebo Jiří Žáček Světová literatura 20. století. Světová literatura 19. století Farma zvířat (George Orwell) NAHRAJ SVÉ ZÁPISKY. Poděl se o své čtenářské deníky a zápisy ze školy s ostatními žáky a studenty. Navíc můžeš dostat odměnu. PŘISPĚT SVOU PRACÍ. SVĚTOVÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ. Albert Camus - Cizinec. Jean-Paul Sartre - Zeď . Romain Rolland - Petr a Lucie. Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ. Ernest Hemingway - Vojákův návrat . Ernest Hemingway - Stařec a moře. George Orwell - 1984. George Orwell - Farma zvířat. William Styron - Sophiina volb

Česká literatura 20. století; Česká literatura 19. století; Světová literatura 19. století; Česká literatura do konce 18. století; Literární žánry a druhy; Americká literatura v poválečných letech; Antonín Dvořák; George Orwell - vizionář; Evroá literatura po 2. sv. válce; Existencialismus; Figury a tropy. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza

Klasikové pořád táhnou: Solženicyn a Orwell, Chandler i

Světová literatura 20. a 21. století (min.4) Michail Bulgakov Mistr a Markétka Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Umberto Eco Jméno růže Christiane Felscherinow My děti ze stanice ZOO Francis Scott Fitzgerald Velký Gatsby Poslední kapitán Anna Franková Deník Anny Frankové Gunter Grass Plechový bubíne A)Světováliteratura 2. poloviny 20. století • od 40. let 20. stoletíprošel svět řadou změn • proběhl nejničivějšíkonflikt vdějinách lidstva • po jeho skončeníse vytvořily dva soupeřící a nesmiřitelnébloky • došlo koslabenívlivu evroých velmocí • život lidíovlivnil prudký rozvoj voblasti vědy a techniky

Světová literatura první poloviny 20. století. Reakce literatury na 1. světovou válku HotPot. Meziválečná světová literatura - tradiční HotPo Kategorie: Ostatní literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: George Orwell Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Farma zvířat od George Orwella.Popisuje jak děj, tak i charakteristiku postav díla Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla: G. Orwell 1984 Farma zvířat W. Styron Sophiina volb

Světová klasická literatura Vrcholná díla české i světové klasické literatury za vynikající ceny. Levné knihy vám přinášejí to nejlepší především z literatury 19. a 20. století Světová literatura. První polovina 20.století. První polovina 20.století. první světová válka /1914-1918/ druhá světová válka /1939-1945/ krajní myšlenkové názory - fašismus - komunismus. prudký rozvoj vědy a techniky. nové umělecké směry - avantgardní.

Česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam knih 1) Světová a česká literatura do konce 19. století Světová literatura Bible Starý zákon (5 knih Mojžíšových 2. polovina 20. století byla plná kvalitních českých literátů, kteří vytvořili obdivuhodné množství děl. Není rozhodně jednoduché si zapamatovat ty nejdůležitější, natož všechny. Přesto věříme, že to zvládnete a zvládnete všechny školní testy zaměřené na 20. století. Chceme vám pomoci, a proto jsme připravili tuto sekci s testy z literatury

George Orwell - 1984 rozbor díla k ústní maturitní zkoušc

 1. . 2 díla) G. Boccaccio: Dekameron próza W. Shakespeare: Hamlet drama W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy drama Světová a česká literatura 19. století (
 2. gway Sbohem, armádo Komu zvoní hrana Stařec a moře Erich M. Remarque Na západní frontě klid George Orwell Farma zvířat Alexandr I. Solženicyn Jeden den Ivana Denisoviče William Styron Sophiina volba Antoine de Saint Exupéry Malý princ Romain.
 3. . 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století

Světová a česká literatura v 19. století 20. Edgar Allan Poe: Havran 21. Edgar Allan Poe: Povídky (Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů, Černý kocour, Vraždy v ulici Morgue) 22. Victor Hugo: ídníci 23. Victor Hugo: hrám Matky oží v Paříži 24. Gustave Flaubert: Paní ovaryov Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 díla) Camus Albert: Cizinec 2005, Garamond Bulgakov Michail: Mistr a Markétka 1990, Odeon Beckett Samuel: Čekání na Godota 1986, Odeon Fitzgerald Francis Scott: Velký Gatsby 2000, Odeon Franková Anna: Deník Anny Frankové 2006, Triád George Orwell: 1984 (E. Šimečková) Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama ŠKOLNÍ SEZNAM DĚL K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1. Giovanni Boccaccio: Dekameron, DOROVSKÝ, ì í

Světová literatura 20. a 21. století 48. G. B. Shaw Pygmalion 49. E. M. Remarque Na západní frontě klid 50. R. Rolland Petr a Lucie 51. E. Hemingway Stařec a moře 52. A. de Saint -Exupery Malý princ 53. G. Orwell Farma zvířat 54. A. Moravia Horalka 55. Ch. Potok Jmenuji se Ašer Lev 56. A. I Hledáte literatura světová? Na HLEDEJCENY.cz naleznete literatura světová známých značek - vybírejte literatura světová a ušetřete až 60% z běžné ceny Světová literatura 20. a 21. století 41. Anton Pavlovič Čechov: Povídky 42. Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry 43. George Bernard Shaw: Pygmalion 44. Allen Ginsberg: Kvílení 45. Jacgues Prevert: Slova 46. Franz Kafka: Proměna 47. Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby 48. Michail Bulgakov: Mistr a Markétka 49

Světová literatura 20

Žák vybírá 20 literárních děl, z nich: -světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla -světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla -světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla -česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních dě Literatura 20. a 21. století - světová Isaac Asimov Já, robot Samuel Beckett Čekání na Godota drama Ray Bradbury 451 stupňů ˚Farenheita J. Emmerová, J. Škvorecký Albert Camus Cizinec M. Žilina A. C. Clarke Vesmírná odyssea A. P. Čechov Višňový sad drama A. C. Doyle Pes baskervillský F. Ge

Světová literatura 1. poloviny 20. století. Antiutopie Čítanka 1. Charakteristika antiutopické literatury A) význam pojmu utopie a utopie v literatuře B) význam pojmu antiutopie a antiutopie v literatuře 2. Kulturní okolnosti vzniku antiutopi

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

 1. George Orwell - Farma zvířat - Literatura - Střední školy
 2. GVI.cz Školní seznam titulů z české a světové literatury ..
 3. SVĚTOVÁ LIT 2. POL 20. STOL., LIT - Literatura - - unium.c
 4. SVĚTOVÁ PRÓZA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ, LIT - Literatura ..

Český jazyk 3 - DUM gymje

Světová próza ve 2

 1. Světová Literatura 2 Poloviny 20
 2. Čítanka k přehledu světové literatury 20
 3. 21. světová literatura 1. poloviny 20. století. německy ..
 4. Představitelé moderních literárních směrů ve světové
 5. DUMY.CZ Materiál George Orwell
 6. LIT3: Světová literatura
 7. George Orwell - 1984 (rozbor) (4) Čtenářský deník

Česká literatura - Wikipedi

 1. Maturita z literatury - KeStudiu
 2. Literatura - KeStudiu
 3. Kurz: Literatura - septima B 2019/202
 4. George Orwell - Farma zvířat - Čtenářský-deník
 5. Klasická literatura Levné knih
 6. Světová a česká literatura 19
 • Svitici pismena velka.
 • Fujairah more.
 • Kde koupit cialis bez předpisu.
 • Zs lipence.
 • Ment svět draků.
 • Bukovanský mlýn restaurace.
 • Raketoplan.
 • Matylda flanderská.
 • Sail mgk.
 • Ostrozrakost.
 • Rozdělení bezpečnostních přestávek.
 • Povinné očkování dětí.
 • Výměna alternátoru fabia.
 • Targin.
 • Proutěný kočár.
 • Složení podlahy v garáži.
 • Blešák vlato otevírací hodiny.
 • Lenoška ikea bazar.
 • Betonová podlaha ve starém domě.
 • Orkánu.
 • Společenské halenky pro plnoštíhlé.
 • Montana mapa usa.
 • Teleskopický obušek police.
 • Mistrovství světa v silniční cyklistice 2020.
 • 28 měsíců poté.
 • Satelitni snimky oblacnost cr chmu.
 • Kolečkové brusle 4 kolečka.
 • Free1 tetovani.
 • Lenovo yoga tab 3 android.
 • Nejlepší fotoaparát 2018.
 • Zalomení textu v tabulce.
 • Osuška nhl.
 • Moraviaman 2018 výsledky.
 • Inzert expres cz prace podnikani.
 • Feng shui brno.
 • Binární opce demo.
 • Insta stories.
 • Krvácení z křečových žil.
 • T 34 csfd.
 • Ppm calculation.
 • Háčkovaný fusak na miminko.