Home

1. světová válka pracovní list 5. ročník

www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 5.ročník - 1 ..

1. světová válka. 8. 5. 2011 Prezentac 1. světová válka. DUM číslo 150525. Nová Pracovní list pro 5.ročník je možné použít pro společnou i samostatnou práci. VM je určen na ověření znalostí učiva historie 1.světové války a vzniku ČSR. Klíčová slova: dějiny, historie,. z textu. (Pracovní list je složen tak, aby žák viděl pouze tato 4 slova). Seznámení s cíli hodiny. 2. Uvědomění - pracovní list č. 1 - text Práce s textem 1. Světová válka - úvod. Žáci si čtou individuálně a podtrhávají v textu informace podle daných instrukcí. Po přečtení textu zapisují, zda nalezl Ročník: Ke stažení Pracovní list - První světová válka. Vznik československého státu : 5. VY_32_INOVACE_8_45.pdf (515882) VY_32_INOVACE_8/46: Pracovní list - První Československá republika - demokratický stát. Pracovní list - Život v Československu mezi dvěma válkami : 5. Materiál shrnuje základní fakta o 1. světové válce, může sloužit jako zápis do sešitu a k prohlížení obrázků. Klíčová slova P32_dotkin , 1914 - 1918 , atentát , legie , zahraniční odboj , vznik ČSR , ZŠ , vlastivěda , 5. ročník

DUMY.CZ Materiál 1. světová válka

1. světová válka v obrazech Materiál obsahuje fotografie zachycující významné události 1. světové války. Žák odpovídá na otázky vztahující se k událostem na fotografii, snaží se o interpretaci události na fotografii Pracovní list č. 14 Vlastivěda - 5. ročník ZŠ Řešení: Důležité skutečnosti a postavy z novějších českých dějin - 1. světová válka - vznik Československé republiky - III. Test: (správnou odpověď zakroužkuj) 1. První světová válka zachvátila: a) celou Evropu b) střední Evropu c) celý svět 2 Vlastivěda - 5.ročník- Pracovní list. Dobrý den, posílám pracovní list do Vlastivědy - Válečná a poválečná léta , 2. světová válka. Děti si text doplní podle učebnice. V pátek pošlu vyplněný list na kontrolu Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

VY_32_INOVACE_8_3 Vlastivěda - 1

Dějepis: 1. světová válka Novověk ø 65% / 2440 × vyzkoušeno; 1. světová válka(2.) Novověk ø 70.7% / 12901 × vyzkoušeno; 1.Světová válka Moderní dějiny ø 74.5% / 2532 × vyzkoušeno; 1. světová válka (1914) Moderní dějiny ø 49.8% / 4445 × vyzkoušeno; 1.Světová válka Novověk ø 68.7% / 3475 × vyzkoušeno; První. Odraz 1. světové války v moderní výuce - Odraz 1. světové války v moderní výuce: 03-Prezentace a pracovní listy 03-Prezentace a pracovní listy Obsah

První světová válka I. dějepis, 4. ročník. Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz. Pracovní list k dějinám první světové války v letech 1914 - 1916. Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využití ICT, mediální technika. 2. VY_32_INOVACE_11_02. Doba bronzová. dějepis, 1. ročník. Mgr. Jaromír Baranok baranok. První světová válka - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad © 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno službou WebnodeWebnod 1938, ročník XX, číslo 236, s. 1. Přebudovaný stát bude žít dál. Večerní České slovo, sobota 8. 10. 1938, ročník XX, číslo 236, s. 3. Druhá světová válka (1939-1945) Druhá světová válka - příčiny. Druhá světová válka - vzestup Osy. Druhá světová válka - síly se vyrovnávají. Druhá světová válka.

Tematický celek dle ŠVP První světová válka v české a světové literatuře Předmět, obor, ročník Česky jazyk a literatura, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských stojů, 2. ročník Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z tematické oblasti 1. svět. válka v literatuře I. světová válka - rok 1914 (3.5.2013) Reflexe první světové války ve výtvarném umění (1.5.2013) Světová válka profesorů (2.12.2011) Legie jako téma propagandy (21.11.2011) První světová válka 1914 - 1918 (11.3.2011) Češi za první světové války aneb Česká politika proti Masarykově odbojové akci (28.9.2010) I. První světová válka - První a druhá etapa války (1914-1916) 20 minut čtení První světová válka - třetí a čtvrtá etapa války (1917 - 1918 1. Nejznámější americký herec v němé éře filmů - buřinka a hůl 2. Francouzská pevnost, u které byla svedena největší bitva I. světové války 3. První Československý prezident 4. Britský premiér, který podepsal Mnichovskou dohodu 5. Bojový plyn za I. světové války 6. Italský fašistický diktátor 7 15,5-18,5 miliónů lidí (včetně civilistů a pohřešovaných), dalších cca 22-23,5 miliónů bylo zraněných (řada z nich těžce). Po dobu 1567 dní umíral v důsledku válečných událostí člověk každých 7,3 sekundy. Když válka skončila, svět se navždy změnil. 1.

První světová válka - Digitální učební materiály RV

1. světová válka 1914-1918 - Digitální učební materiály RV

Úvodní stránka. Vítejte na portálu dějepis.com - českém serveru poskytujícím informace o našich i světových dějinách. Smyslem těchto stránek je zpřístupnit informace o naší i světové historii v přibližném rozsahu učiva středních škol tzv. počítačové generaci - tj. převážně studentům a mladým lidem, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o. 1. světová válka - začátek 1939 2. světová válka - konec 28. října 1918 vznik samostatného Československa 17. listopadu 1989 Protektorát Čechy a Morava 1942 podepsaná Mnichovská dohoda 1883 Atentát na R. Hendrycha 1914 Sametová revoluce 1938 8 První světová válka 1914 - 1918; I. světová válka - 1915/1916; I. světová válka - 1917/1918; Vznik Československa; Metodika > Pracovní texty > Počátek století a první světová válka. Rozchod Slováků s Uherskem a vznik ČSR; Georg Heym - příběhy úzkosti a zla - pracovní listy k interpretaci expresionistické próz

Číslo listu Téma Ročník Anotace VY_52_INOVACE_01 Praha a okolí 5. pracovní list je zaměřen na opakování a procvičování probraného učiva s využitím VY_52_INOVACE_17 Druhá světová válka 5. Pracovní list je zaměřen na opakování učiva o druhé světové válce VY_52_INOVACE_18 Obnova demokracie 5. 1. Vysvětlit pojem a příčiny imperialismu a kolonialismu 2. Vyjmenovat státy, které se imperialismu účastnily + území, které tyto státy ovládaly 3. Vysvětlit pojem rasové teorie + jak se to projevovalo v praxi 4. Který kontinent byl kolonizován ve 2. pol. 19. st. a proč 5. Popsat vztahy mezi kolonisty a původními obyvateli 6 Zásobník cvičení - otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika - a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list. Doporučená videa a procvičování v emailech. 7. třída Opakování dosud probraného učiva Novověk - 1. světová válka.

Literatura pro 3. ročník 4 1 Světová poezie v 1. polovině 20. století 1.1 Opakování učiva 2. ročníku Úkol 1 Vyluštěte křížovku. (23b) Významný představitel v deckého realismu u nás. Sm r, který se snažil zachytit prchavý okamžik, dojem 5. Ročník - Vlastivěda. Závěrečný test Soubor: VY_32_INOVACE_20C_PrSl.odt Mgr. Romana Šůlová: Anotace: Žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti naší vlasti. Pracovní list opakuje učivo významných událostí nových českých dějin. stáhnout soubor: Cesta k demokracii Soubor: VY_32_INOVACE_19C_PrSl.odt. Pracovní list z vlastivědy pro 5. ročník - období 19. stol. Hospodářský rozvoj v našich zemích. Součástí pracovního listu jsou správné odpovědi, odkazy a návod k práci (pro učitele) Evropa - pracovní list - vypracovala Mgr. Petra Makovičková Návrat k demokracii, vznik České republiky První světová válka - vypracovala Mgr. Petra Makovičkov

prvnÍ svĚtovÁ vÁlka - 1 dc : komunikace - psp - 3 dc : vznik ČeskoslovenskÉho stÁtu : pracovnÍ list - 1 dc studijnÍ obory, nÁstavba. 1. roČnÍk: 2. roČnÍk: 3. roČnÍk: 4. roČnÍk: pek - 1 dc, 1 na: ÚČetnictvÍ - 2 na: kapitÁlovÝ trh : cena - marketingovÝ mix - mam - 1 na: cena - marketingovÝ mix - dmm - 2 dc. Ročník: 2. ročník čtyřletého (6. ročník osmiletého) gymnázia Autor: Mgr. Milan Kratochvíl Datum vytvoření: 20. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 3. 5. 2013 Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup: Definuje příčiny, průběh a následky třicetileté války v Evropě i českých zemích 1. SVĚTOVÁ VÁLKA - 5. ročník + ZAPAMATUJTE SI.... Záminkou pro vyhlášení (vypuknutí) 1. světové války byl atentát na synovce Františka Josefa I., následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku během pobytu v Sarajevu. Pracovní sešit str. 15 / Poradíš si s úkoly 1 a 2? Nápověda*TAJENKA VE CV. 1.

Válka v literatuře - soubor pracovních listů a textů pro 8. ročník (mezipředmětové vztahy s dějepisem 8 - 1. světová válka), evokační aktivita, válka v poezii - J. A. Rimbaud (Spáč v úvalu), Fr. Šrámek (Raport), 1. světová válka - E. M. Remarque (Na západní frontě klid) 19 Na začátku hodiny si napíšeme test - 1. světová válka na známky (až po zápis Češi a Slováci v 1.sv.v.). DOMÁCÍ ÚKOL: Vypracujte pracovní list: Pracovní list - Československá republika Pošlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript

ZŠ - První světová válka (14) - Dějepisně

Český jazyk - list ČJ 1, cv. 6 napište jako chodící diktát do sešitu D (př. list dej do obýváku a diktát piš v pokojíčku). Potom si diktát opravte červenou pastelkou ( ne mazacím perem!) a napište počet chyb. Kdo to má bez chyby, napíše si velkou 1. Matematika - list M 1, cv. 8, 9 - list M 2, cv. 1,2, 8. ročník - Dějepis 1.světová válka . 1.světová válka . Pracovní list k upevnění hlavních pojmů probíraného učiva. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-iii-d-16.pdf: Velikost: 567.78 KiB 6. 2010 - příprava na test vědy, kultury a 1. světové války je zde: test_1. sv. válka . Než začne Velká válka (tak se té první světové říkalo, než přišla ještě větší druhá), ještě něco kultury a vědy. Za Einsteinem, ozářenou madam Curie a Vincentem s uříznutým uchem! 1. SVĚTOVÁ VÁLKA Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Hledáte Pracovní listy k učebnici Život na Zemi 5/1 pro 5. ročník ZŠ od Helena Chmelařová,Dlouhý A.? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků

Téma hodiny 1. světová válka Označení VY_32_INOVACE_19_1. světová válka opakování Autor PhDr. Jana Žáková Materiál slouží jako pracovní list k opakování učiva pro jednotlivce nebo skupiny Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská Vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnic Téma Druhá světová válka Vytvořila Mgr. Šárka Valhová Dne Šablona byla odzkoušena 6.4.2013 Ročník 5. Vzdělávací oblast Člověk a Země - vlastivědná část Anotace Pracovní list slouží k upevnění znalostí o druhé světové válce - příčiny vypuknutí, válčící státy, situace v průběhu války F8 - pracovní list VÝKON PŘI VYBĚHNUTÍ DO SCHODŮ (pdf) F8 - pracovní list VÝKON PŘI VYBĚHNUTÍ DO SCHODŮ (Word) DĚJEPIS. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - zápis. NĚMECKÝ JAZYK. NJ (pracovní list) - řešení opakování 1.lekce. MATEMATIKA, CHEMIE. ANGLICKÝ JAZY Pracovní list je určený pro 5. ročník. 06. II. světová válka - Lidice . Pomocí prezentace se žáci seznámí s obcí Lidice, která byla za II. sv. války nacisty vyhlazena. Pracovní list je určený pro 5. ročník. 07. Od pravěku po pověsti o starých Slovanech . Žáci si v prezentaci zopakují nejdůležitější pojmy z učiva.

PRACOVNÍ LIST č. 1 VLASTIVĚDA DĚJEPIS - II. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Doplňte údaje do textu Československo v letech 1918 - 1939 patřilo k hospodářsky a demokraticky _____ zemím světa. Mnichovskou dohodou _____o část svého území. V roce 1939 dochází Téma: Druhá světová válka Učivo: TEREZÍN - projekt. Cíl: Dokáže popsat život v Terezíně za 2.světové války. Zadání: V pátek jsme si rozdali pracovní listy, kde máte shrnuty základní informace o Terezíně - pracovní list máte ještě jednou zde - TEREZÍ 1. ročník. PRACOVNÍ LIST - literární druhy a žánry. Podstata a fce umělecké literatury; 3. ročník. Atmosféra konce 19. století 1. světová válka ve světové literatuře → rozbor Na západní frontě klid → rozbor Petr a Lucie → rozbor Sbohem,. Druhá světová válka. Pracovní list k prezentaci. Úkol č. 1. Úkol č. 3. Osude, ty řídíš životy nás všech. Molo, to vidím, ale jinak nic jiného. Neobešlo by se to bez gest a posunků? Zájezd do frankofonních zemí se mi líbil. Zaujali mne lvi, chytající svou kořist V souladu s RVP ZVModerní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žákůKaždé ucelené téma je zakončeno projektem Výprava za poznánímTexty doprovázejí barevné kresby a fotografieUčebnice obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahůUčebnice obsahuje kapitoly:Opakování učiva 4. ročníkuVláda Habsburků v ČecháchŽivot v barokuVzdělávání.

1. světová válka (1914 - 1918) Ve své době se jí říkalo Velká válka, která co do hromadného ničení a zabíjení neměla obdoby. Na jejím konci ležely ohromné říše v troskách a vratký mír položil základy příštích konfliktů Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové. Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor. pracovní sešit 50/1; PŘÍRODOVĚDA - rozmnožovací soustava. prezentace - projdi si; učebnice - 66,67 - přečti, pochop, doptej se ,udělej si zápis do sešitu; VLASTIVĚDA - 1. sv. válka - znovu si projdi informace. pracovní list - odpověz na otázky, tyto základní informace si zapamatu

Pracovní sešit v návaznosti na učebnici obsahuje: Kultura v 1. polovině 20. století - Kultura, Literární druhy a žánry Česká literatura v letech 1890 -1918 - Literatura 1890-1900, Vývoj českého divalda 1890-1918 Světová literatura v letech 1900-1914 Česká literatura v letech 1918 - 1938 - Pr 5 recenzí Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit 4.5 Podrobnosti Pracovní sešit v návaznosti na učebnici obsahuje: Kultura v 1. polovině 20. století - Kultura, Literární druhy a žánry Česká literatura v letech 1890 -1918 - Literatura 1890-1900, Vývoj českého divalda 1890-1918 Světová literatura v letech 1900-1914. format_list_bulletedKategorie . Kategorie close. Žhavé aukce timer Končící looks_one Od 1 Kč poll Nejlepší prodejc

5. ročník - Člověk a jeho svět - Vlastivěda - Druhá světová válka. autor VM: Bc. Jan Růžička. období vytvoření VM: červen 2012. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 5. ročníku vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, vyučovacího předmětu Vlastivěda, tematického okruhu - Lidé a čas Nová literatura pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit . Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zároveň vychází z potřeby studentů najít odpovídající publikaci, která by jim studium literatury usnadnila a zatraktivnila Pracovní sešit v návaznosti na učebnici obsahuje: Kultura v 1. polovině 20. století - Kultura, Literární druhy a žánry Česká literatura v letech 1890 -1918 - Literatura 1890-1900, Vývoj českého divalda 1890-1918 Světová literatura v letech 1900-1914 Česká literatura v letech 1918 - 1938 - První světová válka v české literatuře, Vývoj českého divadla Světová.

5. ročník Vlastivěda historie www.skolabelkovice.c

Třicetiletá válka - opakování . 1. Vysvětli pojmy . EMIGRACE - JE OPUŠTĚNÍ (ČI ÚTĚK) ZE ZEMĚ PŮVODU A PŘESTĚHOVÁNÍ SE DO JINÉ ZEMĚ. ARCIBISKUPSTVÍ - SÍDLO ARCIBISKUPA REKATOLIZACE - OBNOVOVÁNÍ KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ ABSOLUTISMUS - ZPŮSOB VLÁDY, KDY JE VEŠKERÁ MOC V RUKOU PANOVNÍKA 2. Seřaď panovníky podle pořadí, ve kterém vládli První světová válka - pracovní list 1. Doplň text: První světová válka probíhala v letech. - . Záminkou pr Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email : kundrum@centrum.c

Luštěnky Vlastivěda dějepis 5

 1. Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 5 - Od začátku novověku po současnost. Stejně jako učebnice je zpracován v souladu s RVP ZV a klade se v něm důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží k procvičování a upevnění učiva zábavnou a poutavou formou
 2. Výstava První světová válka a Vyškov Pracovní list 7. 5. -28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války.Některé informace však chybí nebo jsou zašifrované. Věříme, že si s nimi jako správný badatel poradíš a příbě
 3. 15 První světová válka 5.ročník; Vlastivěda; Lidé a čas. Pracovní list slouží k opakování učiva o první světové válce, součástí je i powerpointová prezentace. 16 Vznik Československa Pracovní list slouží k 5.ročník; Vlastivěda; Lidé a čas. opakování učiva vzniku ČSR
 4. VY_I/2_INOVACE _5 7 Světová nej - pracovní list Miroslav Kaňok VY_I/2_INOVACE_57 Světová nej - pracovní list 2013 Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19 Anotace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2864 Škola - adresa: Základní škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace, 793 91.
 5. Třídní stránky V.A, Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labe
 6. VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK Dobrý den, zdravím Vás a posílám úkoly z vlastivědy. Vzhledem k tomu, že tento týden slavíme 75. výročí (přečíst) , pracovní sešit str. 26 (vypracovat) 3) ZÁPIS DO SEŠITU DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA *29. září 1938- MNICHOVSKÁ DOHODA.
 7. Válka za nezávislost - pracovní list (ŘEŠENÍ) Zakroužkuj správnou odpověď (odpovědi): 1. Vztah anglické vlády k 13. anglickým osadám v Severní Americe se vyznačoval: a) podporou jejich volného podnikání b) zákazem přímého obchodu s Evropou c) zaváděním vysokých cel na vnucované dovážené anglické zbož

DĚJEPIS - PRACOVNÍ LISTY - davidmikolas

 1. 47 VY_52_INOVACE_08_30 Vlastivěda 4. Střední Čechy Pracovní list Word 3 2 48 VY_52_INOVACE_08_31 Vlastivěda 4. Jižní Čechy Pracovní list Word 3 2 49 VY_52_INOVACE_08_32 Vlastivěda 4. Severní, Západní, Jižní Čechy Pracovní list Word 5 4 50 VY_52_INOVACE_08_33 Vlastivěda 4. Oblasti ČR - opakování Didaktická hra Word 6 5
 2. pracovnÍ list k odeslÁnÍ kapitola druhÁ svĚtovÁ vÁlka - vypuknutÍ vÁlky. pracovnÍ list, druhÁ svĚtovÁ vÁlka - 1. ČÁst.docx. prezentace druhÁ svĚtovÁ vÁlka - vypuknutÍ vÁlky. druhÁ svĚtovÁ vÁlka - 1. ČÁst, vypuknutÍ vÁlky.pd
 3. 2. světová válka - nejhorší konflikt v dějinách lidstva, - souboj totalitních ideologií (fašismus, nacismus) a demokratických států (sporná je pozice SSSR, šlo o totalitní stát, který na počátku války úzce spolupracoval s Německem a okupoval východ Polska
 4. opakuj si: 1. světová válka - vznik Československa . odkazy k procvičování: Kolonisté do českých zemí přinášejí nový styl života (oblékání, pracovní návyky, zvyky), budovali města. Školní družinu zajištujeme pro žáky 1. - 3. ročníku, 4. a 5. ročník - pro dojíždějící třída s dozorem..

Vlastivěda 5 - Procvičován

Druhá světová válka; 15. Přechod k demokracii Hravá přírodověda 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ (Člověk a jeho svět) -10% 99 Kč skladem DO KOŠÍKU. Procvičujeme češtinu 5.r. - Pracovní sešit 1 36 Kč skladem DO KOŠÍKU. Barevné úlohy z češtiny 3. 27.11.2020 - Doprava ve Zlínském kraji od 1. 1. 2021, sběr PET víček . Informace k dopravě ve ZK v příštím roce nejdete ZDE . 12. prosince končí sběr PET víček na pomoc pro Kubu Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran celkem 1. SVĚTOVÁ OPAKOVÁNÍ pracovní list Word 5 4 75 VY_32_INOVACE_28_02 Dějepis 9. HOLOCAUST pracovní list a zápis Word 3 2 76 VY_32_INOVACE_28_03 Dějepis 9. ODSUN NĚMCŮ pracovní list a zápis Word 3 2 Test 2. světová válka test Word 5. Dějepis 7. ročník. Opakování raného středověku Václav IV. a Jan Hus. Dějepis 8. ročník Anglická_revoluce Anglická revoluce ppt. Francie za vlády Ludvíka XIV. Dějepis 9. ročník. Druhá světová válka 1. fáze. Druhá světová válka 1939-1945. Druhá světová válka 1939-1941 ppt. Druhá světová válka 1941-1943 pp Deník Jana Kakáče z 1. světové války - srpen 1914. Těším manželku a děti, všichni se k Bohu modlíme, o ochranu jeho a svatou trpělivost prosíme Sobota 1. VIII. První mobilizační den. O ½ 4 h. odpoledne odjíždím do Olomouce, v 5 h. se po prezentaci Neděle 2. VIII

Test Z Dějepisného Učiva - Vlastivěda 5

Datum ověření 11. 5. 2012 Ročník 4. Vzdělávací oblast lov k a jeho sv t Předmět Vlastiv da Tematický okruh Lidé a as - povstání echů proti Habsburkům Klíčová slova Katolictví, protestantismus, bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka Anotace Pracovní list je možné použit k samostatné práci žáků Soukromá stránka učitele Petra Kuličky a třídy 5.B Jdi na obsah Jdi na menu. ZŠ Lanškroun-třída 5.B-učitel P.Kulička Abecední seznam písní 5.ročník ZŠ Vl.dějiny - 2. světová válka - shrnutí.

1.světová válka :: Hravé učen

 1. Válečná propaganda za 1. světové války - pracovní list (22.4.2014) Tomáš Garrigue Masaryk - Čech, Evropan, světoobčan (27.9.2013) Válka na Itálii: zápisky vojáka Rakousko- uherské armády Bohuslava Hály (18.9.2013) I. světová válka - 1917/1918 (1.7.2013) I. světová válka - 1915/1916 (2.6.2013
 2. Pondělí - pracovní sešit 46/1. Úterý - pracovní sešit 46/2. Středa - pracovní sešit 46/3. Člověk a jeho svět. Úterý - Přečti si v učebnici stranu 56 až 57. Udělej si otázky a úkoly pod textem. Udělej si poznámky v pracovních listech na Začátek 20. století a první světová válka
 3. 7. ročník 8letého studia, 3. ročník 4letého studia Svět a naše země v 17. a 18. stol. Svět a naše země do roku 1848 Svět a naše země ve druhé polovině 19. stol. 8. ročník 8letého studia, 4. ročník 4letého studia Mezinárodní vztahy na poč. 20. stol. a 1. světová válka Svět a Československo ve 20. a 30. letech 20. stol
 4. 5. ročník, Matematika, tematické oblasti: Porovnávání čísel do milionu VY_32_INOVACE_01_RA_M- metodický list Násobení a dělení VY_32_INOVACE_02_RA_M- metodický list
 5. 2. světová válka Soubor: VY_32_INOVACE_04A_StKc.odt, 1,5 MB: Datum: 07.08.2012: Autor: Mgr. Eva Štěpánová: Anotace: Žák na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Pracovní list slouží k orientaci v dějepisných atlasech

Operace Historikon - pracovní listy - VHU PRAH

Naopak Pracovní sešit Literatura pro 4. ročník středních škol nakladatelství Didaktis si v žádném případě sami nekupujte!!! Tabulku pro seznam si stáhněte ve složce maturita, bod 2. Termíny Termíny písemných opakování. 1. POLOLETÍ. Test Světová literatura 2. poloviny 20. století - 1. část: 15. pracovní list. První světová válka - pracovní list.jpg (173.86 kB) 1. světová válka.doc (111 kB)-----25, - 29, května. Vytiskni si pracovní listy a nalep do sešitu, vy co budete ve škole vypracujeme jej společně, ostatní musíte samostatně - do 1.6. 8:00 max. My co budeme ve škole vezmi si všechny pracovní listy, co jsme vám poslal a. PREZENČNÍ VÝUKA Pátek 4. 12. - test - První světová válka - 1. část (Svět před válkou až Ruská revoluce - včetně

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

ročník, pro který je DUM určen: 5. vzdělávací oblast (vzdělávací obor) - dle požadavků šablony III/2: Vlastivěda - 1. st. anotace výstižný stručný popis způsobu použití DUM ve výuce : Pracovní list - Na cestě ke svobodě Na cestě ke svobodě II. světová válka začala 1. září 1939 napadením Polska Německem 1. světová válka(2.) Novověk ø 70.7% / 12901 × vyzkoušeno; 7 ročník dějepis-lehké Středověk ø 50.8% / 12732 × vyzkoušeno; Dějepis - letopočty (8. třída) Novověk ø 47.3% / 3698 × vyzkoušeno; Jan Žižka Středověk ø 54.8% / 2704 × vyzkoušen Téma:Druhá světová válka - opakování Metodický list (pracovní list-test) Očekávané výstupy: Žák prokáže orientaci v problematice daného období, objasní základní pojmy - Velká trojka, odsun Němců, kamikaze, program 4 D. Na závěr provede hodnocení, uvede klady a zápory války a své rozhodnutí zdůvodní

Vlastivěda - 5.ročník- Pracovní list - Oficiální stránka ..

Pracovní list 1 Pracovní list 2 Pracovní list 3: 400 - 1198 1198-1415 1415-1526: 2. Habsburkové na českém trůně I. Třicetiletá válka. Období rekatolizace. Baroko. Život společnosti v novověku. (1526 - 1740) Habsburkové na českém trůně II. Osvícenství. Průmyslová revoluce. Od monarchie k republice. Klasicismus 5. ročník - Člověk a jeho svět - Vlastivěda - Československo po druhé světové válce. autor VM: Bc. Jan Růžička. období vytvoření VM: červen 2012. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 5. ročníku vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, vyučovacího předmětu Vlastivěda, tematického okruhu - Lidé. 1 Pracovní list Bílá tma BÍLÁ TMA František Čáp • Československo 1948 • válečné psychologické drama Anotace Vrcholí druhá světová válka. Skupina partyzánů je během hustého sněžení zatlačena do hor. Ně-kolik zraněných a ošetřujících se skryje v zemljance, kde však brzy dochází zásoby a obklíčení je.

www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 5.ročník

Juan da Nova 200 francs 2018 UNC - ponorka U9 - 1. světová válka . Aukce 200 Kč s dopravou 250 v pracovní dny od 10 do 18 hodin PŘI KOUPI TÉTO MINCE DOSTANETE V ZÁSILCE VÝSTAVNÍ KATALOG ZDARMA A INFORMAČNÍ KARTU MINCE součástí katalogu je recenze knihy: Nick Middleton: Atlas zemí, které neexistují jejíž mapová část. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kompetence pracovní: KP1, KP2, KP3, KP4 První světová válka Samostatné Československo Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení. A nebo, pokud budete mít zájem, si můžeme udělat hodinu v Teams, ve které se na pracovní list podíváme společně. Pro 9. A by byla v pátek 6. 11. v 11,00, pro 9. C ve středu 4. 11. v 11,00. Pozvánky pošlu. Druhá práce na tento týden je jednodušší - projděte si prosím tuto prezentaci o kultuře ve 20. a 30. letech Světová literatura v letech 1918 - 1938 - První světová válka ve světové literatuře Druhá světová válka a její obraz v literatuře - Druhá světová válka v české a světové literatuře Podtitul: Pracovní sešit Rok vydání­: 2009 Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá ISBN: 978-80-7358-136-7 Počet stran: 156 Rozměry. Jde o odznak říšské soutěže pracovních dovedností (Reichsberufswettkampf) pořádáné každoročně v letech 1934-1939 Německou pracovní frontou (Deutsche Arbeitsfront - DAF) ve spolupráci s Hitlerjugend (HJ).Soutěže se mohli účastnit všichni mladí lidé (muži i ženy) do věku 21 let a soutěžilo se ve všech pracovních dovednostech jednotlivých povolání (od lesnictví.

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939-1945, jehož se zúčastnila většina států světa.Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Brzy po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 vypukla válka v Evropě Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 METODICKÝ LIST Název vzdělávacího materiálu: 1. Světová válka 1 Prezentace, PowerPoint Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Marie Švandová Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 07. 11. 2013 Zařazení vzdělávacího materiálu Pracovní list č. 1 EU peníze školám - Investice do rozvoje vzdělání. Název projektu: Naše škola od tradice k budoucnosti Jméno autora: Lucie Šebková Vytvořeno: září 2011 Určeno pro ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh: Nejnovější dějin Pracovní list pro 6. ročník 1. Podtrhněte v textu číslovky a určete jejich druh: do cíle jako 1 , Martin jako poslední. Bydlíme ve 3 patře. světová válka. 5. Najděte a určete holé H, rozvité R a několikanásobné NN podměty a přísudky: a) podtrhněte ve větách podmět a přísudek b) určete druh podmětu a. Kultura v 1. polovině 20. století - Kultura, Literární druhy a žánry Česká literatura v letech 1890 -1918 - Literatura 1890-1900, Vývoj českého divalda 1890-1918 Světová literatura v letech 1900-1914 Česká literatura v letech 1918 - 1938 - První světová válka v české literatuře, Vývoj českého divadl

 • Zprávy čt24 živě.
 • Solanka na silnice.
 • Alkalické kovy uchovávání.
 • Kreslený robot.
 • Cena vajec lidl.
 • Basketbal klatovy.
 • Léto 2018.
 • Pokuta rakousko identifikační číslo.
 • Kamenictví čierny.
 • The lord of the rings: the third age.
 • Jindřich viii děti.
 • Výnos do doby splatnosti vzorec.
 • Policejní pouta.
 • Jak se chovat v japonske restauraci.
 • Co je domácí násilí.
 • Devět křížů pověst.
 • Tinder odhlášení.
 • Kladrubský bělouš.
 • Černá labuť konec.
 • Dálnice d8 dokončení.
 • Rady pro řidiče švýcarsko.
 • Ezdroje law muni.
 • Nahlas a naplno.
 • Help for english testy.
 • Kynuté těsto tupperware.
 • Kreslený robot.
 • Koktavost příčiny.
 • Motley crue.
 • Arash.
 • Nosorožík kapucínek.
 • Domácí salám z bůčku.
 • Jak zjistit relativní četnost.
 • Plátno na karambolové.
 • Spirometrie fev1.
 • Rebarbora džem.
 • Muškátový oříšek léčivé účinky.
 • Zajímavé fakty o usa.
 • Rekonstrukce umakartového jádra plzen.
 • Hovězí maso v papiňáku.
 • Pečené kuře s rýží a omáčkou.
 • Free1 tetovani.